Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Plant a phobl ifanc

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
09 Ebrill 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid newydd i ddarparu 10,000 o lyfrau am ddim i blant sy'n byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig.
 
13 Mawrth 2014
Bydd y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi, yn annerch cynhadledd ar Chwarae yn yr Alban. A’i neges yw y bydd cyfreithiau newydd yn dod i rym cyn hir i sicrhau bod plant Cymru yn cael cyfleoedd i chwarae. 
 
04 Mawrth 2014
Mae 23,000 o blant o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru yn cael cymorth gan gynllun sy’n eu helpu i gael dechrau teg i fywyd. Cyhoeddwyd y ffigurau heddiw ac mae’n nifer mwy nag erioed o’r blaen.
 
14 Chwefror 2014
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chynlluniau i gynnal adolygiad annibynnol o rôl a swyddogaethau Comisiynydd Plant Cymru.
 
03 Chwefror 2014
Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi lansio pecyn cyllid gwerth dros filiwn o bunnau i ddatblygu cyfleoedd chwarae i blant ledled Cymru.
 
23 Ionawr 2014
Caiff llwyddiant prosiect yng Nghaerffili a gaiff ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru sy’n cynorthwyo pobl ifanc ddi-waith i gael gwaith a hyfforddiant ei ganmol heddiw gan y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi
 
16 Ionawr 2014
Heddiw, bydd plant sydd mewn sefyllfa fregus yng Nghymru arfrig yr agenda pan fydd Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog TrechuTlodi, yn cyfarfod â phrif elusennau plant Cymru.
 
08 Ionawr 2014
Heddiw, bydd y Dirprwy Weinidog Vaughan Gething yn cael gweld drosto’ihunan sut mae plant bach yn ardaloedd tlotaf Abertawe yn cael eu helpudrwy gynllun gwerth miliynau o bunnau.
 
12 Rhagfyr 2013
Bydd 150 o staff rheng flaen o bob rhan o Gymru sy’n helpu teuluoedd yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig y wlad yn dod ynghyd yng Nghaerdydd heddiw ar gyfer digwyddiad arbennig.
 
05 Rhagfyr 2013
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i barhau i wella'r cymorth y mae'n ei ddarparu i blant yn rhai o rannau mwyaf difreintiedig Cymru.
 
02 Rhagfyr 2013
Mae’r Dirprwy Weinidog dros Drechu Tlodi, Vaughan Gething, wedi ymweld â Chei Connah heddiw i ddathlu dechrau’r gwaith adeiladu ar ganolfan Dechrau’n Deg newydd y dref.
 
29 Tachwedd 2013
Mae Llywodraeth Cymru mor benderfynol ag erioed o ddileu tlodi plant, meddai’r Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi, Vaughan Gething, heddiw, wrth i adroddiad newydd gael ei gyhoeddi am y mater yng Nghymru.
 
20 Tachwedd 2013
Rhaid i blant a phobl ifanc gael y dechrau gorau posibl i fywyd ac maeLlywodraeth Cymru wedi ymrwymo i osod hawliau plant wrth galon ei hollweithredoedd, JeffCuthbert, heddiw.
 
18 Tachwedd 2013
Heddiw (14 Tachwedd), mae Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi, wedi agor canolfannau Dechrau’n Deg ym Mracla a Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr.
 
16 Hydref 2013
Mae adroddiad gwerthuso newydd yn edrych ar brofiadau rhieni sy’n defnyddio rhaglen Llywodraeth Cymru i helpu plant yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig wedi’i gyhoeddi.
 
10 Hydref 2013
Mae ymgyrch Llywodraeth Cymru i helpu plant ardaloedd tlotaf Cymru yn mynd i gael hwb gwerth £11 miliwn er mwyn i ragor o blant gael manteisio ar y cynllun Dechrau’n Deg.
 
04 Hydref 2013
Mae prosiect gan Lywodraeth Cymru i helpu teuluoedd yn un o ardaloedd tlotaf Treffynnon yn cael ei agor yn swyddogol heddiw gan y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi, Vaughan Gething.
 
02 Medi 2013
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno tystiolaeth i gomisiwn sy’ngweithredu ar draws y Deyrnas Unedig.
 
28 Awst 2013
Vaughan Gething yn ymweldâ Merthyr Tudful i weld drosto ei hun y gwahaniaeth mawr y mae cynlluniauLlywodraeth Cymru wedi’u gwneud i fywydau teuluoedd a phlant ynardaloedd difreintiedig y sir.
 
22 Awst 2013
Heddiw, mae Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi, yn ymweldâ Llanelli i weld prosiectau gan Lywodraeth Cymru sy’n helpu teuluoedda chymunedau yn rhai o ardaloedd tlotaf y dref.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2014
Ll M M I G S S
<< Maw    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i