Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant a chwaraeon

Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Ionawr 2015
Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, yn amlinellu sut mae'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru mewn sefyllfa gref ac yn edrych ymlaen yn hyderus at 2015.
 
20 Ionawr 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi amlinellu ei gynlluniau i gyflwyno, am y tro cyntaf, ddeddfwriaeth benodol i Gymru ar gyfer diogelu ein hamgylchedd hanesyddol
 
12 Ionawr 2015
Gwasanaethau archifau yn cael cyfanswm o £43,000 i wneud gwaith cadwraeth hanfodol ar eitemau sy'n fregus ac wedi eu difrodi.
 
10 Ionawr 2015
Mae arddangosfa i nodi canmlwyddiant y digwyddiad rhyfeddol hwnnw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, sef Cadoediad enwog Nadolig 1914, yn Castell Bodelwyddan.
 
11 Rhagfyr 2014
Mae nifer y bobl sy’n benthyca o lyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru wedi codi bron i 5% yn y 12 mis diwethaf – tra bo gweddill y Deyrnas Unedig at ei gilydd wedi gweld gostyngiad
 
09 Rhagfyr 2014
Y Dirprwy Weinidog Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn ymateb i'r Adolygiad Arbenigol o Lyfrgelloedd Cyhoeddus yng Nghymru.
 
13 Tachwedd 2014
Bydd amgueddfeydd o dan reolaeth newydd wrth i blant gymryd yr awenau i ddangos yr hyn y gallant ei gyflawni gyda’u brwdfrydedd, eu dychymyg a’u dyfeisgarwch.
 
11 Tachwedd 2014
Mae Ken Skates, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi ymateb i'r adroddiad arloesol, Diwylliant a Thlodi.
 
05 Tachwedd 2014
Mae Abertawe yn arwain y ffordd gyda prosiectau cymunedol sy’n caniatáu i’r rheini sy’n byw yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig y ddinas fwynhau celf, diwylliant a threftadaeth.
 
29 Hydref 2014
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn dymuno penblwydd hapus i Cadw yn 30 ac sôn am rhai o'i hoff atyniadau treftadaeth yng Nghymru.
 
24 Hydref 2014
Heddiw, bydd y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt yn ymuno â chyn-filwyr o 53fed Adran Troedfilwyr (Cymru) i goffau 70 mlynedd ers rhyddhau ‘s-Hertogenbosch
 
22 Hydref 2014
Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn galw am weddnewid i gwasanaethau llyfrgell ar ôl iddo gael adroddiad gan Adolygiad Arbenigol i Lyfrgelloedd Cyhoeddus.
 
09 Hydref 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn annog pobl i ddarganfod y trysorau sydd yn disgwyl amdanyn nhw yn eu hamgueddfa leol.
 
26 Medi 2014
Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn yr Alban er mwyn elwa ar waddol y Cwpan Ryder a hybu Cymru fel lleoliad o’r radd flaenaf ar gyfer golff.
 
18 Medi 2014
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Ken Skates wedi annerch cynhadledd sy’n cael ei chynnal gyda’r bwriad o greu tirwedd newydd ar gyfer y sector chwaraeon a hamdden.
 
10 Medi 2014
Dathlwyd llwyddiant anhygoel Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn Glasgow mewn steil heno mewn seremoni i ddathlu’r tîm yn ôl i Gymru ym Mae Caerdydd.
 
19 Awst 2014
Heddiw, mae John Griffiths, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon wedi cyhoeddi pedwar enw sydd i’w penodi i Fwrdd Chwaraeon Cymru
 
23 Gorffennaf 2014
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths, wedi dymuno pob lwc i Dîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad.
 
26 Mehefin 2014
Heno [dydd Iau 26 Mehefin], bydd gwestai arbennig, sef Maer tref Mametz, yn ymweld â chgynhyrchiad diweddaraf Theatr Genedlaethol Cymru ym Mametz, a hynny yn y digwyddiad i’r wasg gyda’r nos.
 
19 Mehefin 2014
Ymwelodd y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon â Chanolfan Soar ym Mhenygraig, i weld sut mae cymryd rhan yn y celfyddydau a diwylliant yn gallu gwneud gwahaniaeth i bobl ifanc yn ein cymunedau.
 
Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2015
Ll M M I G S S
<< Rha    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i