Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant a chwaraeon

Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
09 Ebrill 2014
Mae’r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths, wedi cyhoeddi heddiw fanylion y cylch diweddaraf o gyllid grant ar gyfer llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd Cymru.
 
24 Mawrth 2014
Mae John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, wedi cyhoeddi penodiad Mrs Tricia Carter fel Is-lywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
 
21 Mawrth 2014
Cyhoeddodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, fod dau aelod yn cael eu hailbenodi i Gyngor Celfyddydau Cymru.
 
19 Mawrth 2014
Mae llyfrgelloedd ac ysgolion Cymru yn dod at ei gilydd i roi cerdyn llyfrgell am ddim i bob plentyn ysgol gynradd.
 
14 Mawrth 2014
Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon a'r Gweinidog Addysg a Sgiliau yn croesawu'r adroddiad annibynnol o'r Celfyddydau mewn Addysg gan yr Athro Dai Smith, a'i 12 argymhelliad.
 
13 Mawrth 2014
Mae adroddiad sy’n edrych sut y gall y celfyddydau, diwylliant a safleoedd hanesyddol wella cyrhaeddiad a sgiliau a rhoi hwb i gynhwysiant cymdeithasol wedi ei lansio.
 
05 Mawrth 2014
Heddiw cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y panel sydd wedi'i sefydlu i adolygu'r gwasanaethau llyfrgell yng Nghymru.
 
26 Chwefror 2014
Mae Arolwg Ymwelwyr CyMAL 2013 yn tynnu sylw at y ffaith bod amgueddfeydd Cymru yn dal i fod yn boblogaidd gan ymwelwyr.
 
20 Chwefror 2014
Heddiw mae John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, wedi ymweld ag Ynys Môn i weld sut mae cyfleoedd hamdden awyr agored yn cael eu hyrwyddo a'u cefnogi ar yr ynys.
 
19 Chwefror 2014
Heddiw canmolodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, Gyngor Abertawe fel awdurdod lleol sy’n ‘gweld y darlun mwy’ pan ddaw i’r celfyddydau.
 
13 Chwefror 2014
Mae aelodau'r panel sydd wedi'i sefydlu i adolygu'r gwasanaethau llyfrgell yng Nghymru wedi'u cyhoeddi gan John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon.  
 
05 Chwefror 2014
Scott Young a Lee Trundle, dau o arwyr timau pêl-droed Caerdydd ac Abertawe, yn ymuno â John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon i lansio Rhaglen Chwaraeon Ysgolion yr Uwch-gynghrair.
 
31 Ionawr 2014
Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon ac Gweinidog Diwylliant, Cyfathrebu a Diwydiannau Creadigol y DU, yn cyfarfod yn gynharach heddiw i drafod nifer o faterion, gan gynnwys darlledu yng Nghymru.
 
23 Ionawr 2014
Heddiw, aeth John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, ar ymweliad i ganolfan addysg awyr agored yr Urdd, Glan-llyn, ger y Bala sydd wedi ei ailwampio.
 
16 Ionawr 2014
Yn gynharach heddiw ymwelodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, ag Amgueddfa Firing Line yng Nghastell Caerdydd i ddysgu mwy am rai o'r prosiectau sydd ar y gweill yno.
 
14 Ionawr 2014
Heddiw, cyhoeddodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, fesurau newydd i helpu amgylchedd hanesyddol Cymru
 
10 Ionawr 2014
Heddiw agorodd John Griffiths, y Gweinidog Chwaraeon a Diwylliant, Lyfrgell a Chanolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid newydd Caerffili.
 
28 Tachwedd 2013
John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, yn cyhoeddi cynlluniau arloesol gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru i ehangu mynediad i'w chasgliadau ym Merthyr a'r Cymoedd.
 
27 Tachwedd 2013
Heddiw, amlinellodd y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths, sut y bydd Cymru yn elwa o ddathliadau Canmlwyddiant Geni Dylan Thomas dros y flwyddyn nesaf.
 
26 Tachwedd 2013
Yn ôl yr arolygon sy’n cael eu cyhoeddi gan Ymchwil Beaufort ac Ysgol Fusnes Caerdydd, denodd Llwybr Arfordir Cymru bron i 3 miliwm o ymwelwyr, gan gyfrannu £32 miliwn at yr economi leol.
 
Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2014
Ll M M I G S S
<< Maw    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i