Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant a chwaraeon

Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Gorffennaf 2014
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths, wedi dymuno pob lwc i Dîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad.
 
26 Mehefin 2014
Heno [dydd Iau 26 Mehefin], bydd gwestai arbennig, sef Maer tref Mametz, yn ymweld â chgynhyrchiad diweddaraf Theatr Genedlaethol Cymru ym Mametz, a hynny yn y digwyddiad i’r wasg gyda’r nos.
 
19 Mehefin 2014
Ymwelodd y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon â Chanolfan Soar ym Mhenygraig, i weld sut mae cymryd rhan yn y celfyddydau a diwylliant yn gallu gwneud gwahaniaeth i bobl ifanc yn ein cymunedau.
 
17 Mehefin 2014
Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths AC, yn awyddus i annog gweithwyr i ddefnyddio Wythnos Genedlaethol y Beic i ddechrau beicio i’r gwaith.
 
12 Mehefin 2014
Mae John Griffiths wedi ymweld â Chlwb Golff Gŵyr i weld sut y mae’r clwb yn rhoi cyfle i blant o ardaloedd mwyaf difreintiedig Abertawe i chwarae golff.
 
28 Mai 2014
Daliodd y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths, i fyny â Thaith Baton y Frenhines yng Nghaernarfon
 
24 Mai 2014
Mae'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths AC, wedi croesawu Baton y Frenhines i Gymru wrth i’r Baton gyrraedd tir mawr Prydain am y tro cyntaf ym Maes Awyr Caerdydd.
 
14 Mai 2014
Mae John Griffiths AC, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, wedi llongyfarch Opera Cenedlaethol Cymru ar ennill Gwobr Gerddoriaeth y Gymdeithas Ffilharmonig Frenhinol
 
08 Mai 2014
Cyhoeddwyd mai Kate Clark yw Prif Weithredwr newydd Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.
 
06 Mai 2014
Croesawodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon a Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd, y newyddion bod mwy o oedolion yng Nghymru yn gwneud mwy o ymarfer corff nag erioed o'r blaen.
 
02 Mai 2014
Mae enwau Ymddiriedolwr a Darpar Drysorydd newydd Amgueddfa Cymru, ynghyd â dau Ymddiriedolwr arall a fydd yn ymuno â Bwrdd yr Amgueddfa, wedi eu cyhoeddi.
 
01 Mai 2014
Mae John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, wedi lansio cyfres newydd o safonau sy’n amlinellu’r hyn y gall y cyhoedd ei ddisgwyl oddi wrth lyfrgelloedd cyhoeddus.
 
09 Ebrill 2014
Mae’r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths, wedi cyhoeddi heddiw fanylion y cylch diweddaraf o gyllid grant ar gyfer llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd Cymru.
 
24 Mawrth 2014
Mae John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, wedi cyhoeddi penodiad Mrs Tricia Carter fel Is-lywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
 
21 Mawrth 2014
Cyhoeddodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, fod dau aelod yn cael eu hailbenodi i Gyngor Celfyddydau Cymru.
 
19 Mawrth 2014
Mae llyfrgelloedd ac ysgolion Cymru yn dod at ei gilydd i roi cerdyn llyfrgell am ddim i bob plentyn ysgol gynradd.
 
14 Mawrth 2014
Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon a'r Gweinidog Addysg a Sgiliau yn croesawu'r adroddiad annibynnol o'r Celfyddydau mewn Addysg gan yr Athro Dai Smith, a'i 12 argymhelliad.
 
13 Mawrth 2014
Mae adroddiad sy’n edrych sut y gall y celfyddydau, diwylliant a safleoedd hanesyddol wella cyrhaeddiad a sgiliau a rhoi hwb i gynhwysiant cymdeithasol wedi ei lansio.
 
05 Mawrth 2014
Heddiw cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y panel sydd wedi'i sefydlu i adolygu'r gwasanaethau llyfrgell yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2014
Ll M M I G S S
<< Meh    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i