Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 17 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
24 Ebrill 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg wedi croesawu’r ffigurau diweddaraf sy’n dangos bod Twf Swyddi Cymru bellach wedi creu dros 12,400 o gyfleoedd gwaith
 
17 Ebrill 2014
Mae wyth deg pedwar y cant o ddysgwyr yn nodi bod eu darparwr dysgu yn “dda iawn” neu’n “dda”.
 
15 Ebrill 2014
Rhagor o newyddion da i Brentisiaid yng Nghymru wrth i ffigurau ddangos bod mwy yn llwyddo nag erioed o’r blaen
 
10 Ebrill 2014
Mae cynhyrchwyr hylifau o Abertawe sydd wedi ymuno â rhaglen cyflogaeth ieuenctid flaengar Llywodraeth Cymru wedi cynyddu ei ffatri ac wedi cynnig ffordd allan o ddiweithdra i bump person ifanc lleol.
 
10 Ebrill 2014
Cafodd adolygiad rhyngwladol pwysig o addysg yng Nghymru a gyhoeddwyd heddiw ei groesawu gan Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau
 
09 Ebrill 2014
Heddiw, cyhoeddodd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, mai’r Athro Mel Ainscow (CBE) fydd Hyrwyddwr newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer ei rhaglen Her Ysgolion Cymru.
 
09 Ebrill 2014
Heddiw penodwyd David Allen yn Gadeirydd newydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).
 
04 Ebrill 2014
Mae prentisiaid wedi bod yn hanfodol i lwyddiant meithrinfa dydd Caban Baban yn Amlwch sydd newydd ddathlu blwyddyn o fodolaeth.
 
04 Ebrill 2014
Mae prentis mewn peirianneg plymio a gwres, sef Calum Tait o’r Rhyl, yn edrych ymlaen at ddilyn gyrfa lwyddiannus yn dilyn prentisiaeth yng Ngholeg Llandrillo.
 
03 Ebrill 2014
Heddiw, cyhoeddodd Huw Lewis, fod cyflwyno’r model cenedlaethol newydd ar gyfer consortia addysg rhanbarthol yng Nghymru yn ddechrau cyfnod newydd yn hanes yr ymgyrch i wella ysgolion.
 
27 Mawrth 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Ken Skates, wedi croesawu ffigurau diweddaraf Twf Swyddi Cymru
 
27 Mawrth 2014
Heddiw, fe gyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Ken Skates, fuddsoddiad o £2.3 miliwn mewn hyfforddiant ar gyfer sector ynni Cymru.
 
26 Mawrth 2014
Mae’r ffigurau diweddaraf ar gyfer dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru wedi dangos cynnydd dramatig yn nifer y bobl sy’n dechrau prentisiaeth.
 
20 Mawrth 2014
Mae pecyn cymorth ar gyfer ysgolion i'w helpu i addysgu rhesymu rhifiadol wedi lansio heddiw.
 
18 Mawrth 2014
Heddiw, mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau a John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon wedi cyhoeddi £1.78 miliwn ar gyfer Rhaglen Llythrennedd Corfforol newydd i ysgolion.
 
12 Mawrth 2014
Heddiw, cyhoeddodd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, y bydd yr Athro Graham Donaldson yn arwain adolygiad cynhwysfawr a manwl o’r Cwricwlwm Cenedlaethol a’r trefniadau asesu yng Nghymru.
 
11 Mawrth 2014
Adolygiad Cyflym i TGAU Iaith Saesneg yn canolbwyntio ar ddysgwyr meddai Gweinidog
 
10 Mawrth 2014
Bydd y Gweinidog Addysg Huw Lewis a’r Gweinidog Llywodraeth Leol Lesley Griffiths yn ysgrifennu at bob ysgol i ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddileu Enwaedu Benywod yng Nghymru.
 
07 Mawrth 2014
Mae Gweinidog Addysg a Sgiliau Huw Lewis wedi cyhoeddi datganiad: Canlyniadau TGAU Saesneg Iaith CBAC fis Ionawr 2014
 
06 Mawrth 2014
Wrth i Wythnos Prentisiaethau Cymru ddirwyn i ben mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi galw ar gyflogwyr o bob maint i fuddsoddi yn nyfodol eu gweithlu drwy recriwtio prentis.
 
Tudalen 1 o 17 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2014
Ll M M I G S S
<< Maw    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i