Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 20 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
28 Tachwedd 2014
Gwnaeth Huw Lewis lansio adnoddau addysgol newydd arloesol fel rhan o weithgareddau Llywodraeth Cymru i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
28 Tachwedd 2014
Gweinidog Addysg, Huw Lewis, yn ymuno â phlant ysgol ym Merthyr Tudful i ddathlu deng mlynedd o frecwastau am ddim yn ysgolion cynradd Cymru.
 
27 Tachwedd 2014
Mae Huw Lewis wedi rhoi rhagor o fanylion heddiw am y modd y bydd system newydd Llywodraeth Cymru ar gategoreiddio ysgolion yn gwella perfformiad.
 
26 Tachwedd 2014
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi croesawu’r ystadegau terfynol ar ganlyniadau arholiadau disgyblion 15 a 17 mlwydd oed
 
24 Tachwedd 2014
Mae gofyn i bobl a sefydliadau sydd â diddordeb mewn cyllid addysg uwch a chyllid myfyrwyr yng Nghymru gyfrannu at adolygiad parhaus.
 
18 Tachwedd 2014
Mae Huw Lewis wedi dweud bod cynhadledd fathemateg ar gyfer Cymru gyfan yn rhan o'r ateb i godi safonau rhifedd yng Nghymru.
 
17 Tachwedd 2014
Mae Julie James, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg wedi llongyfarch y nifer uchaf erioed o enillwyr o Gymru a gyrhaeddodd rowndiau terfynol WorldSkills.
 
05 Tachwedd 2014
Y Gweinidog i gyflwyno gwobrau am waith a ysbrydolwyd gan Dylan Thomas
 
27 Hydref 2014
Athrawes o Gymru’n ennill Gwobr Athro y Flwyddyn yn y Deyrnas Unedig
 
27 Hydref 2014
Mae mwy na 16,000 o gyfleoedd am swyddi wedi’u creu gan Twf Swyddi Cymru i bobl ifanc ddi-waith yn ôl cyhoeddiad a wnaed heddiw gan Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau.
 
24 Hydref 2014
Annog Pobl Ifanc Cymru i Ganolbwyntio ar Wyddoniaeth
 
22 Hydref 2014
Bydd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg yn Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn yng Nghaerdydd heddiw i annog pobl ifanc i fod yn ddiogel ar-lein.
 
17 Hydref 2014
Mae Huw Lewis wedi cadarnhau bod gwaith i wella sgiliau llythrennedd a rhifedd mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru wedi symud cam arall ymlaen.
 
10 Hydref 2014
Mae tair partneriaeth sgiliau rhanbarthol yn barod i ysgogi buddsoddiad mewn sgiliau a gwneud y mwyaf o gyfleoedd hyfforddi ar gyfer yr economi’n lleol.
 
08 Hydref 2014
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, yn lansio cystadleuaeth Llywodraeth Cymru eleni ar gyfer creu ffilm gwrth-fwlio
 
Tudalen 1 o 20 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i