Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 21 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Ionawr 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi croesawu ffigyrau sy'n dangos bod Twf Swyddi Cymru wedi llenwi 14,094 o gyfleoedd gwaith.
 
22 Ionawr 2015
Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar lunio rhaglenni prentisiaethau sy’n cyd-fynd ag anghenion yr economi yng Nghymru.
 
21 Ionawr 2015
Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi cyhoeddi sut yn union y mae bron i £3 miliwn yn mynd i gael ei wario ar raglenni hyfforddi yng Nghymru.
 
20 Ionawr 2015
Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi croesawu’r ffigurau sy’n dangos gostyngiad yn nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.
 
16 Ionawr 2015
Gall ceiswyr gwaith a busnesau ar draws Cymru dderbyn cyngor ar sgiliau a chymorth drwy wasanaeth newydd gan Lywodraeth Cymru
 
15 Ionawr 2015
Datblygwyd rhaglen Seren yn dilyn yr adolygiad ynghylch nifer y myfyrwyr o Gymru sy’n mynd i Oxbridge, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2012 ac a arweiniwyd gan Paul Murphy AS.
 
13 Ionawr 2015
Bydd 'Y Cynnig i Ddisgyblion' Llywodraeth Cymru, yn mynd o nerth i nerth wrth i ysgolion a sefydliadau cenedlaethol blaenllaw ddod ynghyd i weld sut y gallant gydweithio i ehangu gorwelion disgyblion.
 
12 Ionawr 2015
Heddiw bydd ysgolion a meithrinfeydd yn dechrau treialu adnodd newydd i’w helpu i dracio cynnydd plant ein Cyfnod Sylfaen, sef rhaglen arloesol Llywodraeth Cymru.
 
07 Ionawr 2015
Yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, bydd y graddedigion gorau yn gallu cael hyd at £20,000 o gymhelliad ariannol er mwyn hyfforddi i addysgu pynciau â blaenoriaeth mewn ysgolion uwchradd.
 
30 Rhagfyr 2014
Mae Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg wedi croesawu ffigyrau Twf Swyddi Cymru sy'n dangos bod rhaglen flaenllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflogaeth ieuenctid wedi creu 16,775 o gyfleoedd swyddi.
 
17 Rhagfyr 2014
Mae potensial mewn llyfrau i ysgogi dychymyg pobl ifanc ac agor eu meddwl i fyd cyfan o bosibiliadau didiwedd.
 
16 Rhagfyr 2014
Mae’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, yn awyddus i gael sylwadau pobl ar gynigion newydd sydd â’r nod o wella asesiadau athrawon yng Nghymru.
 
15 Rhagfyr 2014
Heddiw, roedd gan Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, anrheg Nadolig gynnar i ysgolion Llwybrau Llwyddiant Cymru.
 
03 Rhagfyr 2014
Mae’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi croesawu ystadegau swyddogol newydd sy’n dangos bod presenoldeb mewn ysgolion cynradd yn parhau i wella.
 
02 Rhagfyr 2014
Mae angen gwneud mwy o waith partneriaeth os yw Cymru i sicrhau bod nifer uwch o blant o gefndiroedd difreintiedig yn mynd i’r brifysgol.
 
01 Rhagfyr 2014
Mae cyflwyno'r Bil Cymwysterau (Cymru) heddiw yn golygu bod y gwaith o sefydlu corff newydd i oruchwylio cymwysterau yng Nghymru gam yn nes at gael ei gwblhau.
 
28 Tachwedd 2014
Gwnaeth Huw Lewis lansio adnoddau addysgol newydd arloesol fel rhan o weithgareddau Llywodraeth Cymru i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
28 Tachwedd 2014
Gweinidog Addysg, Huw Lewis, yn ymuno â phlant ysgol ym Merthyr Tudful i ddathlu deng mlynedd o frecwastau am ddim yn ysgolion cynradd Cymru.
 
27 Tachwedd 2014
Mae Huw Lewis wedi rhoi rhagor o fanylion heddiw am y modd y bydd system newydd Llywodraeth Cymru ar gategoreiddio ysgolion yn gwella perfformiad.
 
Tudalen 1 o 21 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2015
Ll M M I G S S
<< Rha    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i