Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 20 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
27 Hydref 2014
Athrawes o Gymru’n ennill Gwobr Athro y Flwyddyn yn y Deyrnas Unedig
 
27 Hydref 2014
Mae mwy na 16,000 o gyfleoedd am swyddi wedi’u creu gan Twf Swyddi Cymru i bobl ifanc ddi-waith yn ôl cyhoeddiad a wnaed heddiw gan Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau.
 
24 Hydref 2014
Annog Pobl Ifanc Cymru i Ganolbwyntio ar Wyddoniaeth
 
22 Hydref 2014
Bydd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg yn Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn yng Nghaerdydd heddiw i annog pobl ifanc i fod yn ddiogel ar-lein.
 
17 Hydref 2014
Mae Huw Lewis wedi cadarnhau bod gwaith i wella sgiliau llythrennedd a rhifedd mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru wedi symud cam arall ymlaen.
 
10 Hydref 2014
Mae tair partneriaeth sgiliau rhanbarthol yn barod i ysgogi buddsoddiad mewn sgiliau a gwneud y mwyaf o gyfleoedd hyfforddi ar gyfer yr economi’n lleol.
 
08 Hydref 2014
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, yn lansio cystadleuaeth Llywodraeth Cymru eleni ar gyfer creu ffilm gwrth-fwlio
 
03 Hydref 2014
Mae mwy na 12,000 o bobl ifanc wedi cael hwb tuag at yrfa newydd, diolch i raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru, Twf Swyddi Cymru.
 
02 Hydref 2014
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi lansio cynllun newydd Llywodraeth Cymru i wella addysg a sicrhau bod pob dysgwr yng Nghymru yn cael cyfleoedd dysgu ac addysgu rhagorol.
 
01 Hydref 2014
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, wedi cyhoeddi bod 10 o aelodau wedi'u hailbenodi i Gyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngACC).
 
26 Medi 2014
Cyfergyd mewn Chwaraeon – Deall y Peryglon
 
26 Medi 2014
Huw Lewis, wedi croesawu adroddiad sy’n dangos bod mwy o fyfyrwyr yng Nghymru’n dewis astudio Mathemateg Bellach
 
26 Medi 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, wedi croesawu ffigurau sy’n dangos bod 15,625 o gyfleoedd swyddi wedi’u creu, a 12,298 o swyddi gwag wedi’u llenwi gan Twf Swyddi Cymru.
 
22 Medi 2014
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi gosod ei gweledigaeth uchelgeisiol, hirdymor ar gyfer y gweithlu blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae
 
22 Medi 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio cyngor newydd ynghylch atal bwlio ar gyfer plant, pobl ifanc a rhieni sy’n bryderus ynghylch bwlio.
 
19 Medi 2014
Gweinidogion yn cyflwyno eu hymateb cychwynnol i Adolygiad Graham
 
16 Medi 2014
Mae gwerthusiad annibynnol a wnaed o raglen flaengar gan Lywodraeth Cymru i gynnig cyflogaeth i bobl ifanc wedi cyflawni y tu hwnt i’r disgwyliadau.
 
15 Medi 2014
Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi cadarnhau tri Phenodiad Cyhoeddus newydd i Grŵp Cynghori’r Gweinidog Addysg a Sgiliau.
 
15 Medi 2014
Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi llongyfarch 71 o athrawon o Gymru
 
Tudalen 1 o 20 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i