Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 18 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Gorffennaf 2014
Rhagor o lwyddiant i Dwf Swyddi Cymru, 735 o swyddi wedi’u llenwi mewn mis yn unig
 
23 Gorffennaf 2014
Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, wedi cyhoeddi cymelliadau newydd i fyfyrwyr cymwys ar gyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon mewn sefydliadau addysg bellach.
 
21 Gorffennaf 2014
Heddiw, mae ymgynghoriad ffurfiol yn agor ar y ffi sy’n daladwy gan athrawon a’r gweithlu addysg ehangach er mwyn cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg.
 
17 Gorffennaf 2014
Roedd Chloe Bignell yn ddi-waith am flwyddyn cyn cael ei swydd ddelfrydol a chael bod yn westai er anrhydedd mewn digwyddiad i ddathlu carreg filltir yn hanes Twf Swyddi Cymru.
 
15 Gorffennaf 2014
Dirprwy Weinidog yn datgelu’r cynllun mwyaf o’i fath ers datganoli i ddiwygio system sgiliau Cymru.
 
10 Gorffennaf 2014
Bydd un o brentisiaid Llywodraeth Cymru’n manteisio ar y cyfle i gyfarfod â phobl ifanc eraill sy’n rhan o raglen Brentisiaethau uchel ei bri Airbus mewn derbyniad yn y Senedd yn ddiweddarach heddiw.
 
07 Gorffennaf 2014
Yn dilyn cystadleuaeth agored o dan gadeiryddiaeth Comisiynydd y Gwasanaeth Sifil, cafodd Philip Blaker ei enwi heddiw yn bennaeth newydd Cymwysterau Cymru.
 
30 Mehefin 2014
Mae disgyblon o ddwy ysgol yng Ngogledd Cymru yn dathlu ar ôl iddynt ennill cystadleuaeth gan Lywodraeth Cymru.
 
30 Mehefin 2014
Mae’r ysgol yn rhywbeth sy’n fwy poblogaidd nag erioed ymysg plant sy’n byw yn un o’r ystadau tai mwyaf difreintiedig yng Nghymru
 
16 Mehefin 2014
Ailysgrifennu’r Dyfodol: codi uchelgais a chyrhaeddiad yn ysgolion Cymru
 
12 Mehefin 2014
Cymwys am Oes – Cynhadledd addysg fawr yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd
 
10 Mehefin 2014
Mae ‘bargen newydd’ i helpu athrawon, arweinwyr a staff cymorth i ddatblygu’n broffesiynol drwy gydol eu gyrfa wedi cael ei gyhoeddi.
 
10 Mehefin 2014
Mae caban pysgod poblogaidd yng Nghaerdydd wedi cael ei wobrwyo am ei ymrwymiad i fuddsoddi yn sgiliau hanfodol y rhai sy’n gweithio yno.
 
09 Mehefin 2014
Wyddech chi fod plant sy’n darllen o ran pleser yn gwneud yn well yn yr ysgol?
 
23 Mai 2014
Bydd Ken Skates, yn teithio i brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt ddydd Mercher nesaf i drafod yr hyn y gellir ei wneud i gynyddu nifer y myfyrwyr o Gymru sy’n astudio yn Oxbridge.
 
23 Mai 2014
Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi cyhoeddi heddiw aelodau Grŵp Hyrwyddwyr Her Ysgolion Cymru.
 
20 Mai 2014
Heddiw, bu’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, yn llongyfarch y pum person o Gymru a enillodd Wobr Arian yng Ngwobrau Addysgu Pearson.
 
16 Mai 2014
Yn ystod 2014 rydym yn dathlu canmlwyddiant geni’r talent llenyddol enwocaf i ddod o Gymru.
 
Tudalen 1 o 18 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2014
Ll M M I G S S
<< Meh    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i