Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 19 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
26 Medi 2014
Cyfergyd mewn Chwaraeon – Deall y Peryglon
 
26 Medi 2014
Huw Lewis, wedi croesawu adroddiad sy’n dangos bod mwy o fyfyrwyr yng Nghymru’n dewis astudio Mathemateg Bellach
 
26 Medi 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, wedi croesawu ffigurau sy’n dangos bod 15,625 o gyfleoedd swyddi wedi’u creu, a 12,298 o swyddi gwag wedi’u llenwi gan Twf Swyddi Cymru.
 
22 Medi 2014
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi gosod ei gweledigaeth uchelgeisiol, hirdymor ar gyfer y gweithlu blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae
 
22 Medi 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio cyngor newydd ynghylch atal bwlio ar gyfer plant, pobl ifanc a rhieni sy’n bryderus ynghylch bwlio.
 
19 Medi 2014
Gweinidogion yn cyflwyno eu hymateb cychwynnol i Adolygiad Graham
 
16 Medi 2014
Mae gwerthusiad annibynnol a wnaed o raglen flaengar gan Lywodraeth Cymru i gynnig cyflogaeth i bobl ifanc wedi cyflawni y tu hwnt i’r disgwyliadau.
 
15 Medi 2014
Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi cadarnhau tri Phenodiad Cyhoeddus newydd i Grŵp Cynghori’r Gweinidog Addysg a Sgiliau.
 
15 Medi 2014
Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi llongyfarch 71 o athrawon o Gymru
 
12 Medi 2014
Heddiw mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi y bydd y gronfa 'galedi' ddewisol
 
10 Medi 2014
Croesawodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau Huw Lewis ystadegau a gyhoeddwyd heddiw sy’n dangos bod cyfraddau presenoldeb mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru’n parhau i wella.
 
10 Medi 2014
Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Ken Skates Wobr Adduned Cyflogwr i Gartrefi RCT
 
29 Awst 2014
Nod Prosiect Addysgol Adjacent yw rhoi cyfle i bobl ifanc yr ardal ddysgu mwy am y gyrfaoedd sydd ar gael yn y diwydiant ffilm a theledu.
 
28 Awst 2014
Mwy o entrepreneuriaid ifanc yn parhau i elwa ar lwyddiant Twf Swyddi Cymru
 
22 Awst 2014
Mae Ken Skates wedi croesawu'r ffigurau diweddaraf sy'n dangos bod bron 5,000 o gwmnïau wedi rhoi gwaith i bobl ifanc drwy Twf Swyddi Cymru ers dechrau'r rhaglen ym mis Ebrill 2012.
 
21 Awst 2014
Mae Huw Lewis, wedi llongyfarch myfyrwyr sy’n casglu eu canlyniadau TGAU a Bagloriaeth Cymru heddiw.
 
14 Awst 2014
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, wedi canmol myfyrwyr yng Nghymru ar set gref o ganlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.
 
11 Awst 2014
Mae 36 o ddysgwyr, cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant o bob cwr o Gymru wedi’u dewis ar gyfer rownd derfynol Gwobrau Prentisiaethau mawreddog Cymru eleni yn dilyn nifer uwch nag erioed o geisiadau.
 
01 Awst 2014
Dirprwy Weinidog yn llongyfarch Prentis y Flwyddyn
 
Tudalen 1 o 19 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2014
Ll M M I G S S
<< Aws    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
I'n dilyn ni trowch i