Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 20 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Hydref 2014
Mae Huw Lewis wedi cadarnhau bod gwaith i wella sgiliau llythrennedd a rhifedd mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru wedi symud cam arall ymlaen.
 
10 Hydref 2014
Mae tair partneriaeth sgiliau rhanbarthol yn barod i ysgogi buddsoddiad mewn sgiliau a gwneud y mwyaf o gyfleoedd hyfforddi ar gyfer yr economi’n lleol.
 
08 Hydref 2014
Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, yn lansio cystadleuaeth Llywodraeth Cymru eleni ar gyfer creu ffilm gwrth-fwlio
 
03 Hydref 2014
Mae mwy na 12,000 o bobl ifanc wedi cael hwb tuag at yrfa newydd, diolch i raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru, Twf Swyddi Cymru.
 
02 Hydref 2014
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi lansio cynllun newydd Llywodraeth Cymru i wella addysg a sicrhau bod pob dysgwr yng Nghymru yn cael cyfleoedd dysgu ac addysgu rhagorol.
 
01 Hydref 2014
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, wedi cyhoeddi bod 10 o aelodau wedi'u hailbenodi i Gyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngACC).
 
26 Medi 2014
Cyfergyd mewn Chwaraeon – Deall y Peryglon
 
26 Medi 2014
Huw Lewis, wedi croesawu adroddiad sy’n dangos bod mwy o fyfyrwyr yng Nghymru’n dewis astudio Mathemateg Bellach
 
26 Medi 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, wedi croesawu ffigurau sy’n dangos bod 15,625 o gyfleoedd swyddi wedi’u creu, a 12,298 o swyddi gwag wedi’u llenwi gan Twf Swyddi Cymru.
 
22 Medi 2014
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi gosod ei gweledigaeth uchelgeisiol, hirdymor ar gyfer y gweithlu blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae
 
22 Medi 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio cyngor newydd ynghylch atal bwlio ar gyfer plant, pobl ifanc a rhieni sy’n bryderus ynghylch bwlio.
 
19 Medi 2014
Gweinidogion yn cyflwyno eu hymateb cychwynnol i Adolygiad Graham
 
16 Medi 2014
Mae gwerthusiad annibynnol a wnaed o raglen flaengar gan Lywodraeth Cymru i gynnig cyflogaeth i bobl ifanc wedi cyflawni y tu hwnt i’r disgwyliadau.
 
15 Medi 2014
Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi cadarnhau tri Phenodiad Cyhoeddus newydd i Grŵp Cynghori’r Gweinidog Addysg a Sgiliau.
 
15 Medi 2014
Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi llongyfarch 71 o athrawon o Gymru
 
12 Medi 2014
Heddiw mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi y bydd y gronfa 'galedi' ddewisol
 
10 Medi 2014
Croesawodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau Huw Lewis ystadegau a gyhoeddwyd heddiw sy’n dangos bod cyfraddau presenoldeb mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru’n parhau i wella.
 
10 Medi 2014
Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Ken Skates Wobr Adduned Cyflogwr i Gartrefi RCT
 
29 Awst 2014
Nod Prosiect Addysgol Adjacent yw rhoi cyfle i bobl ifanc yr ardal ddysgu mwy am y gyrfaoedd sydd ar gael yn y diwydiant ffilm a theledu.
 
Tudalen 1 o 20 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2014
Ll M M I G S S
<< Med    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i