Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 21 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Ionawr 2015
Huw Lewis, wedi cadarnhau enwau’r 14 unigolyn y mae wedi eu penodi i Gyngor y Gweithlu Addysg, a sefydlwyd ar 1 Ebrill.
 
29 Ionawr 2015
Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth newydd ar berfformiad ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru.
 
28 Ionawr 2015
Dengys ffigurau newydd sy’n cael eu cyhoeddi heddiw fod Llywodraeth Cymru’n cyflawni cryn gynnydd wrth geisio gwella lefelau cyrhaeddiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.
 
28 Ionawr 2015
Bydd uwch athrawon mathemateg a fydd yn cynrychioli ysgolion uwchradd o bob rhan o Gymru’n dod at ei gilydd heddiw yn y gynhadledd fathemateg genedlaethol gyntaf erioed.
 
23 Ionawr 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi croesawu ffigyrau sy'n dangos bod Twf Swyddi Cymru wedi llenwi 14,094 o gyfleoedd gwaith.
 
22 Ionawr 2015
Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar lunio rhaglenni prentisiaethau sy’n cyd-fynd ag anghenion yr economi yng Nghymru.
 
21 Ionawr 2015
Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi cyhoeddi sut yn union y mae bron i £3 miliwn yn mynd i gael ei wario ar raglenni hyfforddi yng Nghymru.
 
20 Ionawr 2015
Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi croesawu’r ffigurau sy’n dangos gostyngiad yn nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.
 
16 Ionawr 2015
Gall ceiswyr gwaith a busnesau ar draws Cymru dderbyn cyngor ar sgiliau a chymorth drwy wasanaeth newydd gan Lywodraeth Cymru
 
15 Ionawr 2015
Datblygwyd rhaglen Seren yn dilyn yr adolygiad ynghylch nifer y myfyrwyr o Gymru sy’n mynd i Oxbridge, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2012 ac a arweiniwyd gan Paul Murphy AS.
 
13 Ionawr 2015
Bydd 'Y Cynnig i Ddisgyblion' Llywodraeth Cymru, yn mynd o nerth i nerth wrth i ysgolion a sefydliadau cenedlaethol blaenllaw ddod ynghyd i weld sut y gallant gydweithio i ehangu gorwelion disgyblion.
 
12 Ionawr 2015
Heddiw bydd ysgolion a meithrinfeydd yn dechrau treialu adnodd newydd i’w helpu i dracio cynnydd plant ein Cyfnod Sylfaen, sef rhaglen arloesol Llywodraeth Cymru.
 
07 Ionawr 2015
Yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, bydd y graddedigion gorau yn gallu cael hyd at £20,000 o gymhelliad ariannol er mwyn hyfforddi i addysgu pynciau â blaenoriaeth mewn ysgolion uwchradd.
 
30 Rhagfyr 2014
Mae Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg wedi croesawu ffigyrau Twf Swyddi Cymru sy'n dangos bod rhaglen flaenllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflogaeth ieuenctid wedi creu 16,775 o gyfleoedd swyddi.
 
17 Rhagfyr 2014
Mae potensial mewn llyfrau i ysgogi dychymyg pobl ifanc ac agor eu meddwl i fyd cyfan o bosibiliadau didiwedd.
 
16 Rhagfyr 2014
Mae’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, yn awyddus i gael sylwadau pobl ar gynigion newydd sydd â’r nod o wella asesiadau athrawon yng Nghymru.
 
15 Rhagfyr 2014
Heddiw, roedd gan Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, anrheg Nadolig gynnar i ysgolion Llwybrau Llwyddiant Cymru.
 
03 Rhagfyr 2014
Mae’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi croesawu ystadegau swyddogol newydd sy’n dangos bod presenoldeb mewn ysgolion cynradd yn parhau i wella.
 
02 Rhagfyr 2014
Mae angen gwneud mwy o waith partneriaeth os yw Cymru i sicrhau bod nifer uwch o blant o gefndiroedd difreintiedig yn mynd i’r brifysgol.
 
01 Rhagfyr 2014
Mae cyflwyno'r Bil Cymwysterau (Cymru) heddiw yn golygu bod y gwaith o sefydlu corff newydd i oruchwylio cymwysterau yng Nghymru gam yn nes at gael ei gwblhau.
 
Tudalen 1 o 21 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2015
Ll M M I G S S
<< Ion    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
I'n dilyn ni trowch i