Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 19 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Awst 2014
Nod Prosiect Addysgol Adjacent yw rhoi cyfle i bobl ifanc yr ardal ddysgu mwy am y gyrfaoedd sydd ar gael yn y diwydiant ffilm a theledu.
 
28 Awst 2014
Mwy o entrepreneuriaid ifanc yn parhau i elwa ar lwyddiant Twf Swyddi Cymru
 
22 Awst 2014
Mae Ken Skates wedi croesawu'r ffigurau diweddaraf sy'n dangos bod bron 5,000 o gwmnïau wedi rhoi gwaith i bobl ifanc drwy Twf Swyddi Cymru ers dechrau'r rhaglen ym mis Ebrill 2012.
 
21 Awst 2014
Mae Huw Lewis, wedi llongyfarch myfyrwyr sy’n casglu eu canlyniadau TGAU a Bagloriaeth Cymru heddiw.
 
14 Awst 2014
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, wedi canmol myfyrwyr yng Nghymru ar set gref o ganlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.
 
11 Awst 2014
Mae 36 o ddysgwyr, cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant o bob cwr o Gymru wedi’u dewis ar gyfer rownd derfynol Gwobrau Prentisiaethau mawreddog Cymru eleni yn dilyn nifer uwch nag erioed o geisiadau.
 
01 Awst 2014
Dirprwy Weinidog yn llongyfarch Prentis y Flwyddyn
 
28 Gorffennaf 2014
Bydd y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Ken Skates AC yn agor yn swyddogol Ganolfan Dysgu newydd yn E-Cycle yn Nhrewiliam, Rhondda Cynon Taf, yn hwyrach heddiw.
 
25 Gorffennaf 2014
Rhagor o lwyddiant i Dwf Swyddi Cymru, 735 o swyddi wedi’u llenwi mewn mis yn unig
 
23 Gorffennaf 2014
Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, wedi cyhoeddi cymelliadau newydd i fyfyrwyr cymwys ar gyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon mewn sefydliadau addysg bellach.
 
21 Gorffennaf 2014
Heddiw, mae ymgynghoriad ffurfiol yn agor ar y ffi sy’n daladwy gan athrawon a’r gweithlu addysg ehangach er mwyn cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg.
 
17 Gorffennaf 2014
Roedd Chloe Bignell yn ddi-waith am flwyddyn cyn cael ei swydd ddelfrydol a chael bod yn westai er anrhydedd mewn digwyddiad i ddathlu carreg filltir yn hanes Twf Swyddi Cymru.
 
15 Gorffennaf 2014
Dirprwy Weinidog yn datgelu’r cynllun mwyaf o’i fath ers datganoli i ddiwygio system sgiliau Cymru.
 
10 Gorffennaf 2014
Bydd un o brentisiaid Llywodraeth Cymru’n manteisio ar y cyfle i gyfarfod â phobl ifanc eraill sy’n rhan o raglen Brentisiaethau uchel ei bri Airbus mewn derbyniad yn y Senedd yn ddiweddarach heddiw.
 
07 Gorffennaf 2014
Yn dilyn cystadleuaeth agored o dan gadeiryddiaeth Comisiynydd y Gwasanaeth Sifil, cafodd Philip Blaker ei enwi heddiw yn bennaeth newydd Cymwysterau Cymru.
 
30 Mehefin 2014
Mae disgyblon o ddwy ysgol yng Ngogledd Cymru yn dathlu ar ôl iddynt ennill cystadleuaeth gan Lywodraeth Cymru.
 
30 Mehefin 2014
Mae’r ysgol yn rhywbeth sy’n fwy poblogaidd nag erioed ymysg plant sy’n byw yn un o’r ystadau tai mwyaf difreintiedig yng Nghymru
 
16 Mehefin 2014
Ailysgrifennu’r Dyfodol: codi uchelgais a chyrhaeddiad yn ysgolion Cymru
 
Tudalen 1 o 19 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2014
Ll M M I G S S
<< Aws    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
I'n dilyn ni trowch i