Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 30 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Medi 2014
Bydd grant o £301,000 yn cael ei neilltuo gan Lywodraeth Cymru i Gyngor Rhondda Cynon Taf ar gyfer cynllun i helpu i ddiogelu 80 o gartrefi yn Ynysboeth ger Aberpennar rhag llifogydd.
 
10 Medi 2014
Mae’r Gweinidog yn ceisio barn pobl am y Cynllun Adfer Natur, sy’n nodi sut mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu mynd ati i atal a gwyrdroi’r dirywiad yn ein bioamrywiaeth
 
10 Medi 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd, Rebecca Evans, wedi disgrifio ei hymweliad cyntaf â Chyngor Amaethyddiaeth yr yn hynod ddefnyddiol.
 
08 Medi 2014
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon John Griffiths wedi llongyfarch cynghorau Cymru am gwrdd â’u targedau i anfon llai o wastraff pydradwy bioddiraddiadwy i safleoedd tirlenwi
 
05 Medi 2014
Cafodd newyddiadurwyr rhyngwladol o 60 o wledydd eu gwahodd i flasu'r gorau o fwyd a diod Cymru mewn digwyddiad arbennig yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd
 
03 Medi 2014
Ymwelodd y Dirprwy Weinidog Amaeth, Rebecca Evans, â fferm yn Sir Benfro ddoe i weld moch daear yn cael eu brechu.
 
29 Awst 2014
Mae terfyn newydd ar faint y cimychiaid y caniateir eu dal yn cael ei gyflwyno’n raddol i wella ansawdd a chynaliadwyedd y stoc, meddai’r Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd, Rebecca Evans.
 
29 Awst 2014
Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, yr Athro Christianne Glossop, wedi atgoffa perchenogion cŵn i drin eu cŵn yn rheolaidd rhag llyngyr rhuban a llyngyr main.
 
28 Awst 2014
Roedd Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd yn y Gogledd heddiw yn ymweld â ffermydd yn y Bala ac Ynys Môn.
 
27 Awst 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Amaeth, Rebecca Evans, wedi cyhoeddi newidiadau i’r ffordd y bydd yn categoreiddio rhostir o dan rownd nesaf Colofn Un y Polisi Amaethyddol Cyffredin.
 
21 Awst 2014
Mae John Griffiths, y Gweinidog Adnoddau Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon, wedi croesawu’r newyddion bod Cymru’n ailgylchu mwy nag erioed o’r blaen.
 
15 Awst 2014
Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod yr achosion newydd o TB Gwartheg yng Nghymru wedi gostwng 18% yn y 12 mis diwethaf.
 
11 Awst 2014
Mae’r Gweinidog Adnoddau Naturiol, John Griffiths, wedi cyhoeddi fod pecyn cyllido ar gael i wella gwasanaethau ailgylchu ym Merthyr Tudful.
 
08 Awst 2014
Bydd yr arian hwn yn datblygu 75 prosiect fel rhan o’r fenter Trefi Taclus i helpu cymunedau i wella eu hardal leol
 
07 Awst 2014
Heddiw, mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd wedi lansio ymgynghoriad ar gyfansoddiad a swyddogaethau arfaethedig Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru.
 
06 Awst 2014
Mae cynllun sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru yn helpu mwy o bobl i ailgylchu ar hyd y lle.
 
01 Awst 2014
Gallai’r trefniadau presennol yn Lloegr ar gyfer profi anifeiliaid am TB cyn eu symud beryglu ffermwyr Cymru, yn ôl y Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd, Rebecca Evans.
 
31 Gorffennaf 2014
Oherwydd ei cyfraddau ailgylchu uchel, nid oes angen cynlluniau rheoli gwastraff safle gorfodol ar y sector adeiladu a dymchwel i wella’r ffordd maent yn rheoli gwastraff.
 
30 Gorffennaf 2014
Mae cyfraith newydd i ddiogelu gweithwyr amaethyddol sy’n cael cyflogau isel a chryfhau’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi y Frenhines.
 
29 Gorffennaf 2014
Mae cynllun Llywodraeth Cymru i daclo tlodi tanwydd, Nyth, wedi talu am welliannau arbed ynni i bron i 5,000 y llynedd.
 
Tudalen 1 o 30 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2014
Ll M M I G S S
<< Aws    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
I'n dilyn ni trowch i