Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 28 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Ebrill 2014
Mae Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, wedi cyhoeddi y bydd y Llywodraeth yn rhoi dros £3.7 miliwn er mwyn helpu i amddiffyn cartrefi a busnesau Ceredigion rhag llifogydd ac erydu arfordirol
 
07 Ebrill 2014
Mewn digwyddiad yn Sir Gaerfyrddin heddiw bu dau o Weinidogion Llywodraeth Cymru yn disgrifio sut maen nhw’n mynd i drechu tlodi yng nghefn gwlad Cymru a chreu cymunedau bywiog.
 
07 Ebrill 2014
Mae cynlluniau newydd i sicrhau cyflenwad dŵr cynaliadwy, diogel a fforddiadwy i gartrefi a busnesau yng Nghymru wedi'u hamlinellu gan Alun Davies, y Gweinidog Adnoddau Naturiol.
 
03 Ebrill 2014
Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Alun Davies, a lansiodd y Gofrestr Buddiannau Economaidd a Chymunedol yng nghynhadledd Ynni Cymru, Caerdydd.
 
31 Mawrth 2014
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Alun Davies, wedi lansio cynllun i helpu pysgotwyr ddioddefodd yn stormydd y gaeaf.
 
31 Mawrth 2014
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Alun Davies, wedi cyhoeddi ei fod yn rhoi cyllid gwerth £952,000 ar gyfer ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf
 
28 Mawrth 2014
Mae Alun Davies wedi cyhoeddi heddiw y bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn derbyn £1,090,000 er mwyn gwella ansawdd ein hamgylchedd lleol a sicrhau bod Cymru’n wlad well i fyw ynddi.
 
27 Mawrth 2014
Bydd y Gweinidog yn ailbwysleisio ei ymrwymiad i drechu tlodi tanwydd drwy gynyddu effeithlonrwydd ynni cartrefi ar draws Cymru a helpu’r rhai sydd ar incwm isel i leihau eu biliau.
 
19 Mawrth 2014
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Alun Davies, wedi datgan y bydd yn dal ati i wthio’r newidiadau radical a fydd yn helpu i wella ansawdd bywyd pobl ledled Cymru.
 
17 Mawrth 2014
Bydd pysgodfa gocos Aber y Tair Afon ar gau tan o leiaf ddechrau mis Mai er mwyn i’r stoc allu ymadfer.
 
17 Mawrth 2014
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Alun Davies, yn cynnal nifer o gyfarfodydd ledled Cymru i esbonio’i safbwynt mewn perthynas â’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC)
 
11 Mawrth 2014
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Alun Davies, yn gofyn i ffermwyr gyfrannu at ddatblygu’r system electronig newydd ar gyfer monitro symudiadau defaid yng Nghymru.
 
06 Mawrth 2014
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Alun Davies, wedi neilltuo £4.2m yn ychwanegol er mwyn trwsio amddiffynfeydd llifogydd Cymru yn gyflym ac amddiffyn cartrefi a busnesau ledled y wlad.
 
05 Mawrth 2014
Mae perchenogion cŵn yng Nghymru’n cael eu hannog i roi microsglodyn ar eu cŵn cyn bod hynny’n dod yn ofyn cyfreithiol yn 2015.
 
04 Mawrth 2014
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Alun Davies, wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi cyllid i gefnogi ailgylchu.
 
04 Mawrth 2014
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Alun Davies, wedi cyhoeddi cynllun newydd i helpu pysgotwyr sy’n colli eu bywoliaeth oherwydd tywydd gwael.
 
03 Mawrth 2014
Er mwyn rhoi dechrau da i wythnos yr hinsawdd, bu Alun Davies mewn cyfarfod o Gyngor yr Amgylchedd ym Mrwsel i drafod sut mae’r UE yn bwriadu gweithredu mewn perthynas â’r newid yn yr hinsawdd
 
03 Mawrth 2014
Mae Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, wedi dweud y bydd cynllun sy’n helpu ffermwyr ifanc yng Nghymru yn cael hwb ariannol o £1.8 miliwn er mwyn gallu ei ymestyn am flwyddyn arall.
 
03 Mawrth 2014
Mae Alun Davies, y Gweinidog Adnoddau Naturiol a Bwyd, wedi amlinellu cynlluniau sydd ar y gweill i ddatblygu ac i wella iechyd a lles anifeiliaid yng Nghymru.
 
28 Chwefror 2014
Mae Alun Davies wedi teithio i Dubai i sefydlu partneriaethau economaidd newydd gyda’r wlad a dysgu am syniadau rhyngwladol arloesol ym maes twf gwyrdd.
 
Tudalen 1 o 28 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2014
Ll M M I G S S
<< Maw    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i