Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 30 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
28 Awst 2014
Roedd Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd yn y Gogledd heddiw yn ymweld â ffermydd yn y Bala ac Ynys Môn.
 
27 Awst 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Amaeth, Rebecca Evans, wedi cyhoeddi newidiadau i’r ffordd y bydd yn categoreiddio rhostir o dan rownd nesaf Colofn Un y Polisi Amaethyddol Cyffredin.
 
21 Awst 2014
Mae John Griffiths, y Gweinidog Adnoddau Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon, wedi croesawu’r newyddion bod Cymru’n ailgylchu mwy nag erioed o’r blaen.
 
15 Awst 2014
Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod yr achosion newydd o TB Gwartheg yng Nghymru wedi gostwng 18% yn y 12 mis diwethaf.
 
11 Awst 2014
Mae’r Gweinidog Adnoddau Naturiol, John Griffiths, wedi cyhoeddi fod pecyn cyllido ar gael i wella gwasanaethau ailgylchu ym Merthyr Tudful.
 
08 Awst 2014
Bydd yr arian hwn yn datblygu 75 prosiect fel rhan o’r fenter Trefi Taclus i helpu cymunedau i wella eu hardal leol
 
07 Awst 2014
Heddiw, mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd wedi lansio ymgynghoriad ar gyfansoddiad a swyddogaethau arfaethedig Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru.
 
06 Awst 2014
Mae cynllun sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru yn helpu mwy o bobl i ailgylchu ar hyd y lle.
 
01 Awst 2014
Gallai’r trefniadau presennol yn Lloegr ar gyfer profi anifeiliaid am TB cyn eu symud beryglu ffermwyr Cymru, yn ôl y Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd, Rebecca Evans.
 
31 Gorffennaf 2014
Oherwydd ei cyfraddau ailgylchu uchel, nid oes angen cynlluniau rheoli gwastraff safle gorfodol ar y sector adeiladu a dymchwel i wella’r ffordd maent yn rheoli gwastraff.
 
30 Gorffennaf 2014
Mae cyfraith newydd i ddiogelu gweithwyr amaethyddol sy’n cael cyflogau isel a chryfhau’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi y Frenhines.
 
29 Gorffennaf 2014
Mae cynllun Llywodraeth Cymru i daclo tlodi tanwydd, Nyth, wedi talu am welliannau arbed ynni i bron i 5,000 y llynedd.
 
22 Gorffennaf 2014
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth a Physgodfeydd, wedi lansio cynlluniau i wella safonau iechyd a lles anifeiliaid ledled Cymru.
 
21 Gorffennaf 2014
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi penodi Robin Jones, rheolwr gyfarwyddwr The Village Bakery, yn Gadeirydd interim ar Fwrdd newydd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru.
 
21 Gorffennaf 2014
Mae John Griffiths wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi dros £1 miliwn i ddau brosiect a fydd yn helpu i fynd i'r afael â'r lleihad mewn bioamrywiaeth yng Nghymru.
 
21 Gorffennaf 2014
Yn ôl Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd newydd, roedd fraint o’r mwyaf cael ei phenodi i’r rôl hon.
 
18 Gorffennaf 2014
Mae John Griffiths, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon wedi atgoffa siopwyr yng Nghymru i ddal ati ac ailddefnyddio’u bagiau.
 
16 Gorffennaf 2014
Yn fuan, bydd ffermwyr yn cael llythyr gan Lywodraeth Cymru yn eu hatgoffa y bydd eu taliadau uniongyrchol, o fis Ionawr ymlaen, yn cael eu gwneud trwy Gynllun y Taliad Sylfaenol.
 
14 Gorffennaf 2014
Mae Papur Gwyrdd sy'n disgrifio cynigion ynghylch sicrhau bod rhagor o dir ar gael ar gyfer rhandiroedd a gwella cyfleoedd ar gyfer tyfu yn y gymuned wedi cael eu cyhoeddi at ddibenion ymgynghori.
 
Tudalen 1 o 30 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2014
Ll M M I G S S
<< Gor    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i