Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 31 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
01 Hydref 2014
Mae 'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi galw ar Lywodraeth y DU i ddiwygio rheoliadau drafft ei chynllun amddiffyn rhag llifogydd fel nad yw perchnogion tai yng Nghymru ar eu colled yn ariannol.
 
01 Hydref 2014
Mae gwahoddiad i bobl gyflwyno ceisiadau i fod yn aelodau o Fwrdd newydd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru.
 
30 Medi 2014
Lansiodd Carl Sergeant, y Gweinidog Adnoddau Naturiol, Gynllun ar gyfer y Sector Gweithgynhyrchu, Gweini a Manwerthu Bwyd
 
29 Medi 2014
Yr Athro Terry Marsden fydd yn cadeirio’r panel annibynnol a fydd yn adolygu trefniadau llywodraethu tirweddau sydd wedi’u dynodi yng Nghymru.
 
25 Medi 2014
Mae Cymru eisoes wedi taro targed yr Undeb Ewropeaidd sef ailgylchu 50% o wastraff cartrefi erbyn 2020.
 
24 Medi 2014
Mae Rebecca Evans wedi bod yn ymweld â fferm ger Brynbuga fel rhan o gyfres o ymweliadau i drafod y problemau a’r cyfleodd sy’n wynebu’r diwydiant ffermio yng Nghymru.
 
24 Medi 2014
Y Dirprwy Weinidog yn creu cysylltiadau rhwng y diwydiannau bwyd a thwristiaeth
 
23 Medi 2014
Bydd ffermwyr organig Cymru yn gallu  ymgeisio am help ariannol gan Lywodraeth Cymru, fel rhan o rownd ymgeisio gyntaf Glastir Organig o 1 Hydref ymlaen
 
22 Medi 2014
Bydd grant o £301,000 yn cael ei neilltuo gan Lywodraeth Cymru i Gyngor Rhondda Cynon Taf ar gyfer cynllun i helpu i ddiogelu 80 o gartrefi yn Ynysboeth ger Aberpennar rhag llifogydd.
 
10 Medi 2014
Mae’r Gweinidog yn ceisio barn pobl am y Cynllun Adfer Natur, sy’n nodi sut mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu mynd ati i atal a gwyrdroi’r dirywiad yn ein bioamrywiaeth
 
10 Medi 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd, Rebecca Evans, wedi disgrifio ei hymweliad cyntaf â Chyngor Amaethyddiaeth yr yn hynod ddefnyddiol.
 
08 Medi 2014
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon John Griffiths wedi llongyfarch cynghorau Cymru am gwrdd â’u targedau i anfon llai o wastraff pydradwy bioddiraddiadwy i safleoedd tirlenwi
 
05 Medi 2014
Cafodd newyddiadurwyr rhyngwladol o 60 o wledydd eu gwahodd i flasu'r gorau o fwyd a diod Cymru mewn digwyddiad arbennig yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd
 
03 Medi 2014
Ymwelodd y Dirprwy Weinidog Amaeth, Rebecca Evans, â fferm yn Sir Benfro ddoe i weld moch daear yn cael eu brechu.
 
29 Awst 2014
Mae terfyn newydd ar faint y cimychiaid y caniateir eu dal yn cael ei gyflwyno’n raddol i wella ansawdd a chynaliadwyedd y stoc, meddai’r Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd, Rebecca Evans.
 
29 Awst 2014
Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, yr Athro Christianne Glossop, wedi atgoffa perchenogion cŵn i drin eu cŵn yn rheolaidd rhag llyngyr rhuban a llyngyr main.
 
28 Awst 2014
Roedd Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd yn y Gogledd heddiw yn ymweld â ffermydd yn y Bala ac Ynys Môn.
 
27 Awst 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Amaeth, Rebecca Evans, wedi cyhoeddi newidiadau i’r ffordd y bydd yn categoreiddio rhostir o dan rownd nesaf Colofn Un y Polisi Amaethyddol Cyffredin.
 
21 Awst 2014
Mae John Griffiths, y Gweinidog Adnoddau Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon, wedi croesawu’r newyddion bod Cymru’n ailgylchu mwy nag erioed o’r blaen.
 
Tudalen 1 o 31 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2014
Ll M M I G S S
<< Med    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i