Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 31 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
14 Hydref 2014
Wrth agor Sioe Laeth Cymru yng Nghaerfyrddin heddiw, cyhoeddodd y Rebecca Evans, ei bod am drefnu adolygiad annibynnol o’r sector laeth yng Nghymru.
 
07 Hydref 2014
Bydd rhywogaethau o adar môr prin yn cael eu gwarchod yn well ar ôl i Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, gytuno i ehangu ffiniau tair Ardal Gwarchodaeth Arbennig
 
06 Hydref 2014
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, wedi cyhoeddi bod y cyfnod ymgeisio ar gyfer blwyddyn derfynol y Cynllun Cymorth i Newydd-ddyfodiaid (YESS) yn awr ar agor.
 
03 Hydref 2014
Bu Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, yn annerch Cyngor NFU Cymru mewn cinio ym Mae Caerdydd yr wythnos hon.
 
02 Hydref 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd wedi ymweld â fferm Rhos ger Wrecsam fel rhan o gyfres o ymweliadau fferm i drafod y materion a’r cyfleoedd sy’n codi i’r diwydiant ffermio yng Nghymru.
 
01 Hydref 2014
Mae 'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi galw ar Lywodraeth y DU i ddiwygio rheoliadau drafft ei chynllun amddiffyn rhag llifogydd fel nad yw perchnogion tai yng Nghymru ar eu colled yn ariannol.
 
01 Hydref 2014
Mae gwahoddiad i bobl gyflwyno ceisiadau i fod yn aelodau o Fwrdd newydd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru.
 
30 Medi 2014
Lansiodd Carl Sergeant, y Gweinidog Adnoddau Naturiol, Gynllun ar gyfer y Sector Gweithgynhyrchu, Gweini a Manwerthu Bwyd
 
29 Medi 2014
Yr Athro Terry Marsden fydd yn cadeirio’r panel annibynnol a fydd yn adolygu trefniadau llywodraethu tirweddau sydd wedi’u dynodi yng Nghymru.
 
25 Medi 2014
Mae Cymru eisoes wedi taro targed yr Undeb Ewropeaidd sef ailgylchu 50% o wastraff cartrefi erbyn 2020.
 
24 Medi 2014
Mae Rebecca Evans wedi bod yn ymweld â fferm ger Brynbuga fel rhan o gyfres o ymweliadau i drafod y problemau a’r cyfleodd sy’n wynebu’r diwydiant ffermio yng Nghymru.
 
24 Medi 2014
Y Dirprwy Weinidog yn creu cysylltiadau rhwng y diwydiannau bwyd a thwristiaeth
 
23 Medi 2014
Bydd ffermwyr organig Cymru yn gallu  ymgeisio am help ariannol gan Lywodraeth Cymru, fel rhan o rownd ymgeisio gyntaf Glastir Organig o 1 Hydref ymlaen
 
22 Medi 2014
Bydd grant o £301,000 yn cael ei neilltuo gan Lywodraeth Cymru i Gyngor Rhondda Cynon Taf ar gyfer cynllun i helpu i ddiogelu 80 o gartrefi yn Ynysboeth ger Aberpennar rhag llifogydd.
 
10 Medi 2014
Mae’r Gweinidog yn ceisio barn pobl am y Cynllun Adfer Natur, sy’n nodi sut mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu mynd ati i atal a gwyrdroi’r dirywiad yn ein bioamrywiaeth
 
10 Medi 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd, Rebecca Evans, wedi disgrifio ei hymweliad cyntaf â Chyngor Amaethyddiaeth yr yn hynod ddefnyddiol.
 
08 Medi 2014
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon John Griffiths wedi llongyfarch cynghorau Cymru am gwrdd â’u targedau i anfon llai o wastraff pydradwy bioddiraddiadwy i safleoedd tirlenwi
 
05 Medi 2014
Cafodd newyddiadurwyr rhyngwladol o 60 o wledydd eu gwahodd i flasu'r gorau o fwyd a diod Cymru mewn digwyddiad arbennig yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd
 
03 Medi 2014
Ymwelodd y Dirprwy Weinidog Amaeth, Rebecca Evans, â fferm yn Sir Benfro ddoe i weld moch daear yn cael eu brechu.
 
Tudalen 1 o 31 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2014
Ll M M I G S S
<< Med    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i