Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 33 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Rhagfyr 2014
Mae Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi atgoffa pawb i beidio gwastraffu bwyd
 
10 Rhagfyr 2014
Bydd bridwyr cŵn Cymru'n wynebu rheolau llymach yn y dyfodol ar ôl i Gynulliad Cenedlaethol Cymru basio rheoliadau newydd.
 
08 Rhagfyr 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, wedi lansio ymgynghoriad ynghylch cynigion i gyhoeddi lleoliad buchesi sydd wedi’u heintio â TB.
 
06 Rhagfyr 2014
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd wedi annog siopwyr ledled Cymru i gefnogi cynhyrchwyr lleol dros gyfnod y Nadolig.
 
03 Rhagfyr 2014
Mae’r cyhoeddiad hwn yn golygu bod rhagor na 4,000 o foch daear wedi’u brechu yn y tair blynedd ers dechrau’r prosiect pum mlynedd.
 
03 Rhagfyr 2014
Cafodd hawliadau dros 14,000 o ffermwyr eu prosesu ddoe, ar gyfer taliadau gwerth dros £180 miliwn.
 
02 Rhagfyr 2014
Mae’r Grant Brechu Moch Daear yn cynnig cymorth ariannol o hyd at hanner eu costau i ffermwyr, perchenogion tir ac eraill sydd am frechu moch daear rhag TB buchol.
 
01 Rhagfyr 2014
Dywedodd y Dirprwy Weinidog hefyd ei bod yn awyddus gweld mwy o unigolion a busnesau’n manteisio ar raglen newydd Cyswllt Ffermio.
 
28 Tachwedd 2014
Heddiw, cynhaliodd Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, ddigwyddiad ar gyfer cadwyni cyflenwi cig eidion Cymru.
 
27 Tachwedd 2014
Rhwng mis Ebrill a mis Mehefin eleni gwelwyd awdurdodau lleol Cymru’n ailgylchu, ailddefnyddio neu gompostio 58% o’u gwastraff trefol.
 
27 Tachwedd 2014
Cynllun atal llifogydd newydd yn yng Nghwm Tawe Isaf, sydd wedi costio £7 miliwn, yn lleihau’r perygl o lifogydd i tua 300 o fusnesau a chartrefi.
 
26 Tachwedd 2014
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd wedi rhoi mwy o fanylion heddiw am yr hyn y gall ffermwyr ei ddisgwyl pan fydd EIDCymru yn cael ei chyflwyno o fis Tachwedd y flwyddyn nesaf.
 
26 Tachwedd 2014
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, wedi ysgrifennu at Aelodau'r Cynulliad i esbonio sut mae Llywodraeth Cymru'n paratoi ar gyfer gweithredu Cynllun newydd y Taliad Sylfaenol.
 
25 Tachwedd 2014
Mae’r cwmni pobi cyfanwerthol ar fin arbed dros £14,000 y flwyddyn mewn costau gwastraff, o ganlyniad i help gan Lywodraeth Cymru.
 
25 Tachwedd 2014
Mae perchnogion dofednod yng Nghymru yn cael eu hannog i ddilyn arferion bioddiogelwch da i leihau'r risg o'u heidiau'n dod i gysylltiad ag adar gwyllt, yn dilyn yr achos diweddar o ffliw adar.
 
21 Tachwedd 2014
Bu Rebecca Evans ar ymweliad â fferm yng ngogledd Cymru heddiw i weld sut y mae ffermio cyfran yn gweithio ac i edrych ar fanteision arferion o'r fath i'r rhai sy'n rhan ohono.
 
19 Tachwedd 2014
Wedi i achosion o ffliw adar gael eu cadarnhau, mae pobl sy’nberchen ar ddofednod yn cael eu hannog i gadw llygaid ar euhadar.
 
13 Tachwedd 2014
Bydd AndyRichardson, aelod o Dasglu Llaeth Cymru yn cynnal adolygiadannibynnol o’r sector llaeth yng Nghymru.
 
13 Tachwedd 2014
Mae Hybu Cig Cymru, ar y cyd â’r Llywodraeth, wedi llwyddo i gael grant ganraglen hybu cynhyrchion amaethyddol y Comisiwn Ewropeaidd.
 
Tudalen 1 o 33 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2014
Ll M M I G S S
<< Tac    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i