Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 29 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Gorffennaf 2014
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth a Physgodfeydd, wedi lansio cynlluniau i wella safonau iechyd a lles anifeiliaid ledled Cymru.
 
21 Gorffennaf 2014
Mae John Griffiths wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi dros £1 miliwn i ddau brosiect a fydd yn helpu i fynd i'r afael â'r lleihad mewn bioamrywiaeth yng Nghymru.
 
21 Gorffennaf 2014
Yn ôl Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd newydd, roedd fraint o’r mwyaf cael ei phenodi i’r rôl hon.
 
18 Gorffennaf 2014
Mae John Griffiths, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon wedi atgoffa siopwyr yng Nghymru i ddal ati ac ailddefnyddio’u bagiau.
 
16 Gorffennaf 2014
Yn fuan, bydd ffermwyr yn cael llythyr gan Lywodraeth Cymru yn eu hatgoffa y bydd eu taliadau uniongyrchol, o fis Ionawr ymlaen, yn cael eu gwneud trwy Gynllun y Taliad Sylfaenol.
 
14 Gorffennaf 2014
Mae Papur Gwyrdd sy'n disgrifio cynigion ynghylch sicrhau bod rhagor o dir ar gael ar gyfer rhandiroedd a gwella cyfleoedd ar gyfer tyfu yn y gymuned wedi cael eu cyhoeddi at ddibenion ymgynghori.
 
14 Gorffennaf 2014
Amser ar ôl i ymateb i’n hymgynghoriad ar ganllawiau casglu defnyddiau ar wahân i’w hailgylchu
 
08 Gorffennaf 2014
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, yn esbonio sut y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio bron £1bn i weddnewid a chryfhau diwydiant ffermio a chymunedau gwledig Cymru.
 
03 Gorffennaf 2014
Mae deddf Gymreig newydd i drechu problem pori anghyfreithlon a gadael ceffylau yn dechrau gwneud gwahaniaeth go iawn a gallai fod yn fodel ar gyfer gwledydd eraill sy’n delio â phroblem debyg.
 
30 Mehefin 2014
Mae cartrefi yn ardal Rhiwbeina yng Nghaerdydd yn mynd i elwa ar hwb ariannol gan Lywodraeth Cymru i’w hamddiffyn rhag llifogydd.
 
23 Mehefin 2014
Mewn prosbectws newydd, bydd y Gweinidog yn nodi’r hyn y gall Cymru ei gynnig i’r gymuned fusnes o safbwynt twf gwyrdd.
 
17 Mehefin 2014
Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Chritianne Glossop, wedi dweud wrth gynulleidfa ryngwladol mai’r profion blynyddol ar wartheg yw conglfaen ymdrechion Llywodraeth Cymru i ddileu TB gwartheg.
 
17 Mehefin 2014
Bydd arbenigwyr rhyngwladol ym myd clefydau anifeiliaid yn dod ynghyd yng Nghaerdydd o heddiw ymlaen ar gyfer cynhadledd ryngwladol fawr fydd yn edrych ar broblem fyd-eang TB buchol
 
12 Mehefin 2014
Caiff cynllun gweithredu newydd ei lansio heddiw gan Alun Davies yn egluro sut y bydd Llywodraeth Cymru yn cynorthwyo diwydiant bwyd a diod Cymru i dyfu o 30 y cant i £7 biliwn erbyn 2020.
 
12 Mehefin 2014
Mae Alun Davies wedi dweud y bydd y cytundeb sydd wedi'i wneud o fewn y DU ar ddyrannu cyllid Cronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop yn golygu y bydd yn drefniant da i Gymru.
 
10 Mehefin 2014
Mae arolwg Llywodraeth Cymru o Wastraff Diwydiannol a Masnachol ac Adeiladu a Dymchwel yn rhoi darlun o faint y gwastraff a gynhyrchwyd yn 2012.
 
05 Mehefin 2014
Alun Davies, yng Nghaerffili heddiw er mwyn agor dau dyrbin gwynt newydd. Bydd y ddau dyrbin yn cynhyrchu pŵer ar gyfer cartrefi lleol ac yn darparu ynni rhatach i fusnesau lleol
 
Tudalen 1 o 29 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2014
Ll M M I G S S
<< Meh    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i