Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 33 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Ionawr 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori menywod beichiog i osgoi cysylltiad agos ag anifeiliaid fferm sy'n rhoi genedigaeth.
 
29 Ionawr 2015
Amcangyfrifir bod tua 3,100 o fusnesau fferm yng Nghymru wedi gwneudarian drwy arallgyfeirio i weithgareddau newydd yn ystod 2013-14.
 
28 Ionawr 2015
O fis Ebrill ymlaen, bydd yr holl brofi am TB a’r gwaith MilfeddygolSwyddogol arall yng Nghymru yn cael ei gynnal gan ddau gyflenwrrhanbarthol.
 
27 Ionawr 2015
Lywodraeth Cymru yn edrych ar gyfres o fesurau i wella’r mynediad at randiroedd a gerddi cymunedol.
 
27 Ionawr 2015
Mae Cynllun Rheoli Traethlin y Gogledd yn nodi mai cynnal yramddiffynfeydd arfordirol presennol yw’r ffordd orau o reoli’r pergylllifogydd.
 
27 Ionawr 2015
“Byddaf yn dal atii gydweithio’n agos â’m cyd-Weindogion i rannaueraill o’r Deyrnas Unedig ac ar draws yr UE er mwyn amddiffynbuddiannau ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd o bob rhan o’r wlad.”
 
20 Ionawr 2015
Rheoliadau yn cadarnhau ymrwymiad LlywodraethCymru i leihau nifer y bobl sy'n mynd i ddyled gyda'u cyflenwr dŵr.
 
20 Ionawr 2015
Mae'r diwydiant bwyd a diod yn un o'r sectorau sy'n flaenoriaeth iLywodraeth Cymru. Mae'n cynnig posibiliadau ar gyfer twf aswyddi gwyrdd, gan wella effeithlonrwydd adnoddau, a threchu tlodi.
 
16 Ionawr 2015
Rebecca Evans yn drafod yr oedi yn nhaliadau First Milk rhai o gynhyrchwyr llaeth Cymru. 
 
15 Ionawr 2015
Dirprwy Weinidog yn awyddus i glywed beth allai Llywodraeth Cymru ei wneud i gryfhau’r sector.
 
13 Ionawr 2015
Aeth dirprwyaeth i Oslo ddydd Llundiwethaf. Y nod oedd codi proffil cig oen Cymru
 
09 Ionawr 2015
Mae un o’r cwmnïau llaeth cydweithredol mwyaf yn y Deyrnas Unedig yn gohirio’u taliad nesaf iffermwyr am bythefnos.
 
06 Ionawr 2015
Bydd y risg o lifogydd yn llai i 2,600 o gartrefi ac eiddo masnachol yng Ngorllewin y Rhyl.
 
22 Rhagfyr 2014
Mae'r ymdrechion i ddileu TB yng Nghymru yn dibynnu ar bobl yn cymeryd cyfrifoldeb ar y cyd, ac mae'n rhaid inni gael polisi dim goddefgarwch i'r rhai sydd ddim yn cydymffurfio.
 
19 Rhagfyr 2014
Mae Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi atgoffa pawb i beidio gwastraffu bwyd
 
19 Rhagfyr 2014
Mae becws Henllan Bread wedi ennill archeb fawr yn UDA y Nadolig hwn.
 
10 Rhagfyr 2014
Bydd bridwyr cŵn Cymru'n wynebu rheolau llymach yn y dyfodol ar ôl i Gynulliad Cenedlaethol Cymru basio rheoliadau newydd.
 
08 Rhagfyr 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, wedi lansio ymgynghoriad ynghylch cynigion i gyhoeddi lleoliad buchesi sydd wedi’u heintio â TB.
 
Tudalen 1 o 33 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2015
Ll M M I G S S
<< Rha    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i