Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 32 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
27 Tachwedd 2014
Rhwng mis Ebrill a mis Mehefin eleni gwelwyd awdurdodau lleol Cymru’n ailgylchu, ailddefnyddio neu gompostio 58% o’u gwastraff trefol.
 
27 Tachwedd 2014
Cynllun atal llifogydd newydd yn yng Nghwm Tawe Isaf, sydd wedi costio £7 miliwn, yn lleihau’r perygl o lifogydd i tua 300 o fusnesau a chartrefi.
 
26 Tachwedd 2014
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd wedi rhoi mwy o fanylion heddiw am yr hyn y gall ffermwyr ei ddisgwyl pan fydd EIDCymru yn cael ei chyflwyno o fis Tachwedd y flwyddyn nesaf.
 
26 Tachwedd 2014
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, wedi ysgrifennu at Aelodau'r Cynulliad i esbonio sut mae Llywodraeth Cymru'n paratoi ar gyfer gweithredu Cynllun newydd y Taliad Sylfaenol.
 
25 Tachwedd 2014
Mae’r cwmni pobi cyfanwerthol ar fin arbed dros £14,000 y flwyddyn mewn costau gwastraff, o ganlyniad i help gan Lywodraeth Cymru.
 
25 Tachwedd 2014
Mae perchnogion dofednod yng Nghymru yn cael eu hannog i ddilyn arferion bioddiogelwch da i leihau'r risg o'u heidiau'n dod i gysylltiad ag adar gwyllt, yn dilyn yr achos diweddar o ffliw adar.
 
21 Tachwedd 2014
Bu Rebecca Evans ar ymweliad â fferm yng ngogledd Cymru heddiw i weld sut y mae ffermio cyfran yn gweithio ac i edrych ar fanteision arferion o'r fath i'r rhai sy'n rhan ohono.
 
19 Tachwedd 2014
Wedi i achosion o ffliw adar gael eu cadarnhau, mae pobl sy’nberchen ar ddofednod yn cael eu hannog i gadw llygaid ar euhadar.
 
13 Tachwedd 2014
Bydd AndyRichardson, aelod o Dasglu Llaeth Cymru yn cynnal adolygiadannibynnol o’r sector llaeth yng Nghymru.
 
13 Tachwedd 2014
Mae Hybu Cig Cymru, ar y cyd â’r Llywodraeth, wedi llwyddo i gael grant ganraglen hybu cynhyrchion amaethyddol y Comisiwn Ewropeaidd.
 
11 Tachwedd 2014
Gyda’r Wythnos Allforio yma, mae 11 o gwmnïau o Gymru yn paratoi i hedfan gynrychioli Cymru yn Tsieina a hybu eu cynnyrch yn Arddangosfa Bwyd a Gwestai Tsieina (FHC) yn Shanghai.
 
11 Tachwedd 2014
Yn ddiweddar, bu Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn ymweld â safle storio gwastraff Gofer yng Nghonwy
 
07 Tachwedd 2014
Mae canlyniadau ansawdd dŵr ymdrochi yng Nghymru yn dangos bod mwy o ddŵr ymdrochi nag erioed o'r blaen wedi bodloni'r safonau Ewropeaidd uchaf.
 
05 Tachwedd 2014
Mae Llywodraeth Cymru’n gofyn i aelodau o’r cyhoedd roi gwybod am unrhyw foch daear maen nhw’n eu canfod yn farw drwy gymryd rhan mewn arolwg eang.
 
31 Hydref 2014
Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Christianne Glossop, wedi cyhoeddi cyngor ar sut i gadw’ch anifeiliaid anwes yn ddiddig a diogel yn ystod y tymor tân gwyllt.
 
30 Hydref 2014
Mae Carl Sargeant yn gofyn i bobl am eu barn er mwyn helpu’r Llywodraeth i ddatblygu strategaeth effeithlonrwydd ynni newydd ar gyfer Cymru
 
Tudalen 1 o 32 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i