Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 33 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
27 Ionawr 2015
Lywodraeth Cymru yn edrych ar gyfres o fesurau i wella’r mynediad at randiroedd a gerddi cymunedol.
 
27 Ionawr 2015
Mae Cynllun Rheoli Traethlin y Gogledd yn nodi mai cynnal yramddiffynfeydd arfordirol presennol yw’r ffordd orau o reoli’r pergylllifogydd.
 
27 Ionawr 2015
“Byddaf yn dal atii gydweithio’n agos â’m cyd-Weindogion i rannaueraill o’r Deyrnas Unedig ac ar draws yr UE er mwyn amddiffynbuddiannau ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd o bob rhan o’r wlad.”
 
20 Ionawr 2015
Rheoliadau yn cadarnhau ymrwymiad LlywodraethCymru i leihau nifer y bobl sy'n mynd i ddyled gyda'u cyflenwr dŵr.
 
20 Ionawr 2015
Mae'r diwydiant bwyd a diod yn un o'r sectorau sy'n flaenoriaeth iLywodraeth Cymru. Mae'n cynnig posibiliadau ar gyfer twf aswyddi gwyrdd, gan wella effeithlonrwydd adnoddau, a threchu tlodi.
 
16 Ionawr 2015
Rebecca Evans yn drafod yr oedi yn nhaliadau First Milk rhai o gynhyrchwyr llaeth Cymru. 
 
15 Ionawr 2015
Dirprwy Weinidog yn awyddus i glywed beth allai Llywodraeth Cymru ei wneud i gryfhau’r sector.
 
13 Ionawr 2015
Aeth dirprwyaeth i Oslo ddydd Llundiwethaf. Y nod oedd codi proffil cig oen Cymru
 
09 Ionawr 2015
Mae un o’r cwmnïau llaeth cydweithredol mwyaf yn y Deyrnas Unedig yn gohirio’u taliad nesaf iffermwyr am bythefnos.
 
06 Ionawr 2015
Bydd y risg o lifogydd yn llai i 2,600 o gartrefi ac eiddo masnachol yng Ngorllewin y Rhyl.
 
22 Rhagfyr 2014
Mae'r ymdrechion i ddileu TB yng Nghymru yn dibynnu ar bobl yn cymeryd cyfrifoldeb ar y cyd, ac mae'n rhaid inni gael polisi dim goddefgarwch i'r rhai sydd ddim yn cydymffurfio.
 
19 Rhagfyr 2014
Mae Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi atgoffa pawb i beidio gwastraffu bwyd
 
19 Rhagfyr 2014
Mae becws Henllan Bread wedi ennill archeb fawr yn UDA y Nadolig hwn.
 
10 Rhagfyr 2014
Bydd bridwyr cŵn Cymru'n wynebu rheolau llymach yn y dyfodol ar ôl i Gynulliad Cenedlaethol Cymru basio rheoliadau newydd.
 
08 Rhagfyr 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, wedi lansio ymgynghoriad ynghylch cynigion i gyhoeddi lleoliad buchesi sydd wedi’u heintio â TB.
 
06 Rhagfyr 2014
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd wedi annog siopwyr ledled Cymru i gefnogi cynhyrchwyr lleol dros gyfnod y Nadolig.
 
03 Rhagfyr 2014
Mae’r cyhoeddiad hwn yn golygu bod rhagor na 4,000 o foch daear wedi’u brechu yn y tair blynedd ers dechrau’r prosiect pum mlynedd.
 
03 Rhagfyr 2014
Cafodd hawliadau dros 14,000 o ffermwyr eu prosesu ddoe, ar gyfer taliadau gwerth dros £180 miliwn.
 
Tudalen 1 o 33 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2015
Ll M M I G S S
<< Rha    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i