Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 31 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Hydref 2014
Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am farn pobl ar ei pholisi gwaredu gwastraff ymbelydrol uwch ei actifedd.
 
21 Hydref 2014
Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant wedi amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.
 
21 Hydref 2014
Mae Rebecca Evans wedi penderfynu peidio â chyflwyno system tabl prisio yng Nghymru.
 
14 Hydref 2014
Wrth agor Sioe Laeth Cymru yng Nghaerfyrddin heddiw, cyhoeddodd y Rebecca Evans, ei bod am drefnu adolygiad annibynnol o’r sector laeth yng Nghymru.
 
07 Hydref 2014
Bydd rhywogaethau o adar môr prin yn cael eu gwarchod yn well ar ôl i Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, gytuno i ehangu ffiniau tair Ardal Gwarchodaeth Arbennig
 
06 Hydref 2014
Mae Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, wedi cyhoeddi bod y cyfnod ymgeisio ar gyfer blwyddyn derfynol y Cynllun Cymorth i Newydd-ddyfodiaid (YESS) yn awr ar agor.
 
03 Hydref 2014
Bu Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, yn annerch Cyngor NFU Cymru mewn cinio ym Mae Caerdydd yr wythnos hon.
 
02 Hydref 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd wedi ymweld â fferm Rhos ger Wrecsam fel rhan o gyfres o ymweliadau fferm i drafod y materion a’r cyfleoedd sy’n codi i’r diwydiant ffermio yng Nghymru.
 
01 Hydref 2014
Mae 'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi galw ar Lywodraeth y DU i ddiwygio rheoliadau drafft ei chynllun amddiffyn rhag llifogydd fel nad yw perchnogion tai yng Nghymru ar eu colled yn ariannol.
 
01 Hydref 2014
Mae gwahoddiad i bobl gyflwyno ceisiadau i fod yn aelodau o Fwrdd newydd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru.
 
30 Medi 2014
Lansiodd Carl Sergeant, y Gweinidog Adnoddau Naturiol, Gynllun ar gyfer y Sector Gweithgynhyrchu, Gweini a Manwerthu Bwyd
 
29 Medi 2014
Yr Athro Terry Marsden fydd yn cadeirio’r panel annibynnol a fydd yn adolygu trefniadau llywodraethu tirweddau sydd wedi’u dynodi yng Nghymru.
 
25 Medi 2014
Mae Cymru eisoes wedi taro targed yr Undeb Ewropeaidd sef ailgylchu 50% o wastraff cartrefi erbyn 2020.
 
24 Medi 2014
Mae Rebecca Evans wedi bod yn ymweld â fferm ger Brynbuga fel rhan o gyfres o ymweliadau i drafod y problemau a’r cyfleodd sy’n wynebu’r diwydiant ffermio yng Nghymru.
 
24 Medi 2014
Y Dirprwy Weinidog yn creu cysylltiadau rhwng y diwydiannau bwyd a thwristiaeth
 
23 Medi 2014
Bydd ffermwyr organig Cymru yn gallu  ymgeisio am help ariannol gan Lywodraeth Cymru, fel rhan o rownd ymgeisio gyntaf Glastir Organig o 1 Hydref ymlaen
 
22 Medi 2014
Bydd grant o £301,000 yn cael ei neilltuo gan Lywodraeth Cymru i Gyngor Rhondda Cynon Taf ar gyfer cynllun i helpu i ddiogelu 80 o gartrefi yn Ynysboeth ger Aberpennar rhag llifogydd.
 
10 Medi 2014
Mae’r Gweinidog yn ceisio barn pobl am y Cynllun Adfer Natur, sy’n nodi sut mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu mynd ati i atal a gwyrdroi’r dirywiad yn ein bioamrywiaeth
 
10 Medi 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Amaeth a Physgodfeydd, Rebecca Evans, wedi disgrifio ei hymweliad cyntaf â Chyngor Amaethyddiaeth yr yn hynod ddefnyddiol.
 
Tudalen 1 o 31 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2014
Ll M M I G S S
<< Med    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i