Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Fframwaith Byw’n Annibynnol

Mae Gweinidog Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am gydraddoldeb, Jane Hutt, wedi cyhoeddi bod Fframwaith Gweithredu ar Fyw’n Annibynnol yn cael ei ddatblygu.
Dydd Iau 20 Hydref 2011

Cyhoeddodd y Gweinidog y fenter mewn seminar gan Anabledd Cymru.

Bydd y Fframwaith yn rhoi manylion y gwaith sydd i’w wneud ar draws adrannau Llywodraeth Cymru, a chyda phartneriaid allanol, i helpu pobl i fyw’n annibynnol.

Bydd yn nodi meysydd lle mae angen gweithredu ac yn sicrhau bod y polisïau a’r strategaethau niferus sydd eisoes yn helpu pobl i fyw’n annibynnol yn cael eu cyfuno mewn un cynllun clir.

Bydd y Fframwaith Gweithredu ar Fyw’n Annibynnol yn sail i ymdrechion Llywodraeth Cymru dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i sicrhau bod pobl anabl yn cael chwarae teg, i gael gwared â rhagfarn ac i feithrin cysylltiadau da.

Dywedodd Jane Hutt:  

"Dw i am weld pob dinesydd yng Nghymru yn cael eu parchu a’u trin yn gyfartal yn y gymdeithas, a phawb yn cael y cyfle i gyflawni eu potensial.

"Dw i wedi ymrwymo i helpu i sicrhau bod mwy o wasanaethau ar gael i bobl anabl a’u bod yn cael cyfle i gymryd rhan yn y gymdeithas a chyfrannu’n llawn ati."

Dywedodd Rhian Davies, Prif Weithredwr Anabledd Cymru:

"Mae ein seminar ni’n cyflwyno menter fawr newydd gan Lywodraeth Cymru, un y mae Anabledd Cymru wedi ymgyrchu drosti am flynyddoedd lawer, ar gyfer pobl anabl, fel y gallan nhw reoli dros eu bywydau eu hunain i raddau mwy a chael y cymorth sydd ei angen i fyw’n annibynnol yn y gymuned."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Tagiau

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 20 Hydref 2011 Programme for Government - Equality Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i