Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Nadolig ein holl gymunedau – y Gweinidog yn ymuno yn y dathliadau

Cafodd Gweinidog Cydraddoldebau Llywodraeth Cymru flas ar y Nadolig pan ymwelodd â Theml yng Nghaerdydd i gymryd rhan yn hwyl yr ŵyl.
Dydd Mercher 14 Rhagfyr 2011

Ymunodd Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Chydraddoldebau, ag aelodau’r gymuned ffydd a’u gwesteion yn y Sanatan Dharma Mandal a’r Ganolfan Gymunedol Hindŵaidd yn Sblot i gael cinio a dathlu’r Nadolig.

Yn ystod y dathliadau, dywedodd y Gweinidog:

"Mae’r adeg hon o’r flwyddyn yn amser arbennig o bwysig yn y calendr Cristnogol ac mae’n bleser bod yma gyda chi heddiw i gymryd rhan yn eich parti dathlu’r Nadolig.

"Dw i wedi ymrwymo i wella ansawdd bywyd pawb yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod pob dinesydd yn cael ei barchu ac yn cael y cyfle i gyfrannu at fywyd cymdeithasol ac economaidd ein gwlad, trwy hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb. Fy nghred yw na ddylai neb yng Nghymru orfod byw mewn ofn oherwydd gwahaniaethu ar sail hil, credo neu ddiwylliant."

Cafodd y Ganolfan ei phrynu, ac mae’n gwasanaethu fel teml ac fel canolfan gymunedol. Defnyddir yr adeilad i gynnal digwyddiadau cymdeithasol a ddiwylliannol, yn ogystal â gweithgareddau rheolaidd fel dosbarthiadau cadw’n heini a ioga.  

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Tagiau

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 14 Rhagfyr 2011 Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i