Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
14 Rhagfyr 2011
Cafodd Gweinidog Cydraddoldebau Llywodraeth Cymru flas ar y Nadolig heddiw (ddydd Iau 15 Rhagfyr) pan ymwelodd â Theml yng Nghaerdydd i gymryd rhan yn hwyl yr ŵyl.
 
03 Rhagfyr 2011
Wrth i’r Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Pobl Anabl gael ei nodi ledled y byd, aeth y Gweinidog Cyllid a Chydraddoldebau i weld sut mae buddsoddiad yn diogelu ac yn grymuso pobl sy’n agored i niwed.
 
01 Rhagfyr 2011
Heddiw fe wnaeth y Gweinidog Cydraddoldebau a’r Dirprwy Weinidog Sgiliau Jeff Cuthbert gyfarfod â Jessica Jones sy’n gwneud enw iddi ei hunan mewn maes sydd fel arfer yn gysylltiedig â dynion.
 
 
24 Tachwedd 2011
Mae cyflogaeth yn amlwg yn broblem allweddol ym marn ymatebwyr i arolwg ar gydraddoldeb gan Lywodraeth Cymru, meddai’r Gweinidog Cydraddoldeb, Jane Hutt heddiw.
 
24 Hydref 2011
Heddiw, lansiodd y Gweinidog Cydraddoldeb Jane Hutt ymgyrch i holi pobl ym mhob cwr o Gymru ynghylch sut mae mynd ati i wneud gwasanaethau bob dydd yn decach ac yn haws cael gafael arnyn nhw.
 
20 Hydref 2011
Mae Gweinidog Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am gydraddoldeb, Jane Hutt, wedi cyhoeddi bod Fframwaith Gweithredu ar Fyw’n Annibynnol yn cael ei ddatblygu.
 
14 Hydref 2011
Bydd fforwm hil newydd yn cael ei sefydlu yng Nghymru, cyhoeddodd y Gweinidog yn Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am gydraddoldebau heddiw.
 
29 Medi 2011
Heddiw (dydd Iau 29 Medi), lansiodd Gweinidog Cydraddoldebau Llywodraeth Cymru y Fframwaith cyntaf ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr ym Mhrydain.
 
15 Medi 2011
Heddiw, mae’r Gweinidog dros Gyllid ac Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt AC, wedi pwysleisio pa mor bwysig yw parhau i fynd i’r afael â’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau.
 
13 Medi 2011
Ymwelodd y Jane Hutt, â menter yn Abertawe sy’n helpu pobl o leiafrifoedd ethnig i gael hyfforddiant a chyfleoedd gwaith ac i oresgyn y rhwystrau sy’n eu hatal rhag gwireddu eu potensial yn llawn.
 
08 Medi 2011
Mae Jane Hutt, y Gweinidog yn Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am gydraddoldebau, wedi hyrwyddo’r ymgyrch dros sicrhau cyfleoedd gwaith i bawb.
 
10 Awst 2011
Mae rhwydwaith menywod i Gymru gyfan ar fin gael ei greu i gynrychioli lleisiau a safbwyntiau menywod Cymru.
 
28 Gorffennaf 2011
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chynllun gweithredu i helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches.
 
26 Gorffennaf 2011
Mae’r Gweinidog sy’n gyfrifol am gydraddoldebau wedi canmol y gwaith da y mae canolfan yn y Rhyl yn ei wneud i ddiogelu lles menywod yn yr ardal.
 
13 Gorffennaf 2011
Mae Jane Hutt wedi ailddatgan ei hymrwymiad i’r agenda gydraddoldebau ac wedi tynnu sylw at bwysigrwydd y bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.
 
08 Gorffennaf 2011
Bellach, bydd awdurdodau lleol yn gallu gwneud cais am gyllid o gronfa gwerth £2 filiwn er mwyn gwella safleoedd presennol Sipsiwn a Theithwyr neu i sefydlu rhai newydd.
 
23 Mehefin 2011
Yn rhinwedd fy swydd fel y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ, rwyf wrth fy modd bod Prif Weinidog Cymru wedi gofyn i mi fwrw ymlaen â'n gwaith pwysig mewn perthynas â chydraddoldeb
 
21 Mehefin 2011
Heddiw, bydd Gweinidog newydd Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am gyfle cyfartal yn ei gwneud hi’n glir na fydd Cymru yn goddef trosedd casineb.
 
08 Mawrth 2011
Mae rhwydweithiau cefnogi menywod ledled Cymru yn trefnu llu o ddigwyddiadau i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, gyda chymorth grantiau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i