Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Dathlu Menywod – Cyhoeddi Cymorth i Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod

Bydd Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2012 yn cael ei ddathlu yng Nghymru gyda help Llywodraeth Cymru.
Dydd Mercher 08 Chwefror 2012

Heddiw, mae Jane Hutt, y Gweinidog Cydraddoldebau wedi cyhoeddi cyllid o hyd at £2,500 i 16 o sefydliadau sy’n cynnal dathliadau ar 8 Mawrth.  

Mae cyfanswm o £33,343 wedi ei ddyfarnu ledled Cymru.

Mae cydraddoldeb i bawb yn thema gyffredin trwy gydol y Rhaglen Lywodraethu, ac mae darparu grantiau fel y rhain yn ymrwymiad allweddol i hyrwyddo cymdeithas deg.  

Wrth siarad yng Nghynhadledd Hyrwyddwyr Cydraddoldeb GIG a CLlLC, dywedodd y Gweinidog:  

"Dwi’n falch o gyhoeddi llwyddiant cynifer o sefydliadau sydd wedi derbyn cyllid i gefnogi eu digwyddiadau ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2012.  

"Ledled y byd, mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn dathlu llwyddiannau economaidd, cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol menywod, ac yn cydnabod yr heriau a’r gwahaniaethu sy’n parhau i wynebu nifer o fenywod heddiw.  

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau fod gan pob dinesydd yng Nghymru y cyfle i gyfrannu at fywyd cymdeithasol ac economaidd Cymru.  Rydyn ni i gyd am gael cymdeithas sy’n rhoi gwerth ar bobl fel unigolion, ble y gwelir amrywiaeth a chydraddoldeb a pharch i bawb, a bod gwahaniaethu o bob math yn cael ei ddileu."

Mae’r cyllid wedi’i ddyfarnu i ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal ledled y wlad:  

Digwyddiadau Ledled Cymru
• Masnach Deg Cymru
• Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched Cymru
• NIACE Dysgu Cymru
• Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru
• Cymorth i Fenywod Cymru

Caerdydd
• Yr Eglwys yng Nghymru
• Rhwydwaith Ffeministiaeth Caerdydd

Caerdydd a’r Barri
• Cymdeithas Celfyddydau Menywod

Casnewydd

• Soroptimyddion Rhyngwladol Casnewydd a’r Ardal

Merthyr Tudful
• Morphious Ltd

Y Fenni
• Arts Alive Cymru

Abertawe
• MEWN Abertawe
• Canolfan Fenywod Abertawe
• Women4Resources

Llanelli
• Cymunedau yn Gyntaf Glanymor a Thyisha

Wrecsam
• Grŵp Cymorth Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Wrecsam

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Hawliau a chydraddoldeb

Tagiau

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 08 Chwefror 2012 Programme for Government - Equality Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i