Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Jane Hutt yn llongyfarch Vale Youth Speak Up

Heddiw llongyfarchodd y Gweinidog Cydraddoldebau Jane Hutt grŵp o’r enw Vale Youth Speak Up ar ôl iddynt ennill un o Wobrau Philip Lawrence am eu hymdrechion i fynd i’r afael â gwahaniaethu a bwlio.
Dydd Llun 27 Chwefror 2012

Sefydlwyd y cynllun gwobrau hwn er cof am Philip Lawrence, y pennaeth ysgol a gafodd ei lofruddio. Mae’r cynllun ar waith ledled y DU ac mae’r gwobrau’n cael eu rhoi i ddathlu’r cyfraniad positif y mae pobl ifanc yn ei wneud i’w cymunedau, wrth iddynt fynd ati i herio stereoteipiau a gweithio i atal trosedd, trais a hiliaeth.

Grŵp o bobl ifanc rhwng 11 – 25 oed yw Vale Youth Speak Up. Mae’n tynnu sylw at y problemau sy’n wynebu pobl ifanc anabl oherwydd gwahaniaethu a bwlio, ac yn ceisio gwneud rhywbeth yn eu cylch.  

Dywedodd Jane Hutt:  

"Hoffwn longyfarch pawb sy’n gysylltiedig â Vale Youth Speak Up ar ennill un o Wobrau Philip Lawrence.

"Maen nhw wedi mynd ati mewn modd gwir greadigol i dynnu sylw at y materion pwysig hyn, a dw i’n falch iawn bod eu holl waith caled wedi cael ei gydnabod.  

"Mae thema eu prosiect – mynd i’r afael â gwahaniaethu a bwlio – hefyd yn flaenoriaeth i ni yn Llywodraeth Cymru. Mae’n cael ei chynnwys yn benodol yn ein Rhaglen Lywodraethu. Rydyn ni am annog pawb i herio sylwadau a gweithredoedd annerbyniol a chas.  

"Mae prosiectau fel Vale Youth Speak Up yn gwneud gwahaniaeth go iawn i gymunedau lleol. Dw i’n gobeithio y bydd y grŵp hwn yn parhau i wneud cyfraniad positif i fywyd ym Mro Morgannwg, gan ysbrydoli pobl ifanc eraill ledled Cymru i wneud yr un peth."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Tagiau

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 27 Chwefror 2012 Cydlyniant cymunedol Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i