Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cymru’n dod ynghyd i ddathlu cydraddoldeb i bawb

Heddiw mae Cymru’n ymuno â gweddill y byd i ddathlu llwyddiannau ac ymladd anghydraddoldeb ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod (Dydd Iau Mawrth 8).
Dydd Iau 08 Mawrth 2012

Mae'r Gweinidog Cydraddoldebau yn treulio amser gyda llawer o brosiectau menywod sy'n derbyn cefnogaeth Llywodraeth Cymru, gyda phob un yn dangos sut mae Cymru'n arwain y ffordd o ran hybu cydraddoldeb.

Dywedodd y Gweinidog Jane Hutt:

"Drwy gyllido i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod mae Llywodraeth Cymru'n dangos ei hymrwymiad i hybu cydraddoldeb cyfle a gwaredu camwahaniaethu o bob math.

"Bu'n fraint cael gweld y gwaith hanfodol y mae rhai o'r prosiectau hyn yn ei wneud; rwyf i'n teithio i sawl ardal yng Nghymru ac wedi cyfarfod â gwyddonwyr benywaidd ifanc ysbrydoledig a hefyd dynion a menywod sy'n dod at ei gilydd i fynd i'r afael â materion megis cam-drin domestig. 

"Ddoe fe fûm i'n ymweld â phrosiect Arts Alive i fenywod ag anableddau dysgu yn y Fenni a heddiw byddaf yn siarad mewn cynhadledd a drefnwyd gan NIACE Dysgu Cymru, yn gweithio i rymuso menywod drwy ddysgu.

"Yn ddiweddarach byddaf yn lansio arddangosfa'n dathlu ugeinfed pen-blwydd Chwarae Teg sy'n gweithio'n galed iawn i hyrwyddo lles menywod yn y gwaith yng Nghymru.

"Nid ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod yn unig, ond drwy'r flwyddyn gyfan, mae llawer o'r cyrff a'r unigolion hyn yn gweithio'n ddiflino i dynnu sylw at y materion niferus sy'n wynebu menywod yng Nghymru a chefnogi cydraddoldeb y rhywiau."

Dywedodd y Gweinidog:

"Mae lleihau cyllidebau a diwygio'r system les eisoes yn cael effaith anghymesur ar rieni sengl a gofalwyr, ac mae'r mwyafrif o'r rhain yn fenywod, ac rwyf i'n benderfynol y gwnawn ni bopeth y gallwn ni fel Llywodraeth Cymru i liniaru effaith y toriadau hyn, gan ddewis y blaenoriaethau sydd wedi'u profi i gynnal a datblygu cydraddoldeb cyfle i fenywod yng Nghymru.

"Mae Llywodraeth Cymru'n ymrwymedig i sicrhau cydraddoldeb i holl ddinasyddion Cymru lle caiff pawb eu parchu a'u cynnwys yn aelodau cyfartal o gymdeithas, a lle caiff pawb y cyfle i wireddu eu potensial."

"Fy neges ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Menywod yw bod angen i ni fod yn fwy gwyliadwrus a phenderfynol nag erioed wrth hyrwyddo a gwarchod hawliau menywod. Mae rhan flaenllaw gan fenywod yn ein teuluoedd, cymunedau ac economi yng Nghymru. Mae menywod yn cyfrannu'n sylweddol yn y gweithle, yn Ystafell y Bwrdd, yn y sector gyhoeddus, breifat a thrydedd sector yn ogystal â'r bywyd gwleidyddol, ond mae angen ehangu cynrychiolaeth menywod a'i ddatblygu.

"Ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod hyn yn digwydd. Rwyf i'n rhoi ymrwymiad i chi y byddaf i'n datblygu ac yn dilyn hyn ymhellach fel Gweinidog Cydraddoldebau drosoch chi yng Nghymru."

 

Er mwyn sicrhau bod Llywodraeth Cymru'n parhau'n ymwybodol o'r materion sy'n wynebu menywod ledled Cymru, dyfarnwyd cyllid hefyd i Rwydwaith Menywod Cymru (WENCymru).

Mae'r rhwydwaith yn gweithio i sicrhau bod lleisiau, barn, anghenion a phroblemau sy'n wynebu menywod yng Nghymru yn cael eu hadlewyrchu mewn polisïau a phenderfyniadau yng Nghymru.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Tagiau

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 08 Mawrth 2012 Programme for Government - Equality Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i