Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Mae troseddau casineb yn annerbyniol, meddai Jane Hutt

"Mae mynd i’r afael â throseddau casineb yn dal yn un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru", meddai Jane Hutt, y Gweinidog Cydraddoldeb.
Dydd Iau 21 Mehefin 2012

Wrth siarad mewn digwyddiad a drefnwyd gan MENCAP Cymru i nodi Wythnos Anabledd Dysgu, roedd y Gweinidog yn cydnabod y cyfraniad y mae pobl sydd ag anableddau dysgu yn ei wneud i gymunedau lleol trwy Gymru, a dywedodd sut y byddai Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â throseddau casineb ac yn helpu i greu cymunedau mwy diogel.

Dywedodd Jane Hutt:

"Mae achosion o droseddau casineb yn peri arswyd ac maent yn annerbyniol. Dylai pobl sydd ag anableddau dysgu deimlo’n rhydd i fyw eu bywydau heb ofn a heb ddioddef camwahaniaethu. Rwyf am i Gymru fod yn gymdeithas deg sydd wedi ei seilio ar egwyddorion cydraddoldeb, gwerthoedd cyffredin a dealltwriaeth.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo’n llwyr i sefydlu Fframwaith Gweithredu trwy Gymru i fynd i’r afael â throseddau casineb fel rhan o’r Rhaglen Lywodraethu a’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

"Mae hyn yn cael ei wneud ar y cyd â rhanddeiliaid trwy Gymru, lle mae egni ac ymroddiad pendant i’w gael. Rydym yn cydweithio’n agos â’r Grŵp Gweithredu Troseddau Casineb ar sail Anabledd er mwyn penderfynu pa gamau i’w cymryd.

"Fel rhan o’n gwaith o ddatblygu’r Fframwaith, rwy’n falch o gyhoeddi bod holiadur ar-lein ar wefan Lywodraeth Cymru er mwyn inni gael gwybod beth, yn eich barn chi, a ddylai fod yn flaenoriaethau inni.  

"Hoffwn annog pawb i lenwi’r holiadur a dweud wrthym ni am eu profiadau personol a’r heriau y maen nhw wedi eu hwynebu. Trwy weithio gyda’n gilydd, gallwn ni fynd i’r afael â’r heriau yma, a gwneud cymunedau pawb yn ardaloedd mwy diogel i fyw, i weithio, ac i chwarae ynddynt."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 21 Mehefin 2012 Cydlyniant cymunedol Programme for Government - Safer Communities Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2014
Ll M M I G S S
<< Tac    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i