Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Jane Hutt yn croesawu ailbenodiad Comisiynydd Cydraddoldeb Cymru

Mae’r Gweinidog Cydraddoldeb wedi croesawu’r cyhoeddiad bod Ann Beynon OBE wedi’i hailbenodi’n Gomisiynydd Cymru ar y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.
Dydd Gwener 10 Awst 2012

Cyhoeddodd y Swyddfa Gartref y penodiad heddiw.

Dywedodd Jane Hutt:

"Mae Ann wedi gwneud cyfraniad sylweddol drwy hyrwyddo materion cydraddoldeb yng Nghymru ers iddi gael ei phenodi’n Gomisiynydd Cymru ym mis Rhagfyr 2009. Mae wedi cynrychioli Cymru yn llwyddiannus ar fwrdd y Comisiwn ac rwyf wrth fy modd y bydd yn parhau i gyflawni’r swyddogaeth honno.  

"Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio’n galed i greu Cymru lle gall pawb fyw mewn cymdeithas ddiogel lle ceir chwarae teg. Rydym ni am weld pobl o bob math o gefndiroedd yn cydfyw’n gytûn mewn gwlad lle na fydd gwahaniaethu’n cael ei oddef.  

"Rwy’n edrych ymlaen at barhau i gydweithio’n agos ag Ann ar y materion pwysig hyn a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb yng Nghymru."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 10 Awst 2012 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i