Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Ebrill 2014
Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod yn estyn dyddiad cau cynllunsy’n rhoi cyfle i gyflogwyr ymgeisio am arian i helpu cyn-weithwyrRemploy i ddod o hyd i waith.
 
20 Mawrth 2014
Wrth annerch cynulleidfa heddiw, y Gweinidog Cydraddoldeb, yn dweud sut mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb hiliol ac i gael gwared ar bob math o hiliaeth yng Nghymru.
 
07 Mawrth 2014
Mae perygl y bydd llais menywod yn cael ei anwybyddu mewn cyfnod ogynni economaidd û dyna oedd rhybudd y Gwienidog Cymunedau a ThrechuTlodi, Jeff Cuthbert, heddiw.
 
26 Chwefror 2014
Ddwy flynedd ar ôl i Weinidogion yn Llundain benderfynu cau ffatrïoedd Remploy, mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu ei bod wedi helpu 221 o’r cyn weithwyr i gael swyddi newydd.
 
06 Chwefror 2014
Heddiw, mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth wedi galw ar bob sector i gyd-dynnu i roi terfyn ar Anffurfio Organau Rhywiol Benywod (FGM).
 
16 Ionawr 2014
Heddiw, bydd cyn weithwyr Remploy y Porth yn croesawu Jeff Cuthbert, i’w ffatri newydd. Cawsant gymorth gan Lywodraeth Cymru ac achubwyd eu swyddi ar ôl i’r busnes gael ei brynu gan y cyn reolwyr.
 
 
11 Rhagfyr 2013
Mae Llywodraeth Cymru wedi addo cynorthwyo cyn weithwyr Remploy Wrecsam sydd wedi colli eu swyddi am yr eildro yn sgil cau safle cwmni a wnaeth eu cyflogi ar ôl i safle Remploy gau.
 
03 Rhagfyr 2013
Mewn digwyddiad heddiw yn Aberystwyth i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl ag Anableddau, bu’r pencampwr Olympaidd Mark Colbourne MBE yn rhannu ei brofiadau.
 
22 Hydref 2013
Mae Gweinidog yn Llywodraeth Cymru yn rhybuddio bod cyfnod economiadd anodd yn golygu fod rhai pobl yn chwilio am fwch dihangol.
 
17 Hydref 2013
Mae Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, wedi rhybuddio bod gwasanaethau cyngor yn hanfodol i sicrhau bod pobl anabl yn gallu delio â’r toriadau sylweddol sy’n digwydd i’w budd-daliadau.
 
14 Hydref 2013
Yn nes ymlaen heddiw, bydd y Gweinidog Cymunedau, wrth lansio Wythnos Codi Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb, yn sôn am gorff newydd sydd wedi ei greu’n arbennig i daclo troseddau casineb.
 
14 Hydref 2013
Mae saith o gyn-weithwyr Remploy wedi dod at ei gilydd i ffurfio cwmni cydweithredol i'r gweithwyr ar safle hen ffatri Remploy yn Abertawe, gyda chymorth ariannol Llywodraeth Cymru.
 
08 Hydref 2013
Heddiw bydd y Gweinidog Cymunedau, yn annerch cynhadledd Stonewall Cymru, gan bwysleisio sut y gall holl weithlu Cymru elwa ar gydnabod a gwerthfawrogi gweithwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol.
 
23 Medi 2013
Mae Jeff Cuthbert, y Gweinidog Cymunedau, wedi siarad am ymrwymiad Llywodraeth Cymru i drechu troseddau casineb.
 
19 Medi 2013
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu heddiw gynlluniau a fydd yn ceisio chwalu’r rhwystrau y mae pobl anabl yng Nghymru yn eu hwynebu.
 
13 Medi 2013
Mae’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Jeff Cuthbert, wedi croesawu prosiect ‘Youth Connect’, sef cynllun a lansiwyd i helpu rhieni o gymunedau du ac ethnig lleiafrifol.
 
10 Medi 2013
Heddiw, dywedodd Llywodraeth Cymru y bydd yn parhau i wneud popeth yn ei gallu i helpu gweithwyr Remploy yng Nghymru, ar ôl i Lywodraeth y DU gadarnhau ei bod yn cau safle’r cwmni ym Maglan.
 
01 Awst 2013
Mae Llywodraeth Cymru’n gwahodd elusennau a chyrff o’r 3ydd sector i wneud cais am gyllid £1.6m ar gyfer prosiectau sy’n taclo anghydraddoldebau a rhagfarn ac sy’n helpu i wneud Cymru’n wlad decach.
 
17 Gorffennaf 2013
Mae ymchwil newydd i effaith y newidiadau i’r system les yn awgrymu bod menywod yng Nghymru yn fwy tebygol o gael ei heffeithio’n andwyol a gweld y colledion mwyaf i’w hincwm o’u cymharu â dynion.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2014
Ll M M I G S S
<< Maw    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i