Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
12 Tachwedd 2014
Lansiwyd cynllun peilot newydd heddiw gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, er mwyn cynyddu amrywiaeth ymysg y rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol yng Nghymru.
 
17 Hydref 2014
Bydd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, yn ymweld â Marchnad y Bobl, Wrecsam, y penwythnos hwn i weld dosto’i hunan y gwaith sy’n digwydd i godi ymwybyddiaeth o droseddau casineb.
 
16 Hydref 2014
Bu Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi yn cadeirio cyfarfod cyntaf grŵp newydd i edrych ar y datblygiadau yng Nghymru i fynd i'r afael â  throseddau casineb.
 
22 Medi 2014
Bydd Lesley Griffiths yn dweud mor awyddus yw hi bod mwy o fenywod yn cymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus yn ddiweddarach heddiw.
 
30 Gorffennaf 2014
Mae 139 o bobl ddiodefodd droseddau casineb wedi cael eu cyfeirio at ganolfan genedlaethol newydd a sefydlwyd yn benodol i roi help llaw iddynt.
 
14 Gorffennaf 2014
Mae cymunedau Mwslemaidd ynghanol cyfnod anodd ar hyn o bryd ac rydym ni fel Llywodraeth yn eu cefnogi ac yn gwrando arnyn nhw.  
 
20 Mehefin 2014
Mae cyfanswm o £853,278 mewn grantiau’n cael eu neilltuo i chwe awdurdod lleol yn ystod 2014/15 i'w helpu i adnewyddu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr.
 
22 Mai 2014
Mae cwmni o Gaerdydd sydd wedi ymroi i gyflogi gweithwyr anabl a gyflogwyd gynt gan Remploy wedi cael canmoliaeth gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi Jeff Cuthbert heddiw.
 
22 Mai 2014
Mae dau gwmni a chwmni cydweithredol i weithwyr yn Abertawe a Phort Talbot sydd wedi cynnig gwaith i 16 o gyn weithwyr anabl Remploy wedi eu canmol heddiw gan Jeff Cuthbert.
 
20 Mai 2014
Heddiw dywedodd Jeff Cuthbert, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi bod helpu pobl anabl i gael gwaith yn flaenoriaeth bwysig i Lywodraeth Cymru.
 
15 Mai 2014
Heddiw, bu Jeff Cuthbert, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, yn canmol cwmnïau yn Ne Cymru sydd wedi gwneud ymdrech arbennig i helpu cyn weithwyr Remploy i fynd yn ôl i waith.
 
12 Mai 2014
Heddiw cyhoeddodd Jeff Cuthbert, y bydd canolfan genedlaethol newydd yn cael ei sefydlu, fel y gall dioddefwyr troseddau casineb roi gwybod am ragfarn a gelyniaeth a chael y cymorth angenrheidiol.
 
17 Ebrill 2014
Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod yn estyn dyddiad cau cynllunsy’n rhoi cyfle i gyflogwyr ymgeisio am arian i helpu cyn-weithwyrRemploy i ddod o hyd i waith.
 
20 Mawrth 2014
Wrth annerch cynulleidfa heddiw, y Gweinidog Cydraddoldeb, yn dweud sut mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb hiliol ac i gael gwared ar bob math o hiliaeth yng Nghymru.
 
07 Mawrth 2014
Mae perygl y bydd llais menywod yn cael ei anwybyddu mewn cyfnod ogynni economaidd û dyna oedd rhybudd y Gwienidog Cymunedau a ThrechuTlodi, Jeff Cuthbert, heddiw.
 
26 Chwefror 2014
Ddwy flynedd ar ôl i Weinidogion yn Llundain benderfynu cau ffatrïoedd Remploy, mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu ei bod wedi helpu 221 o’r cyn weithwyr i gael swyddi newydd.
 
06 Chwefror 2014
Heddiw, mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth wedi galw ar bob sector i gyd-dynnu i roi terfyn ar Anffurfio Organau Rhywiol Benywod (FGM).
 
16 Ionawr 2014
Heddiw, bydd cyn weithwyr Remploy y Porth yn croesawu Jeff Cuthbert, i’w ffatri newydd. Cawsant gymorth gan Lywodraeth Cymru ac achubwyd eu swyddi ar ôl i’r busnes gael ei brynu gan y cyn reolwyr.
 
 
11 Rhagfyr 2013
Mae Llywodraeth Cymru wedi addo cynorthwyo cyn weithwyr Remploy Wrecsam sydd wedi colli eu swyddi am yr eildro yn sgil cau safle cwmni a wnaeth eu cyflogi ar ôl i safle Remploy gau.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i