Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Medi 2014
Bydd Lesley Griffiths yn dweud mor awyddus yw hi bod mwy o fenywod yn cymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus yn ddiweddarach heddiw.
 
30 Gorffennaf 2014
Mae 139 o bobl ddiodefodd droseddau casineb wedi cael eu cyfeirio at ganolfan genedlaethol newydd a sefydlwyd yn benodol i roi help llaw iddynt.
 
14 Gorffennaf 2014
Mae cymunedau Mwslemaidd ynghanol cyfnod anodd ar hyn o bryd ac rydym ni fel Llywodraeth yn eu cefnogi ac yn gwrando arnyn nhw.  
 
20 Mehefin 2014
Mae cyfanswm o £853,278 mewn grantiau’n cael eu neilltuo i chwe awdurdod lleol yn ystod 2014/15 i'w helpu i adnewyddu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr.
 
22 Mai 2014
Mae cwmni o Gaerdydd sydd wedi ymroi i gyflogi gweithwyr anabl a gyflogwyd gynt gan Remploy wedi cael canmoliaeth gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi Jeff Cuthbert heddiw.
 
22 Mai 2014
Mae dau gwmni a chwmni cydweithredol i weithwyr yn Abertawe a Phort Talbot sydd wedi cynnig gwaith i 16 o gyn weithwyr anabl Remploy wedi eu canmol heddiw gan Jeff Cuthbert.
 
20 Mai 2014
Heddiw dywedodd Jeff Cuthbert, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi bod helpu pobl anabl i gael gwaith yn flaenoriaeth bwysig i Lywodraeth Cymru.
 
15 Mai 2014
Heddiw, bu Jeff Cuthbert, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, yn canmol cwmnïau yn Ne Cymru sydd wedi gwneud ymdrech arbennig i helpu cyn weithwyr Remploy i fynd yn ôl i waith.
 
12 Mai 2014
Heddiw cyhoeddodd Jeff Cuthbert, y bydd canolfan genedlaethol newydd yn cael ei sefydlu, fel y gall dioddefwyr troseddau casineb roi gwybod am ragfarn a gelyniaeth a chael y cymorth angenrheidiol.
 
17 Ebrill 2014
Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod yn estyn dyddiad cau cynllunsy’n rhoi cyfle i gyflogwyr ymgeisio am arian i helpu cyn-weithwyrRemploy i ddod o hyd i waith.
 
20 Mawrth 2014
Wrth annerch cynulleidfa heddiw, y Gweinidog Cydraddoldeb, yn dweud sut mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb hiliol ac i gael gwared ar bob math o hiliaeth yng Nghymru.
 
07 Mawrth 2014
Mae perygl y bydd llais menywod yn cael ei anwybyddu mewn cyfnod ogynni economaidd û dyna oedd rhybudd y Gwienidog Cymunedau a ThrechuTlodi, Jeff Cuthbert, heddiw.
 
26 Chwefror 2014
Ddwy flynedd ar ôl i Weinidogion yn Llundain benderfynu cau ffatrïoedd Remploy, mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu ei bod wedi helpu 221 o’r cyn weithwyr i gael swyddi newydd.
 
06 Chwefror 2014
Heddiw, mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth wedi galw ar bob sector i gyd-dynnu i roi terfyn ar Anffurfio Organau Rhywiol Benywod (FGM).
 
16 Ionawr 2014
Heddiw, bydd cyn weithwyr Remploy y Porth yn croesawu Jeff Cuthbert, i’w ffatri newydd. Cawsant gymorth gan Lywodraeth Cymru ac achubwyd eu swyddi ar ôl i’r busnes gael ei brynu gan y cyn reolwyr.
 
 
11 Rhagfyr 2013
Mae Llywodraeth Cymru wedi addo cynorthwyo cyn weithwyr Remploy Wrecsam sydd wedi colli eu swyddi am yr eildro yn sgil cau safle cwmni a wnaeth eu cyflogi ar ôl i safle Remploy gau.
 
03 Rhagfyr 2013
Mewn digwyddiad heddiw yn Aberystwyth i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl ag Anableddau, bu’r pencampwr Olympaidd Mark Colbourne MBE yn rhannu ei brofiadau.
 
22 Hydref 2013
Mae Gweinidog yn Llywodraeth Cymru yn rhybuddio bod cyfnod economiadd anodd yn golygu fod rhai pobl yn chwilio am fwch dihangol.
 
17 Hydref 2013
Mae Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, wedi rhybuddio bod gwasanaethau cyngor yn hanfodol i sicrhau bod pobl anabl yn gallu delio â’r toriadau sylweddol sy’n digwydd i’w budd-daliadau.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2012
Ll M M I G S S
<< Maw   Mai >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i