Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 27 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
28 Awst 2014
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones a’r Ysgrifennydd Gwladol Stephen Crabb yn cynnal derbyniad i ddangos y gorau o fyd busnes, addysg a thwristiaeth yng Nghymru ar drothwy Uwchgynhadledd NATO.
 
16 Awst 2014
Heddiw, bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn teithio i bentref Langemark yng Ngwlad Belg i ddadorchuddio cofeb newydd i'r holl Gymry oedd yn rhan o'r Rhyfel Byd Cyntaf.
 
06 Awst 2014
Meddai, Prif Weinidog Carwyn Jones, "Fel chi, rwyf wedi gwylio’r trais yn gwaethygu yn Gaza gyda thristwch ac arswyd cynyddol."
 
04 Awst 2014
Wrth i Gymru baratoi i goffáu canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf, mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi tynnu sylw at bwysigrwydd oedi i gofio moment dyngedfennol mewn hanes.
 
26 Gorffennaf 2014
Bydd disgyblion ysgolion cynradd o Gymru yn cael y cyfle i ysgrifennu neges bersonol at arweinwyr NATO am eu gobeithion ar gyfer y dyfodol.
 
24 Gorffennaf 2014
Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi anfon neges yn dymuno pob lwc i Dîm Cymru ar gyfer Gemau’r Gymanwlad.
 
23 Gorffennaf 2014
Cyhoeddoddi Carwyn Jones y bydd  Appnovation Technologies o Vancouver – un o’r cwmnïau yng Nghanada sy’n tyfu gyflymaf - yn buddsoddi yng Nghymru, gan agor canolfan Ymchwil a Datblygu yng Nghaerffili.
 
21 Gorffennaf 2014
Mae Prif Weinidog Cymru wedi lansio’r cyfnod enwebu ar gyfer Gwobrau Dewi Sant y flwyddyn nesaf. Mae’n galw ar bobl Cymru i fanteisio ar y cyfle hwn i gydnabod pobl eithriadol.
 
20 Gorffennaf 2014
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi croesawu ffigurau a ryddhawyd y bore yma sy’n dangos bod Cymru wedi gwneud yn well o ran mewnfuddsoddiad nag ar unrhyw adeg arall mewn bron chwarter canrif.
 
19 Gorffennaf 2014
Wythnos nesaf bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn teithio i Montreal i gwrdd ag uwch-swyddogion o nifer o gwmnïau awyrofod a thechnoleg o Ganada.
 
18 Gorffennaf 2014
Heddiw bu’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn ymweld â rhai o'r lleoedd a ysbrydolodd un o feirdd mwyaf Cymru wrth iddo fynd ar Daith Gerdded Pen-blwydd Dylan Thomas yn Nhalacharn.
 
14 Gorffennaf 2014
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi trafod mewnfuddsoddiad, Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, a chynlluniau i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf yng nghynhadledd i’r wasg olaf tymor y Cynulliad.
 
09 Gorffennaf 2014
Mae’r Prif Weinidog wedi croesawu dyfarniad “arwyddocaol” gan y Goruchaf Lys i’r perwyl bod Bil gan y Cynulliad i ddiogelu gweithwyr amaethyddol ar gyflogau isel yn gyfreithlon.
 
08 Gorffennaf 2014
Cyflwynodd y Prif Weinidog ymateb ei lywodraeth i adroddiad nodedig ar wasanaethau cyhoeddus drwy ddweud bod ei raglen ddiwygio uchelgeisiol yn mynd ymhell y tu hwnt i uno awdurdodau lleol.
 
08 Gorffennaf 2014
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi croesawu cyhoeddiad Ystâd y Goron ei fod wedi penodi rheolwyr i helpu i ddatblgyu ynni morol Cymru.
 
01 Gorffennaf 2014
Nid Silk yw diwedd y daith – dyna ddywedodd Prif Weinidog Cymru wrth amlinellu nodau Llywodraeth Cymru ar gyfer diwygio cyfansoddiadol.
 
01 Gorffennaf 2014
Mae cyhoeddiad newydd wedi’i lansio sy’n rhoi manylion ynghylch digwyddiadau sy’n cael eu cynnal ledled Cymru eleni er mwyn cofio can mlynedd ers dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf.
 
28 Mehefin 2014
Mewn digwyddiad mawr yng Nghaerdydd heddiw i ddathlu Diwrnod y Lluoedd Arfog, byddwn yn anrhydeddu aelodau’r lluoedd arfog, milwyr wrth gefn, cyn-filwyr a chadetiaid.
 
Tudalen 1 o 27 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2014
Ll M M I G S S
<< Aws    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
I'n dilyn ni trowch i