Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 26 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Gorffennaf 2014
Mae Prif Weinidog Cymru wedi lansio’r cyfnod enwebu ar gyfer Gwobrau Dewi Sant y flwyddyn nesaf. Mae’n galw ar bobl Cymru i fanteisio ar y cyfle hwn i gydnabod pobl eithriadol.
 
20 Gorffennaf 2014
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi croesawu ffigurau a ryddhawyd y bore yma sy’n dangos bod Cymru wedi gwneud yn well o ran mewnfuddsoddiad nag ar unrhyw adeg arall mewn bron chwarter canrif.
 
19 Gorffennaf 2014
Wythnos nesaf bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn teithio i Montreal i gwrdd ag uwch-swyddogion o nifer o gwmnïau awyrofod a thechnoleg o Ganada.
 
18 Gorffennaf 2014
Heddiw bu’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn ymweld â rhai o'r lleoedd a ysbrydolodd un o feirdd mwyaf Cymru wrth iddo fynd ar Daith Gerdded Pen-blwydd Dylan Thomas yn Nhalacharn.
 
14 Gorffennaf 2014
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi trafod mewnfuddsoddiad, Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, a chynlluniau i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf yng nghynhadledd i’r wasg olaf tymor y Cynulliad.
 
09 Gorffennaf 2014
Mae’r Prif Weinidog wedi croesawu dyfarniad “arwyddocaol” gan y Goruchaf Lys i’r perwyl bod Bil gan y Cynulliad i ddiogelu gweithwyr amaethyddol ar gyflogau isel yn gyfreithlon.
 
08 Gorffennaf 2014
Cyflwynodd y Prif Weinidog ymateb ei lywodraeth i adroddiad nodedig ar wasanaethau cyhoeddus drwy ddweud bod ei raglen ddiwygio uchelgeisiol yn mynd ymhell y tu hwnt i uno awdurdodau lleol.
 
08 Gorffennaf 2014
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi croesawu cyhoeddiad Ystâd y Goron ei fod wedi penodi rheolwyr i helpu i ddatblgyu ynni morol Cymru.
 
01 Gorffennaf 2014
Nid Silk yw diwedd y daith – dyna ddywedodd Prif Weinidog Cymru wrth amlinellu nodau Llywodraeth Cymru ar gyfer diwygio cyfansoddiadol.
 
01 Gorffennaf 2014
Mae cyhoeddiad newydd wedi’i lansio sy’n rhoi manylion ynghylch digwyddiadau sy’n cael eu cynnal ledled Cymru eleni er mwyn cofio can mlynedd ers dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf.
 
28 Mehefin 2014
Mewn digwyddiad mawr yng Nghaerdydd heddiw i ddathlu Diwrnod y Lluoedd Arfog, byddwn yn anrhydeddu aelodau’r lluoedd arfog, milwyr wrth gefn, cyn-filwyr a chadetiaid.
 
27 Mehefin 2014
Prif Weinidog Cymru'n lansio prosiect Cymru yn y Rhyfel i creu gwaddol addas i gofio’r rhai a fu’n rhan o’r Rhyfel Byd Cyntaf
 
23 Mehefin 2014
Mae Carwyn Jones y Prif Weinidog wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo presenoldeb Gymreig unigryw ar-lein drwy newid ei pharth ar y we o .gov.uk i .cymru. a.wales.
 
18 Mehefin 2014
Heddiw, agorodd y Prif Weinidog Carwyn Jones arddangosfeydd yn ymchwilio i rôl unigryw milwyr Cymreig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
16 Mehefin 2014
Heddiw, mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi cyhoeddi pecyn cyllid gwerth £2.3 miliwn i hybu gwyddoniaeth mewn ysgolion yn 2014-15.
 
06 Mehefin 2014
Carwyn Jones, y Prif Weinidog, ynghyd â gwladweinwyr a gwleidyddion blaenllaw o bob cwr o’r byd, yn ymuno â miloedd o gyn-filwyr i nodi 70 mlynedd ers y glanio yn Normandi ar D-Day.
 
03 Mehefin 2014
Heddiw dywedodd y Prif Weinidog mai creu swyddi ar gyfer pobl ifanc yw llwyddiant mwyaf y flwyddyn i Lywodraeth Cymru wrth iddo gyhoeddi adroddiad y Rhaglen Lywodraethu ar gyfer 2013-14.
 
03 Mehefin 2014
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi ymweld ag Abertawe i ddathlu llwyddiant neilltuol rhaglen cyflogaeth ieuenctid Llywodraeth Cymru, Twf Swyddi Cymru.
 
02 Mehefin 2014
Heddiw, dywedodd Carwyn Jones, fod Cymru yn parhau i berfformio’n well na gweddill y DU ar amrywiaeth o ddangosyddion allweddol, wrth i hyder ym musnesau Cymru gyrraedd y lefelau uchaf erioed.
 
Tudalen 1 o 26 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2014
Ll M M I G S S
<< Meh    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i