Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 27 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
11 Medi 2014
Heddiw cyhoeddodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, ei fod wedi ad-drefnu ei gabinet.
 
08 Medi 2014
Mae sylw cyfryngau’r byd wedi bod ar Gymru dros y deuddydd diwethaf, a dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones fod y wlad wedi disgleirio.
 
05 Medi 2014
Carwyn Jones ac Stephen Crabb â phlant Ysgol Gynradd Mount Stuart, Bae Caerdydd, i wylio awyrennau’n hedfan dros y Senedd i ddathlu Uwchgynhadledd NATO Cymru.
 
04 Medi 2014
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi croesawu Arlywydd Unol Daleithiau America, Barack Obama, i Gymru.
 
03 Medi 2014
Mae’r llwyfan yn barod ac mae Cymru yn barod i groesawu’r byd ar ddiwrnod cyntaf Uwchgynhadledd NATO Cymru.
 
03 Medi 2014
Mae plant o ysgolion cynradd wedi cyflwyno ei negeseuon personol sy’n mynegi eu gobeithion am y dyfodol ar gyfer arweinwyr NATO.
 
03 Medi 2014
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi croesawu’n ffurfiol Anders Fogh Rasmussen, Ysgrifennydd Cyffredinol NATO,  i Gymru cyn Uwchgynhadledd NATO yr wythnos hon.
 
03 Medi 2014
Mae Bryn Terfel, Kathryn Jenkins a Matthew Rhys ymysg llu o sêr sy’n croesawu’r Arlywydd Obama i Gymru.
 
02 Medi 2014
Mae Prif Weinidog Cymru yn annog y cyhoedd i ymuno yn y dathlu wrth groesawu Tîm Cymru yn ôl adre ar ôl Gemau’r Gymanwlad yr wythnos nesaf.
 
28 Awst 2014
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones a’r Ysgrifennydd Gwladol Stephen Crabb yn cynnal derbyniad i ddangos y gorau o fyd busnes, addysg a thwristiaeth yng Nghymru ar drothwy Uwchgynhadledd NATO.
 
16 Awst 2014
Heddiw, bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn teithio i bentref Langemark yng Ngwlad Belg i ddadorchuddio cofeb newydd i'r holl Gymry oedd yn rhan o'r Rhyfel Byd Cyntaf.
 
06 Awst 2014
Meddai, Prif Weinidog Carwyn Jones, "Fel chi, rwyf wedi gwylio’r trais yn gwaethygu yn Gaza gyda thristwch ac arswyd cynyddol."
 
04 Awst 2014
Wrth i Gymru baratoi i goffáu canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf, mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi tynnu sylw at bwysigrwydd oedi i gofio moment dyngedfennol mewn hanes.
 
26 Gorffennaf 2014
Bydd disgyblion ysgolion cynradd o Gymru yn cael y cyfle i ysgrifennu neges bersonol at arweinwyr NATO am eu gobeithion ar gyfer y dyfodol.
 
24 Gorffennaf 2014
Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi anfon neges yn dymuno pob lwc i Dîm Cymru ar gyfer Gemau’r Gymanwlad.
 
23 Gorffennaf 2014
Cyhoeddoddi Carwyn Jones y bydd  Appnovation Technologies o Vancouver – un o’r cwmnïau yng Nghanada sy’n tyfu gyflymaf - yn buddsoddi yng Nghymru, gan agor canolfan Ymchwil a Datblygu yng Nghaerffili.
 
21 Gorffennaf 2014
Mae Prif Weinidog Cymru wedi lansio’r cyfnod enwebu ar gyfer Gwobrau Dewi Sant y flwyddyn nesaf. Mae’n galw ar bobl Cymru i fanteisio ar y cyfle hwn i gydnabod pobl eithriadol.
 
20 Gorffennaf 2014
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi croesawu ffigurau a ryddhawyd y bore yma sy’n dangos bod Cymru wedi gwneud yn well o ran mewnfuddsoddiad nag ar unrhyw adeg arall mewn bron chwarter canrif.
 
19 Gorffennaf 2014
Wythnos nesaf bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn teithio i Montreal i gwrdd ag uwch-swyddogion o nifer o gwmnïau awyrofod a thechnoleg o Ganada.
 
Tudalen 1 o 27 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2014
Ll M M I G S S
<< Aws    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
I'n dilyn ni trowch i