Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 25 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
15 Ebrill 2014
Mae Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yng Nghaernarfon yn chwarae rôl bwysig o ran diogelu atgofion a hanes gwerthfawr o’r Rhyfel Byd Cyntaf, dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones heddiw.
 
15 Ebrill 2014
Mae Halen Môn yn fusnes unigryw a llwyddiannus sy'n helpu i hyrwyddo Cymru ac Ynys Môn, meddai Carwyn Jones, y Prif Weinidog, wrth iddo ymweld â'r cwmni heddiw.
 
15 Ebrill 2014
Mae’r Academi Galwedigaethol Cymunedol yng Nghaergybi yn cynnig cymorth a hyfforddiant allweddol i bobl ifanc ac oedolion sydd eisiau dechrau mewn gwaith, meddai’r Prif Weinidog Carwyn Jones heddiw.
 
15 Ebrill 2014
Prosiect GwyriAD yw cyfleuster treulio anaerobig pwrpasol cyntaf Cymru i drin gwastraff bwyd sy’n cael ei gasglu gan awdurdodau lleol i gynhyrchu trydan adnewyddadwy.
 
04 Ebrill 2014
Cafodd y berthynas rhwng Cymru a Lesotho ei hatgyfnerthu wrth i Carwyn Jones a Gweinidog Lesotho dros Faterion Tramor a Chysylltiadau Rhyngwladol lofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng.
 
27 Mawrth 2014
Flwyddyn ers i Lywodraeth Cymru brynu Maes Awyr Caerdydd, mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi bod yn trafod y newidiadau positif.
 
19 Mawrth 2014
Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones yn croesawu diweddariad Ystadegau’r Farchnad Lafur, a gyhoeddwyd heddiw gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
 
18 Mawrth 2014
Mae Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru, Theodore Huckle CF, wedi ymweld â Phrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam heddiw i i drafod datblygiad datganoli yng Nghymru.
 
17 Mawrth 2014
gofynnodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones am gadarnhad ac eglurhad ar fyrder gan Lywodraeth y DU ynglŷn ag ariannu’r gwaith o drydaneiddio’r rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru.
 
13 Mawrth 2014
Roedd Carwyn Jones, y Prif Weinidog, yn hael ei glod i ysbryd cymunedol arbennig tref Machynlleth, wrth iddo ddyfarnu Gwobr Arbennig y Prif Weinidog i’r gymuned.
 
13 Mawrth 2014
Mewn seremoni ddisglair yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd, cyhoeddwyd enwau enillwyr cyntaf Gwobrau Dewi Sant.
 
13 Mawrth 2014
Bydd llwyddiannau eithriadol pobl o bob cefndir ac o bob cwr o Gymru yn cael eu cydnabod heno yn y Gwobrau Dewi Sant cyntaf
 
03 Mawrth 2014
Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi croesawu cyhoeddi ail adroddiad Comisiwn Silk i ddyfodol datganoli yng Nghymru.
 
01 Mawrth 2014
Efallai mai cenedl fach yw Cymru, ond mae’n prysur wneud enw iddi ei hun ar lwyfan y byd. Dyna oedd neges Carwyn Jones, y Prif Weinidog, wrth i’r wlad ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.
 
28 Chwefror 2014
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi dathlu Dydd Gŵyl Dewi drwy ganu’r Gloch Agoriadol enwog yng Nghyfnewidfa Stoc Efrog Newydd ar Wall Street.
 
27 Chwefror 2014
Carwyn Jones, y Prif Weinidog, a Hannah Ellis, wyres Dylan Thomas, yn lansio daith gerdded sy’n dilyn ôl troed Dylan yn Efrog Newydd ac yn galw heibio llefydd sy’n gysylltiedig â’r awdur.
 
27 Chwefror 2014
Fel rhan o’i ymweliad â’r Unol Daleithiau yr wythnos hon, mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi gosod torch ar ran pobl Cymru ar fedd y Milwr Dienw ym Mynwent Genedlaethol Arlington, Virginia.
 
26 Chwefror 2014
Bydd gan Gymru lais cryf yng nghanol Llywodraeth yr Unol Daleithiau diolch i gawcws newydd a lansiwyd ar Fryn y Capitol gan Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru.
 
25 Chwefror 2014
Bydd, Carwyn Jones, y Prif Weinidog, yn teithio i Washington i dynnu sylw’r Unol Daleithiau at Gymru, cyn dathliadau Dydd Gŵyl Dewi.
 
17 Chwefror 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau cytundeb arbennig i sefydlu stiwdio newydd o safon fyd-eang – Pinewood Studio Wales – yng Nghaerdydd.
 
Tudalen 1 o 25 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2014
Ll M M I G S S
<< Maw    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i