Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 28 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
26 Ionawr 2015
Heddiw, bydd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones a’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi Lesley Griffiths yn bresennol yng nghoffâd cenedlaethol Cymru o Ddiwrnod Cofio'r Holocost yng Nghaerdydd.
 
26 Ionawr 2015
Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi cynnal ei gynhadledd newyddion gyntaf o 2015.
 
19 Ionawr 2015
Bu Prif Weinidog Québec, a Phrif Weinidog Cymru, yn dyst i arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hanesyddol rhwng Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru, a’r ganolfan gyfatebol yn Québec, Sherbrooke Innopole.
 
16 Ionawr 2015
Yn dilyn y cyhoeddiad ym mis Hydref o 620 o swyddi newydd ar safle CGI o Montreal ym Mhen-y-bont ar Ogwr,aeth Prif Weinidog Québec Philippe Couillard a Phrif Weinidog ar ymweliad â’r cwmni.
 
12 Ionawr 2015
Heddiw bydd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones yn dadorchuddio cadair sy’n gopi trawiadol chwe throedfedd o Gadair Ddu wreiddiol y bardd Hedd Wyn, a wnaed drwy dechnoleg argraffu 3D.
 
12 Ionawr 2015
Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyfarfod â Hannah Lloyd, sy’n fam i blentyn ifanc, i weld sut y mae cynllun gan Lywodraeth Cymru i droi adeiladau gwag yn gartrefi fforddiadwy yn helpu teuluoedd.
 
12 Ionawr 2015
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi bod i ymweld â chwmni teuluol Dale Sailing sy’n gwneud cychod hwylio yn Neyland.
 
12 Ionawr 2015
HSBC, un o gwmnïau bancio a gwasanaethau ariannol mwyaf y byd a’r arbenigwyr cyfathrebu, Golley Slater yn cyd-noddi digwyddiad i gyhoeddi enwau’r rhai sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Dewi Sant
 
07 Ionawr 2015
Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones yn ymweld â’r cwmni wrth iddo fynd ati i ehangu ei weithrediadau busnes yn eu Canolfan Ragoriaeth.
 
01 Ionawr 2015
Yn ei neges flwyddyn newydd, mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru yn edrych yn ôl ar flwyddyn pan adawodd Cymru ei hôl ar y llwyfan rhyngwladol.
 
22 Rhagfyr 2014
Neges y Nadolig gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones
 
17 Rhagfyr 2014
Heddiw, croesawodd Prif Weinidog Carwyn Jones y Cydsyniad Brenhinol a roddwyd i Fil Cymru.
 
02 Rhagfyr 2014
Dros y ddeudydd nesaf, bydd 78 o fedalau morol urddasol Ushakov o Rwsia yn cael eu cyflwyno i gyn-filwyr o Gymru a oedd wedi gwasanaethu yn llyngesau'r Arctig yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
 
28 Tachwedd 2014
Ymateb llawn y Prif Weinidog yn dilyn cyhoeddiad adroddiad Comisiwn Smith
 
27 Tachwedd 2014
Heddiw bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, a'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, yn teithio i Ynys Manaw i gymryd rhan yn Uwch-gynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig
 
28 Hydref 2014
Heddiw mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones yn gadael ar ymweliad ag India i gynnal cyfres o gyfarfodydd â busnesau a gweinidogion llywodraeth.
 
27 Hydref 2014
Prif Weinidog Cymru yn croesawu Michael D. Higgins, Arlywydd Iwerddon, i Gymru ar ymweliad deuddydd i nodi canmlwyddiant geni Dylan Thomas a dathlu cysylltiadau diwylliannol ac economaidd y ddwy wlad.
 
16 Hydref 2014
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi annerch cynhadledd Sefydliad y Llywodraeth yn Llundain heddiw ar ddyfodol yr Undeb.
 
14 Hydref 2014
Pythefnos cyn y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau, mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi annog pobl Cymru i fynd ar-lein ac enwebu rhywun eithriadol am Wobr Dewi Sant.
 
24 Medi 2014
Gydag ychydig dros fis i fynd cyn i'r enwebiadau gau ar gyfer Gwobrau Dewi Sant y flwyddyn nesaf, mae un o enillwyr y llynedd wedi sôn sut y bu'r profiad yn hwb i'w hunan-barch.
 
Tudalen 1 o 28 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2015
Ll M M I G S S
<< Rha    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i