Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 28 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Rhagfyr 2014
Heddiw, croesawodd Prif Weinidog Carwyn Jones y Cydsyniad Brenhinol a roddwyd i Fil Cymru.
 
02 Rhagfyr 2014
Dros y ddeudydd nesaf, bydd 78 o fedalau morol urddasol Ushakov o Rwsia yn cael eu cyflwyno i gyn-filwyr o Gymru a oedd wedi gwasanaethu yn llyngesau'r Arctig yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
 
28 Tachwedd 2014
Ymateb llawn y Prif Weinidog yn dilyn cyhoeddiad adroddiad Comisiwn Smith
 
27 Tachwedd 2014
Heddiw bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, a'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, yn teithio i Ynys Manaw i gymryd rhan yn Uwch-gynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig
 
28 Hydref 2014
Heddiw mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones yn gadael ar ymweliad ag India i gynnal cyfres o gyfarfodydd â busnesau a gweinidogion llywodraeth.
 
27 Hydref 2014
Prif Weinidog Cymru yn croesawu Michael D. Higgins, Arlywydd Iwerddon, i Gymru ar ymweliad deuddydd i nodi canmlwyddiant geni Dylan Thomas a dathlu cysylltiadau diwylliannol ac economaidd y ddwy wlad.
 
16 Hydref 2014
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi annerch cynhadledd Sefydliad y Llywodraeth yn Llundain heddiw ar ddyfodol yr Undeb.
 
14 Hydref 2014
Pythefnos cyn y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau, mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi annog pobl Cymru i fynd ar-lein ac enwebu rhywun eithriadol am Wobr Dewi Sant.
 
24 Medi 2014
Gydag ychydig dros fis i fynd cyn i'r enwebiadau gau ar gyfer Gwobrau Dewi Sant y flwyddyn nesaf, mae un o enillwyr y llynedd wedi sôn sut y bu'r profiad yn hwb i'w hunan-barch.
 
19 Medi 2014
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cynnal cynhadledd i'r wasg yn dilyn canlyniad Refferendwm yr Alban.
 
19 Medi 2014
Cafodd y ganolfan allforio dillad gyntaf yng Nghymru o dan arweiniad menter gymdeithasol ei hagor yn swyddogol gan y Prif Weinidog Carwyn Jones heddiw.
 
18 Medi 2014
Mae Pencadlys Ewropeaidd Cytori Therapeutics Inc, cwmni therapi celloedd blaenllaw o UDA, wedi’i agor yn swyddogol ar Ystad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones.
 
18 Medi 2014
Mae Carwyn Jones y Prif Weinidog yn ymweld â tri o fusnesau llwyddiannus yn Wrecsam heddiw sydd wedi derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
17 Medi 2014
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi croesawu apwyntiad cwmni i ddechrau gwaith dylunio ar Ganolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru.
 
11 Medi 2014
Heddiw cyhoeddodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, ei fod wedi ad-drefnu ei gabinet.
 
08 Medi 2014
Mae sylw cyfryngau’r byd wedi bod ar Gymru dros y deuddydd diwethaf, a dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones fod y wlad wedi disgleirio.
 
05 Medi 2014
Carwyn Jones ac Stephen Crabb â phlant Ysgol Gynradd Mount Stuart, Bae Caerdydd, i wylio awyrennau’n hedfan dros y Senedd i ddathlu Uwchgynhadledd NATO Cymru.
 
04 Medi 2014
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi croesawu Arlywydd Unol Daleithiau America, Barack Obama, i Gymru.
 
03 Medi 2014
Mae’r llwyfan yn barod ac mae Cymru yn barod i groesawu’r byd ar ddiwrnod cyntaf Uwchgynhadledd NATO Cymru.
 
03 Medi 2014
Mae plant o ysgolion cynradd wedi cyflwyno ei negeseuon personol sy’n mynegi eu gobeithion am y dyfodol ar gyfer arweinwyr NATO.
 
Tudalen 1 o 28 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2014
Ll M M I G S S
<< Tac    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i