Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 31 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Ebrill 2014
Gweinidog Iechyd yn ymweld ag ysbytai a chanolfannau gofal ar hyd a lled gorllewin Cymru.
 
15 Ebrill 2014
Mae cynllun grant Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica gan Lywodraeth Cymru wedi dyfarnu grantiau i ddeg prosiect cyffrous ac arloesol sy’n cael eu rhedeg gan staff y GIG ac elusennau iechyd.
 
11 Ebrill 2014
Heddiw bydd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford yn datgelu bod y gwasanaeth lymffoedema yng Nghymru yn arwain y ffordd ar lwyfan Ewropeaidd
 
10 Ebrill 2014
Y darlun mewn adroddiad a gyhoeddir yw bod gwasanaethau iechyd meddwl yn gwella ledled Cymru
 
08 Ebrill 2014
Gweinidog Iechyd Mark Drakeford yn agor uned arennol newydd. Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi dros £2m o gyllid cyfalaf yn yr uned hollol fodern hon.
 
04 Ebrill 2014
Mae ymgynghoriad wedi dechrau i ofyn am safbwyntiau ar ganllawiau newydd i wella’r trefniadau ar gyfer adolygu a dysgu o achosion o gam-drin ac esgeuluso oedolion
 
04 Ebrill 2014
Comisiynodd Llywodraeth Cymru Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i edrych ar y gofal a’r driniaeth a roddwyd i Nathaniel John
 
02 Ebrill 2014
Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno mesurau newydd i fynd i’r afael â rhai o heriau mwyaf iechyd y cyhoedd Cymru, gan gynnwys yfed a smygu gormodol
 
26 Mawrth 2014
Bydd y cyntaf mewn cyfres o dargedau iechyd newydd, sy’n canolbwyntio ar y claf, yn cael eu datblygu o fis Ebrill ymlaen ar gyfer y gwasanaeth ambiwlans ac unedau damweiniau ac achosion brys.
 
25 Mawrth 2014
Mae Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd, wedi cyhoeddi y bydd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn dod yn gyfrifol am arolygu practisau deintyddol y GIG o fis Awst 2014.
 
21 Mawrth 2014
Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd, y bydd arbenigwr blaenllaw yn cynnal adolygiad o’r ffordd y mae’r GIG yn casglu ac yn defnyddio data i fesur marwolaethau yn ysbytai Cymru
 
20 Mawrth 2014
Mae set glir o drefniadau ar gyfer nodi ac ymateb yn gyflym i bryderon difrifol am sefydliadau’r GIG yng Nghymru yn cael eu cyhoeddi
 
18 Mawrth 2014
Bydd gofal a chymorth yng Nghymru yn gweld y newid mwyaf ers cenhedlaeth wrth i ddeddfwriaeth bwysig dynnu at ei therfyn
 
17 Mawrth 2014
Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford gylch gwaith terfynol yr astudiaeth annibynnol i ofal iechyd yn y Canolbarth
 
14 Mawrth 2014
Clywodd y Gweinidog Iechyd am farn a phrofiadau llawfeddygon gastroberfeddol ynghylch y ffyrdd gorau o gyhoeddi canlyniadau llawfeddygol
 
13 Mawrth 2014
Mae Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn nodi ei flwyddyn gyntaf yn y swydd drwy ystyried yr hyn a gyflawnwyd ganddo
 
13 Mawrth 2014
Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi cyhoeddi cyllid newydd o fwy na £5m i leihau amseroedd aros
 
12 Mawrth 2014
Bydd Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd, yn mynd i ddigwyddiad i godi ymwybyddiaeth am gyflwr a allai droi’n gronig, analluogi person neu niweidio’r asgwrn cefn yn barhaol pe na bai’n cael ei reoli
 
Tudalen 1 o 31 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2014
Ll M M I G S S
<< Maw    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i