Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 36 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Hydref 2014
The Welsh Government has responded to claims made in today’s Daily Mail regarding the Welsh NHS.
 
16 Hydref 2014
Roedd cyfres o ymweliadau dirybudd ag ysbytai cyffredinol dosbarth ledled Cymru, i brofi safonau gofal, heb weld “unrhyw faterion systemig a oedd yn destun pryder”, yn ôl adroddiad.
 
14 Hydref 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi sut y caiff grant gwerth rhai miliynau o bunnoedd ei ddefnyddio i gefnogi hyfforddiant hanfodol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru.
 
13 Hydref 2014
Mae cynllun peilot newydd a gefnogir gan Lywodraeth Cymru i gasglu adborth gwerthfawr am brofiadau cleifion yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont, yn dechrau heddiw.
 
13 Hydref 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i leihau nifer y plant sy’n cael eu derbyn yn amhriodol i wardiau iechyd meddwl oedolion.
 
11 Hydref 2014
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig rheolau newydd sy'n ei gwneud yn ofynnol i fusnesau bwyd roi gwybod i bobl sut y gallant weld eu sgôr hylendid bwyd.
 
07 Hydref 2014
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford yn lawnsio wefan newydd Rhoi Gofal Iechyd Darbodus ar Waith.
 
06 Hydref 2014
Mae cynllun peilot newydd a gefnogir gan Lywodraeth Cymru i gasglu adborth gwerthfawr am brofiadau cleifion yn Ysbyty Maelor Wrecsam, yn dechrau heddiw.
 
06 Hydref 2014
Mae Dr Julia Platts wedi'i phenodi i fod yn arweinydd clinigol cenedlaethol ar gyfer diabetes, cyhoeddodd Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasnaethau Cymdeithasol heddiw.
 
06 Hydref 2014
Llywodraeth Cymru yn cymryd cyfrifoldeb am helpu mwy na 1,600 ag anableddau difrifol sydd ar hyn o bryd yn dibynnu ar gronfa Llywodraeth y DU am eu hanghenion gofal pan fydd yn cau y flwyddyn nesaf.
 
01 Hydref 2014
Mae Dr Ruth Hussey yn amlinellu'r camau y mae angen i'r genedl eu cymryd i fynd i'r afael â phroblemau iechyd y boblogaeth
 
29 Medi 2014
Fydd gwasanaeth clinigol newydd bydd yn sefydlogi ac yn trosglwyddo cleifion sy’n ddifrifol wael ac wedi’u hanafu’n ddrwg i’r ysbyty yn gweithredu yng Nghymru o fis Ebrill 2015.
 
25 Medi 2014
Mae'r Gweinidog Iechyd wedi agor gwasanaeth newydd mewn un lleoliad ar gyfer gwneud diagnosis a thrin yr achos mwyaf cyffredin o ddallineb mewn pobl dros 50 oed.
 
25 Medi 2014
Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford wedi galw ar arweinwyr y GIG i ddangos y ffordd ymlaen ar gyfer gwella gwasanaethau iechyd.
 
24 Medi 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw fod gan ffisiotherapyddion, ciropodyddion a phodiatryddion bwerau newydd i roi meddyginiaethau i’w cleifion.
 
22 Medi 2014
Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford, y bydd cleifion yng Nghymru sydd â chanser metastatig y pancreas yn gallu cael y cyffur Abraxane ar y GIG.
 
19 Medi 2014
Mae’r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi nodi’n swyddogol bod gwaith adeiladu’n dechrau ar Ganolfan Adnoddau ar gyfer Gwasanaethau Ambiwlans a Thân gwerth £15 miliwn yn Wrecsam heddiw.
 
 
17 Medi 2014
Mae'r Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi buddsoddiad gwerth hanner miliwn o bunnoedd yn y camerâu uwch-dechnoleg diweddaraf sy'n helpu i ganfod niwed yn y llygaid mewn cysylltiad â diabetes.
 
16 Medi 2014
Fydd uwch feddyg yn arwain y gwaith o wneud yn siŵr bod y GIG yn adolygu nodiadau meddygol pob claf sy’n marw mewn ysbyty mewn ffordd gyson ledled Cymru Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd heddiw.
 
Tudalen 1 o 36 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2014
Ll M M I G S S
<< Med    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i