Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 34 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Gorffennaf 2014
Bydd byrddau iechyd yn cymryd camau i godi nifer y gwelyau sydd ar gael i gleifion sy'n ddifrifol wael drwy fynd i'r afael â'r oedi wrth drosglwyddo gofal, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd heddiw.
 
22 Gorffennaf 2014
Mae cleifion yn Ysbyty Treforys yn elwa ar lawfeddygaeth orthopedig uwch dechnoleg sy’n lleihau’r risg o heintio ac yn helpu i leihau amseroedd aros, meddai’r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford heddiw.
 
18 Gorffennaf 2014
Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi cyhoeddi hwb ariannol gwerth £3.5m i ddatblygu gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol yng Nghymru.
 
18 Gorffennaf 2014
Datgelu pecyn gwerth sawl miliwn o bunnoedd mewn gwasanaethau i gefnogi pobl hŷn, yn enwedig pobl eiddil oedrannus, i gadw eu hannibyniaeth ac aros yn eu cartrefi eu hunain yn ardal Bae’r Gorllewin.
 
16 Gorffennaf 2014
Hospital mortality data can be misleading and does not provide an accurate measure of the quality of care, an independent review finds
 
16 Gorffennaf 2014
Cymru yw'r wlad gyntaf yn y byd i fabwysiadu Datganiad o Hawliau Pobl Hŷn, sy'n nodi hawliau pobl hŷn yng Nghymru.
 
15 Gorffennaf 2014
Mae pedwar deg pedwar o wardiau mewn 13 o ysbytai wedi cael ymweliad fel rhan o’r rhaglen o archwiliadau dirybudd i brofi safonau gofal ar gyfer ar gyfer cleifion.
 
15 Gorffennaf 2014
Fydd gwaharddiad ar smygu mewn cerbydau preifat pan fydd plant yn bresennol yn cael ei gyflwyno yng Nghymru, cyhoeddoedd Carwyn Jones, y Prif Weinidog, a Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd heddiw.
 
09 Gorffennaf 2014
Bydd Gwasanaeth Iechyd Cymru yn dod yn gyflogwr sy’n talu cyflog byw, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, heddiw.
 
07 Gorffennaf 2014
Bydd Cymru’n nodi Wythnos Genedlaethol Trawsblannu (Gorffennaf 7-13) drwy gynnal digwyddiadau ‘Nawr yw’r Amser i Siarad am roi Organau’ ledled y wlad
 
04 Gorffennaf 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas, wedi cyhoeddi bod Cynghorydd Simon Hancock wedi’i benodi yn aelod newydd ar gyfer Cyngor Gofal Cymru.
 
03 Gorffennaf 2014
£10m i Gyngor Gofal Cymru yn 2014-15 ar gyfer rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol a sicrhau bod gweithwyr yn cael hyfforddiant ac yn meddu ar y cymwysterau priodol.
 
02 Gorffennaf 2014
Mae angen i’r GIG yng Nghymru ystyried cwynion am ofal cleifion fel rhodd ac fel cyfle i wella gwasanaethau, yn ôl adolygiad annibynnol heddiw
 
26 Mehefin 2014
Bydd trefniadau arweinyddiaeth ar lefel genedlaethol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru’n cael eu hefelychu er mwyn trawsnewid gofal cymdeithasol.
 
26 Mehefin 2014
Bydd meini prawf cenedlaethol newydd i weld pwy sy’n gymwys am ofal cymdeithasol yn cymryd lle’r drefn bresennol lle mae pobl yn cael gwasanaethau dim ond ar ôl cyrraedd trothwy.
 
25 Mehefin 2014
Mae Llywodraeth Cymru’n cryfhau ei chymorth i gyn-filwyr ac i’r rhai sy’n dal i wasanaethu yn y lluoedd arfog yng Nghymru trwy wasanaethau unigryw yn y GIG a gostyngiad yn y dreth gyngor.
 
25 Mehefin 2014
Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £18 miliwn mewn offer a chyfleusterau hanfodol ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd er mwyn sicrhau ei fod yn barod i wynebu heriau’r unfed ganrif ar hugain.
 
23 Mehefin 2014
Bydd y cyntaf mewn cyfres o hysbysebion yn cael ei darlledu i roi gwybodaeth i’r cyhoedd am y ddeddfwriaeth newydd ar roi organau yng Nghymru ar ddydd Llun 23 Mehefin
 
20 Mehefin 2014
Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi cadarnhau fod hap archwiliadau dirybudd i brofi safonau gofal ar gyfer cleifion hŷn mewn ysbytai cyffredinol wedi cychwyn ledled Cymru.
 
19 Mehefin 2014
Seremoni wobrwyo yn ddathlu mentrau llwyddiannus sy’n cryfhau gwasanaethau Cymru mewn iechyd a gofal cymdeithasol
 
Tudalen 1 o 34 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2014
Ll M M I G S S
<< Meh    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i