Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 37 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Hydref 2014
Mae ‘Adroddiad Blynyddol Camddefnyddio Sylweddau 2014’, a gyhoeddir heddiw, yn amlinellu’r cynnydd sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau ledled Cymru.
 
28 Hydref 2014
Mae’r cwadrant newydd yn rhan o’r gwaith i ailddatblygu’r ysbyty, sydd wedi elwa o fuddsoddiad gwerth £90m gan Lywodraeth Cymru.
 
27 Hydref 2014
Yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddir heddiw, mae teuluoedd a chleifion o’r farn helaeth bod gwasanaethau gofal lliniarol yn Nghymru yn dda iawn.
 
27 Hydref 2014
Mae canlyniadau arolwg newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod gan fwyafrif helaeth y cleifion yng Nghymru hyder yn eu meddygon.
 
23 Hydref 2014
Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford wedi cyhoeddi bod £4.1m yn ychwanegol ar gael i ariannu ymchwil glinigol fel rhan o gynllun y Cyngor Ymchwil Feddygol.
 
22 Hydref 2014
The Welsh Government has responded to the latest claims made in today’s Daily Mail regarding the Welsh NHS.
 
20 Hydref 2014
The Welsh Government has responded to claims made in today’s Daily Mail regarding the Welsh NHS.
 
16 Hydref 2014
Roedd cyfres o ymweliadau dirybudd ag ysbytai cyffredinol dosbarth ledled Cymru, i brofi safonau gofal, heb weld “unrhyw faterion systemig a oedd yn destun pryder”, yn ôl adroddiad.
 
14 Hydref 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi sut y caiff grant gwerth rhai miliynau o bunnoedd ei ddefnyddio i gefnogi hyfforddiant hanfodol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru.
 
13 Hydref 2014
Mae cynllun peilot newydd a gefnogir gan Lywodraeth Cymru i gasglu adborth gwerthfawr am brofiadau cleifion yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont, yn dechrau heddiw.
 
13 Hydref 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i leihau nifer y plant sy’n cael eu derbyn yn amhriodol i wardiau iechyd meddwl oedolion.
 
11 Hydref 2014
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig rheolau newydd sy'n ei gwneud yn ofynnol i fusnesau bwyd roi gwybod i bobl sut y gallant weld eu sgôr hylendid bwyd.
 
07 Hydref 2014
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford yn lawnsio wefan newydd Rhoi Gofal Iechyd Darbodus ar Waith.
 
06 Hydref 2014
Mae cynllun peilot newydd a gefnogir gan Lywodraeth Cymru i gasglu adborth gwerthfawr am brofiadau cleifion yn Ysbyty Maelor Wrecsam, yn dechrau heddiw.
 
06 Hydref 2014
Mae Dr Julia Platts wedi'i phenodi i fod yn arweinydd clinigol cenedlaethol ar gyfer diabetes, cyhoeddodd Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasnaethau Cymdeithasol heddiw.
 
06 Hydref 2014
Llywodraeth Cymru yn cymryd cyfrifoldeb am helpu mwy na 1,600 ag anableddau difrifol sydd ar hyn o bryd yn dibynnu ar gronfa Llywodraeth y DU am eu hanghenion gofal pan fydd yn cau y flwyddyn nesaf.
 
01 Hydref 2014
Mae Dr Ruth Hussey yn amlinellu'r camau y mae angen i'r genedl eu cymryd i fynd i'r afael â phroblemau iechyd y boblogaeth
 
29 Medi 2014
Fydd gwasanaeth clinigol newydd bydd yn sefydlogi ac yn trosglwyddo cleifion sy’n ddifrifol wael ac wedi’u hanafu’n ddrwg i’r ysbyty yn gweithredu yng Nghymru o fis Ebrill 2015.
 
25 Medi 2014
Mae'r Gweinidog Iechyd wedi agor gwasanaeth newydd mewn un lleoliad ar gyfer gwneud diagnosis a thrin yr achos mwyaf cyffredin o ddallineb mewn pobl dros 50 oed.
 
25 Medi 2014
Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford wedi galw ar arweinwyr y GIG i ddangos y ffordd ymlaen ar gyfer gwella gwasanaethau iechyd.
 
Tudalen 1 o 37 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2014
Ll M M I G S S
<< Med    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i