Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 36 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Medi 2014
Fydd gwasanaeth clinigol newydd bydd yn sefydlogi ac yn trosglwyddo cleifion sy’n ddifrifol wael ac wedi’u hanafu’n ddrwg i’r ysbyty yn gweithredu yng Nghymru o fis Ebrill 2015.
 
25 Medi 2014
Mae'r Gweinidog Iechyd wedi agor gwasanaeth newydd mewn un lleoliad ar gyfer gwneud diagnosis a thrin yr achos mwyaf cyffredin o ddallineb mewn pobl dros 50 oed.
 
25 Medi 2014
Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford wedi galw ar arweinwyr y GIG i ddangos y ffordd ymlaen ar gyfer gwella gwasanaethau iechyd.
 
24 Medi 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw fod gan ffisiotherapyddion, ciropodyddion a phodiatryddion bwerau newydd i roi meddyginiaethau i’w cleifion.
 
22 Medi 2014
Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford, y bydd cleifion yng Nghymru sydd â chanser metastatig y pancreas yn gallu cael y cyffur Abraxane ar y GIG.
 
19 Medi 2014
Mae’r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi nodi’n swyddogol bod gwaith adeiladu’n dechrau ar Ganolfan Adnoddau ar gyfer Gwasanaethau Ambiwlans a Thân gwerth £15 miliwn yn Wrecsam heddiw.
 
 
17 Medi 2014
Mae'r Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi buddsoddiad gwerth hanner miliwn o bunnoedd yn y camerâu uwch-dechnoleg diweddaraf sy'n helpu i ganfod niwed yn y llygaid mewn cysylltiad â diabetes.
 
16 Medi 2014
Fydd uwch feddyg yn arwain y gwaith o wneud yn siŵr bod y GIG yn adolygu nodiadau meddygol pob claf sy’n marw mewn ysbyty mewn ffordd gyson ledled Cymru Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd heddiw.
 
11 Medi 2014
Gallai pobl yng Nghymru wynebu dirwy o £50 yn y fan a'r lle os byddant yn cael eu dal yn anwybyddu gwaharddiad ar smygu mewn ceir sy'n cario plant, yn ôl y cynlluniau a gyhoeddwyd heddiw.
 
10 Medi 2014
Y Gweinidog yn ymweld â Ysbyty George Thomas yn Nhreorci heddiw i weld sut y mae 15 o welyau adsefydlu ychwanegol yn helpu pobl sy'n gwella o salwch meddwl yng Nghwm Taf.
 
10 Medi 2014
Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi agor yn swyddogol ganolfan newydd sy’n werth miliynau o bunnoedd er mwyn cynnal ymchwil flaenllaw i glwyfau ac a fydd yn gwella gofal cleifion.
 
09 Medi 2014
Mae canolfan iechyd yn Sir Benfro sy'n helpu pobl hŷn ac yn darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cydgysylltiedig yng Nghrymych wedi cael canmoliaeth gan y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford.
 
09 Medi 2014
Mae gwaith da yn cael ei wneud i wella gofal cymdeithasol a diogelu pobl sy'n agored i niwed yng nghartrefi gofal Cymru, ond bydd cyfraith newydd yn cryfhau'r system ymhellach.
 
08 Medi 2014
Mae Dr Philip Jones wedi cael ei benodi yn arweinydd clinigol cyntaf Cymru ar gyfer gwasanaethau strôc, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford heddiw.
 
08 Medi 2014
Mae pydredd dannedd yn effeithio ar lai o blant 12 oed yng Nghymru, yn ôl canfyddiadau adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
27 Awst 2014
Caiff Gwasanaeth Ambiwlans Cymru bron £4 miliwn i uwchraddio ei fflyd o gerbydau
 
21 Awst 2014
Mae'r Gwenda Thomas wedi cyhoeddi pecyn buddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer gwasanaethau i helpu pobl hŷn i gadw eu hannibyniaeth a pharhau i fyw yn eu cartrefi.
 
21 Awst 2014
Mae gwasanaeth sy’n unigryw i Gymru ac sy’n darparu cymorth i deuluoedd bregus yn helpu i gadw plant allan o’r gwasanaethau gofal ac yn helpu i gadw teuluoedd gyda’i gilydd, meddai’r Gwenda Thomas.
 
20 Awst 2014
Bellach, mae gan bob bwrdd iechyd yng Nghymru fynediad at wasanaethau meddygol a llawfeddygol arbenigol ar gyfer y cleifion mwyaf gordew, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd.
 
Tudalen 1 o 36 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2014
Ll M M I G S S
<< Med    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i