Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 34 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Gorffennaf 2014
Mae’r gwasanaeth dialysis newydd yn Ysbyty Alltwen yn Nhremadog yn gwneud gwahaniaeth go iawn i gleifion yn y Gogledd-orllewin, meddai’r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford heddiw.
 
30 Gorffennaf 2014
Heddiw, mae’r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi ymweld â dau brosiect, sy'n helpu i leihau’r nifer sy’n mynd i ysbytai’n ddiangen ar draws y Gogledd, ac yn darparu gofal yn nes at gartrefi pobl.
 
29 Gorffennaf 2014
Bydd math newydd o driniaeth i gleifion sy’n cael trawiad ar y galon ar gael yn y Gogledd o ddechrau 2015, meddai’r Gweinidog Iechyd  Mark Drakeford.
 
29 Gorffennaf 2014
Mae dau brosiect yn Wrecsam yn helpu pobl i dorri’n rhydd o’u dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol, meddai’r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford heddiw yn ystod ei ymweliad â’r dref.
 
29 Gorffennaf 2014
Mae nifer y bobl sy’n byw gyda chlefyd coronaidd y galon yng Nghymru yn gostwng ond mae’n dal i hawlio bywydau mwy na 4,300 o bobl bob blwyddyn, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
25 Gorffennaf 2014
Mae panel arbenigol annibynnol wedi argymell y dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno isafswm pris alcohol fesul uned er mwyn ymdrin â’r niwed sy’n gysylltiedig ag alcohol.
 
24 Gorffennaf 2014
Agorwyd Adran Achosion Brys newydd gwerth £4.4m yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn swyddogol gan y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford.
 
23 Gorffennaf 2014
Mae argymhellion allweddol a luniwyd er mwyn atal achosion eraill o E.coli yng Nghymru bellach yn gwbl ganolog i drefn arferol yr awdurdodau lleol, yn ôl yr hyn a ganfu adroddiad annibynnol.
 
22 Gorffennaf 2014
Bydd byrddau iechyd yn cymryd camau i godi nifer y gwelyau sydd ar gael i gleifion sy'n ddifrifol wael drwy fynd i'r afael â'r oedi wrth drosglwyddo gofal, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd heddiw.
 
22 Gorffennaf 2014
Mae cleifion yn Ysbyty Treforys yn elwa ar lawfeddygaeth orthopedig uwch dechnoleg sy’n lleihau’r risg o heintio ac yn helpu i leihau amseroedd aros, meddai’r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford heddiw.
 
18 Gorffennaf 2014
Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi cyhoeddi hwb ariannol gwerth £3.5m i ddatblygu gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol yng Nghymru.
 
18 Gorffennaf 2014
Datgelu pecyn gwerth sawl miliwn o bunnoedd mewn gwasanaethau i gefnogi pobl hŷn, yn enwedig pobl eiddil oedrannus, i gadw eu hannibyniaeth ac aros yn eu cartrefi eu hunain yn ardal Bae’r Gorllewin.
 
16 Gorffennaf 2014
Hospital mortality data can be misleading and does not provide an accurate measure of the quality of care, an independent review finds
 
16 Gorffennaf 2014
Cymru yw'r wlad gyntaf yn y byd i fabwysiadu Datganiad o Hawliau Pobl Hŷn, sy'n nodi hawliau pobl hŷn yng Nghymru.
 
15 Gorffennaf 2014
Mae pedwar deg pedwar o wardiau mewn 13 o ysbytai wedi cael ymweliad fel rhan o’r rhaglen o archwiliadau dirybudd i brofi safonau gofal ar gyfer ar gyfer cleifion.
 
15 Gorffennaf 2014
Fydd gwaharddiad ar smygu mewn cerbydau preifat pan fydd plant yn bresennol yn cael ei gyflwyno yng Nghymru, cyhoeddoedd Carwyn Jones, y Prif Weinidog, a Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd heddiw.
 
09 Gorffennaf 2014
Bydd Gwasanaeth Iechyd Cymru yn dod yn gyflogwr sy’n talu cyflog byw, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, heddiw.
 
07 Gorffennaf 2014
Bydd Cymru’n nodi Wythnos Genedlaethol Trawsblannu (Gorffennaf 7-13) drwy gynnal digwyddiadau ‘Nawr yw’r Amser i Siarad am roi Organau’ ledled y wlad
 
04 Gorffennaf 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas, wedi cyhoeddi bod Cynghorydd Simon Hancock wedi’i benodi yn aelod newydd ar gyfer Cyngor Gofal Cymru.
 
03 Gorffennaf 2014
£10m i Gyngor Gofal Cymru yn 2014-15 ar gyfer rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol a sicrhau bod gweithwyr yn cael hyfforddiant ac yn meddu ar y cymwysterau priodol.
 
Tudalen 1 o 34 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2014
Ll M M I G S S
<< Meh    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i