Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwella gwasanaethau cyhoeddus

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Ionawr 2014
Heddiw cyhoeddwyd data perfformiad allweddol yn dangos perfformiad Cynghorau Cymru o safbwynt dinasyddion ar gyfer pob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.
 
20 Ionawr 2014
Mae’r Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus wedi dod i’r casgliad fod angen gweddnewid y ffordd y caiff gwasanaethau cyhoeddus Cymru eu llywodraethu a’u darparu.
 
15 Ionawr 2014
Bu Gweinidogion yn cyfarfod ag arweinwyr y gwasanaethau cyhoeddus a’r undebau llafur yng Nghymru i drafod dull cyffredin o reoli materion y gweithlu sy’n dod yn sgil yr hinsawdd ariannol ddyrys.
 
28 Tachwedd 2013
Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, wedi gofyn i bobl roi eu barn ar Fil drafft newydd.
 
28 Tachwedd 2013
Mae craffu effeithiol yn hanfodol ar gyfer sicrhau gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel dywedodd y Gweinidog Llywodraeth Leol Lesley Griffiths yn ystod cynhadledd ar y pwnc hwn.
 
26 Medi 2013
Mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes wedi galw am safbwyntiau am god wedi’i ddiweddaru y bwriedir iddo sicrhau bod gweithwyr y gwasanaethau cyhoeddus yn cael tâl cyfartal am wneud yr un gwaith.
 
17 Medi 2013
Bydd y comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus yncynnal cyfarfod cyhoeddus anffurfiol yn Gorseinon Centre, 23/9/13, 12-6pm i gasglu sylwadau am ygwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
30 Awst 2013
Bydd y comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus yncynnal cyfarfod cyhoeddus anffurfiol yn Archifau Sir Benfro, 11/9/13, 12-6pm i gasglu sylwadau am ygwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
22 Awst 2013
Ceir barn gyffredinol bod arweinyddiaeth gref ar bob lefel o’r sectorcyhoeddus yn allweddol i wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
30 Gorffennaf 2013
Bydd ymwelwyr â’r Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych yn cael mynegi eu barn am y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru fel rhan o ymgynghoriad y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus.
 
15 Gorffennaf 2013
Heddiw, lansiodd y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus (y Comisiwn) raglen o weithgareddau i gasglu barn am wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
21 Mehefin 2013
Cyhoeddwyd heddiw gan Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol, y bydd deuddeg o brosiectau ychwanegol yn elwa o Gronfa Gydweithredu Ranbarthol Llywodraeth Cymru.
 
14 Mehefin 2013
Mae Lesley Griffiths wedi ymweld â phrosiectau sy'n cael eu cefnogi gan yr UE i weld sut maen nhw'n helpu teuluoedd ag anghenion cymhleth yn Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr.
 
14 Mehefin 2013
Heddiw, lansiodd y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus (y Comisiwn) raglen o weithgareddau i gasglu barn am wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
30 Mai 2013
Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru, pobl Cymru yn fodlon iawn â’r GIG ac ansawdd ysgolion y wlad, ond mae’n nhw’n pryderu o hyd am eu gallu i gadw dau ben llinyn ynghyd yn ariannol.
 
29 Mai 2013
Mae Llywodraeth Cymru wedi trechu cystadleuaeth gref gan lywodraeth ganolog a llywodraeth leol i ennill gwobr fawreddog am fenter sy’n arloesi ym maes caffael cyhoeddus yn y DU.
 
22 Mai 2013
Bydd Prifysgol Caerdydd yn arwain consortiwm o sefydliadau ymchwil a melinau trafod i gynnal Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru, cyhoeddodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones.
 
24 Ebrill 2013
Heddiw, cyhoeddodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol, y bydd pedwar prosiect arall yn elwa ar Gronfa Gydweithredol Ranbarthol newydd Llywodraeth Cymru.
 
28 Mawrth 2013
Heddiw cyhoeddwyd y prosiectau cyntaf i elwa o Gronfa Cydweithredu Rhanbarthol newydd Llywodraeth Cymru gan y Gweinidog Llywodraeth Leol Lesley Griffiths.
 
21 Mawrth 2013
Mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol Lesley Griffiths wedi cyhoeddi data newydd a fydd yn helpu gwasanaethau cyhoeddus i gydweithio er mwyn darparu gwasanaethau lleol ledled Cymru.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2014
Ll M M I G S S
<< Maw    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i