Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth leol

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Medi 2014
Mae Leighton Andrews,Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus wedi atgoffa pawb y bydd papur ymgynghori sy’n nodi uchelgeisiau Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol llywodraeth leol yn dod i ben ymhen pythefnos.
 
08 Gorffennaf 2014
Heddiw datgelodd y Gweinidog Llywodraeth Leol Lesley Griffiths AC bapurymgynghori yn gosod uchelgeisiau Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodolllywodraeth leol yng Nghymru.
 
01 Gorffennaf 2014
Bydd rheoliadau newydd a ddaw i rym heddiw’n cynnig tryloywder y maegalw mawr amdano ynghylch tâl prif swyddogion cyngor yn ôl y Lesley Griffiths AC.
 
19 Mehefin 2014
Heddiw, bydd Lesley Griffiths AC, yn dweud wrth Awdurdodau Lleol fod y cynlluniau sydd ary gweill i uno Cynghorau yn fwy o lawer nag ymgais arwynebol iail-lunio’r map.
 
05 Mehefin 2014
Llywodraeth Cymru yn parhau i amddiffyn aelwydydd ar incwm isel trwy barhau i roi’r hawl iddynt gael Cymorth y Dreth Gyngor am ddwy flynedd bellach,  meddai Lesley Griffiths.
 
27 Mawrth 2014
Heddiw, bu’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, Lesley Griffiths, yn ymweld â Chanolfan Gyswllt newydd y Lleng Brydeinig Frenhinol yn Nantgarw.
 
21 Mawrth 2014
Mae dros hanner Awdurdodau Lleol Cymru bellach yn gweddarlledu eu trafodion, diolch i gyllid gwerth £1.25m gan Lywodraeth Cymru.
 
20 Mawrth 2014
Cadarnhaodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i helpu dioddefwyr i ddianc rhag caethwasiaeth.
 
18 Mawrth 2014
Dywedodd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth Lesley Griffiths fod angen i’r holl bleidiau weithio’n galed i annog mwy o amrywiaeth ymysg cynghorwyr mewn awdurdodau lleol ledled Cymru.
 
05 Mawrth 2014
Yr argymhelliad gan adroddiad yw y dylai pawb sy’n ymwneud â democratiaeth yng Nghymru gydweithio i gynyddu niferoedd y bobl o grwpiau penodol sy’n sefyll ar gyfer etholiad i lywodraeth leol.
 
27 Chwefror 2014
Mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, Lesley Griffiths, wedi canmol asiantaethau am eu gwaith yn ymateb â’r tywydd garw diweddar yn y Gogledd.
 
27 Chwefror 2014
Cyhoeddodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, bod cyllid ar gael i gefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ehangu Ardaloedd Dim Galw Diwahoddiad.
 
27 Chwefror 2014
Bu Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth yn ymweld â’r llyfrgell newydd ym Mhrestatyn i weld sut y mae nifer o wasanaethau cyhoeddus wedi cael eu rhoi o dan yr un to.
 
16 Ionawr 2014
Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes yLlywodraeth, wedi penodi Steve Halsall yn Brif Weithredwr Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.
 
14 Ionawr 2014
Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cymeradwyo Gorchymyn sy’n caniatáu i Lywodraeth Cymru gosod dim mwy na 2% o gynnydd i’r ardrethi annomestig yn y flwyddyn ariannol 2014-15.
 
12 Tachwedd 2013
Bydd rheoliadau newydd, a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn rhoi hawl i Gynghorwyr Cymru gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith am resymau teuluol.
 
05 Tachwedd 2013
Bydd y digwyddiad hysbysu am y Byrddau Gwasanaethau Lleol yn cael ei gynnal yn “Y Bont” yn swyddfa Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno am 2pm ddydd Iau, 14 Tachwedd.
 
16 Hydref 2013
Heddiw cyhoeddodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, setliad dros dro llywodraeth leol ar gyfer 2014-15.
 
24 Medi 2013
Dywedodd Lesley Griffiths, fod llywodraeth leol yn croesawu’r angen i newid, ond bod angen iddo wneud rhagor os yw am ymateb i’r heriau ariannol a’r heriau o ran demograffeg sydd o’i flaen.
 
18 Medi 2013
Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, wedi ymweld â Phowys i weld sut mae arian Llywodraeth Cymru'n cefnogi'r Awdurdod Lleol mewn hinsawdd ariannol caled.
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2014
Ll M M I G S S
<< Aws    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
I'n dilyn ni trowch i