Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth leol

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
27 Mawrth 2014
Heddiw, bu’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, Lesley Griffiths, yn ymweld â Chanolfan Gyswllt newydd y Lleng Brydeinig Frenhinol yn Nantgarw.
 
21 Mawrth 2014
Mae dros hanner Awdurdodau Lleol Cymru bellach yn gweddarlledu eu trafodion, diolch i gyllid gwerth £1.25m gan Lywodraeth Cymru.
 
20 Mawrth 2014
Cadarnhaodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i helpu dioddefwyr i ddianc rhag caethwasiaeth.
 
18 Mawrth 2014
Dywedodd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth Lesley Griffiths fod angen i’r holl bleidiau weithio’n galed i annog mwy o amrywiaeth ymysg cynghorwyr mewn awdurdodau lleol ledled Cymru.
 
05 Mawrth 2014
Yr argymhelliad gan adroddiad yw y dylai pawb sy’n ymwneud â democratiaeth yng Nghymru gydweithio i gynyddu niferoedd y bobl o grwpiau penodol sy’n sefyll ar gyfer etholiad i lywodraeth leol.
 
27 Chwefror 2014
Mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, Lesley Griffiths, wedi canmol asiantaethau am eu gwaith yn ymateb â’r tywydd garw diweddar yn y Gogledd.
 
27 Chwefror 2014
Cyhoeddodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, bod cyllid ar gael i gefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ehangu Ardaloedd Dim Galw Diwahoddiad.
 
27 Chwefror 2014
Bu Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth yn ymweld â’r llyfrgell newydd ym Mhrestatyn i weld sut y mae nifer o wasanaethau cyhoeddus wedi cael eu rhoi o dan yr un to.
 
16 Ionawr 2014
Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes yLlywodraeth, wedi penodi Steve Halsall yn Brif Weithredwr Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.
 
14 Ionawr 2014
Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cymeradwyo Gorchymyn sy’n caniatáu i Lywodraeth Cymru gosod dim mwy na 2% o gynnydd i’r ardrethi annomestig yn y flwyddyn ariannol 2014-15.
 
12 Tachwedd 2013
Bydd rheoliadau newydd, a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn rhoi hawl i Gynghorwyr Cymru gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith am resymau teuluol.
 
05 Tachwedd 2013
Bydd y digwyddiad hysbysu am y Byrddau Gwasanaethau Lleol yn cael ei gynnal yn “Y Bont” yn swyddfa Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno am 2pm ddydd Iau, 14 Tachwedd.
 
16 Hydref 2013
Heddiw cyhoeddodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, setliad dros dro llywodraeth leol ar gyfer 2014-15.
 
24 Medi 2013
Dywedodd Lesley Griffiths, fod llywodraeth leol yn croesawu’r angen i newid, ond bod angen iddo wneud rhagor os yw am ymateb i’r heriau ariannol a’r heriau o ran demograffeg sydd o’i flaen.
 
18 Medi 2013
Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, wedi ymweld â Phowys i weld sut mae arian Llywodraeth Cymru'n cefnogi'r Awdurdod Lleol mewn hinsawdd ariannol caled.
 
17 Medi 2013
Cwblhaodd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, LesleyGriffiths, ei thaith o amgylch holl Awdurdodau Lleol Cymru heddiw.
 
17 Medi 2013
Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, wedi ymweld â Blaenau Gwent i weld sut mae arian Llywodraeth Cymru'n cefnogi'r Awdurdod Lleol mewn hinsawdd ariannol caled.
 
30 Awst 2013
Heddiw canmolwyd Awdurdodau Lleol gan Leslie Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, am y gwaith a wnaed ganddynt yn gwella tryloywder Democratiaeth Leol.
 
29 Awst 2013
Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, wedi ymweld â Phen-y-Bont i weld sut mae arian Llywodraeth Cymru'n cefnogi'r Awdurdod Lleol mewn hinsawdd ariannol caled.
 
28 Awst 2013
Make's Gweinidog sy’n girasol am ymgyrch Llywodraeth Cymru yn erbyn tlodi wedi cwrdd â phencampwyr Trechu Tlodi o’r De-ddwyrain i drafod beth sydd angen ei wneud.
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2014
Ll M M I G S S
<< Maw    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i