Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwenda Thomas yn gwahodd pobl hŷn roi eu sylwadau

Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd pobl hŷn ledled Cymru i roi eu sylwadau am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw a’u dyheadau am y dyfodol.
Dydd Mercher 22 Mehefin 2011

Lansiodd y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol werthusiad o ail gymal y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru, gan bennu’r cyfeiriad ar gyfer gwaith a fydd yn rhoi sylw i anghenion poblogaeth sy’n heneiddio.

Meddai Gwenda Thomas:

“Cafodd y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn ei lansio yn 2003, a hon oedd y strategaeth gyntaf ym Mhrydain i roi sylw i’r cyfleoedd sy’n codi yn sgil poblogaeth sy’n heneiddio. Bu llawer yn ei chymeradwyo a’i chanmol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Yn sgil y Strategaeth gwelwyd nifer o welliannau gwirioneddol ac ymarferol ym mywydau pobl hŷn ledled Cymru ac mae wedi arwain at ddatblygiadau arloesol, gan gynnwys penodi’r Comisiynydd Pobl Hŷn cyntaf yn y byd.

“Fodd bynnag, ni allwn bwyso ar ein rhwyfau. Mae gwahaniaethu ar sail oedran, urddas mewn gofal, newidiadau demograffig a llawer o faterion eraill yn dal yn bwysig i ddyfodol Cymru. Dyna pam rydyn ni wedi ymrwymo i werthuso’r Strategaeth ac i ddatblygu cymal newydd a fydd yn dechrau yn 2013. Bydd pobl hŷn yng Nghymru yn cael y cyfle i gyfrannu at y broses hon trwy ddweud wrthym beth sydd wedi gweithio a beth sydd heb weithio. Efallai mai’r peth pwysicaf yw bod pobl hŷn yn cael cyfle i ddylanwadu ar flaenoriaethau Llywodraeth Cymru yn y dyfodol.”

Bydd cyfle i bobl hŷn ddweud eu dweud yn eu fforwm 50+ lleol neu drwy ymweld â stondin y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam  30 Gorffennaf - 6 Awst. Bydd y gwerthusiad yn cael ei gyhoeddi yng ngwanwyn 2012.

Meddai Mrs Thomas:

“Yn eich fforwm lleol neu yn yr Eisteddfod Genedlaethol; dyma gyfle i ddweud wrthym beth ddylai ein blaenoriaethau fod ar gyfer pobl  hŷn.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Gwasanaethau cymdeithasol

Tagiau

Pobl hŷn 22 Mehefin 2011 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i