Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pobl hŷn

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Mai 2013
Mae trydydd cam y strategaeth arloesol gan Lywodraeth Cymru, y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru, wedi cael ei lansio.
 
12 Rhagfyr 2012
Mae Cymru wedi codi ei phroffil yn Ewrop fel gwlad sy’n arwain ar ddatblygu polisi yn ymwneud â heneiddio ac mae’n ystyried creu datganiad o hawliau pobl hŷn.
 
26 Hydref 2012
Mae ymgynghoriad wedi dechrau ar sut bydd Cymru yn cynllunio i ddiwallu anghenion pobl hŷn
 
15 Mehefin 2012
Heddiw (dydd Gwener 15 Mehefin) yw Diwrnod Ymwybyddiaeth o Gam-drin yr Henoed.
 
04 Ebrill 2012
Cyhoeddwyd heddiw mai Sarah Rochira fydd Comisiynydd Pobl Hyn newydd Cymru, a hynny am gyfnod o bedair blynedd.
 
22 Mehefin 2011
Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd pobl hŷn ledled Cymru i roi eu sylwadau am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw a’u dyheadau am y dyfodol.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i