Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cynllunio

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
05 Mehefin 2014
Heddiw, bu'r Gweinidog Tai ac Adfywio yn herio cynllunwyr i groesawu newid a cheisio gwella er mwyn darparu yn well i bobl Cymru.
 
07 Chwefror 2014
Mae'r Gweinidog Tai ac Adfywio, Carl Sargeant wedi cyhoeddi canllaw ynghylch y ffordd y dylid ystyried datblygu economaidd yn y system gynllunio.
 
29 Ionawr 2014
Cyhoeddodd y Gweinidog Tai ac Adfywi y bydd Llywodraeth Cymru’n ariannu cyfres o brosiectau arloesol i osod systemau chwistrellu dŵr i atal tân yn y sector tai cymdeithasol.
 
04 Rhagfyr 2013
Mae'r Gweinidog Tai ac Adfywio, Carl Sargeant wedi galw am sylwadau ynghylch newidiadau cynhwysfawr, gan gynnwys bil drafft, a fyddai'n sicrhau bod y system gynllunio'n helpu i greu Cymru well
 
09 Hydref 2013
Mae Carl Sargeant, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wedi cyhoeddi ganllawiau wedi’u diweddaru ar sut y dylid ystyried y Gymraeg fel rhan o’r system gynllunio.
 
22 Gorffennaf 2013
Mae'r Gweinidog Tai ac Adfywio, Carl Sargeant, wedi cyhoeddi y bydd deiliaid tai yn gallu gwella’u tai cyn hir heb orfod cael caniatâd cynllunio.
 
10 Rhagfyr 2012
Bydd ymgynghoriad yn dechrau sy’n rhan o raglen o fesurau Llywodraeth Cymru i geisio symleiddio’r broses o newidiad ceisiadau cynllunio sydd eisoes wedi cael eu cymeradwyo yng Nghymru.
 
07 Tachwedd 2012
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd wedi lansio polisi cynllunio newydd er mwyn sicrhau bod y system gynllunio yn hybu twf economi Cymru.
 
30 Hydref 2012
Cyhoeddwyd adroddiad gyda 28 o argymhellion ar gyfer gwella gwasanaethau cynllunio ym Mharciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Cymru.
 
03 Hydref 2012
Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu system gynllunio newydd a fydd yn ei gwneud yn haws a chyflymach i fusnesau, ysgolion, colegau ac ysbytai wella’u heiddo.
 
27 Medi 2012
Bydd rheoliadau cynllunio’n cael eu llacio i’w gwneud yn haws i fusnesau, y sector cyhoeddus a chymunedau i gynhyrchu ynni.
 
25 Medi 2012
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi ei Bapur Gwyn a’i Fil Cynllunio drafft yn 2013.
 
17 Medi 2012
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad annibynnol sy’n argymell ffyrdd o wella’r system gynllunio yng Nghymru.
 
16 Gorffennaf 2012
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths wedi lansio cyfeiriad newydd ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol. Y nod yw cyflymu’r broses gynllunio yng Nghymru.
 
31 Mai 2012
Mae canllaw newydd wedi ei amcanu at gyflymu’r amser y delir â cheisiadau cynllunio wedi cael ei lansio gan y Gweinidog Amgylchedd, John Griffiths.
 
30 Mai 2012
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, wedi cyhoeddi cynlluniau a fyddai’n golygu gosod systemau chwistrellu ymhob eiddo newydd ac eiddo a addasir o fis Medi 2013.
 
18 Ionawr 2012
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i sicrhau bod ei pholisïau cynllunio yn rhoi'r cymorth gorau posibl i ddatblygu'r economi yng Nghymru.
 
09 Ionawr 2012
Mae’r gwaith yn mynd rhagddo’n dda ar wella’r broses o gymeradwyo cynlluniau ynni adnewyddadwy fel ei bod yn cefnogi Cymru yn well wrth iddi drosglwyddo i ynni adnewyddadwy
 
29 Rhagfyr 2011
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd wedi croesawu pwerau newydd fydd yn sicrhau adeiladu cynaliadwy ac ecogyfeillgar yng Nghymru.
 
28 Tachwedd 2011
Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd awdurdodau lleol a chyrff perthnasol eraill i leisio eu barn ynghylch diwygio pennod Cynnal yr Economi ym Mholisi Cynllunio Cymru.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2014
Ll M M I G S S
<< Meh    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i