Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Adeiladau mwyaf hanesyddol Cymru yn y tywyllwch

Bydd rhai o dirnodau mwyaf eiconig Cymru, yn cynnwys Abaty Tyndyrn, Castell Coch a chestyll Caernarfon, Cydweli a Llansteffan yn y tywyllwch nod yfory (31 Mawrth) i nodi menter Awr Ddaear Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF).
Dydd Gwener 30 Mawrth 2012

Bydd y safleoedd Cadw, ynghyd â thirnodau eiconig eraill megis Canolfan y Mileniwm a’r Senedd, yn diffodd eu goleuadau rhwng 8.30-9.30pm, yn rhan o fenter fyd eang i godi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol a chynaladwyedd.

Y llynedd bu cymaint ag 1.8 biliwn o bobl ledled 138 o wledydd yn cymryd rhan, yn cynnwys miloedd o bobl o Gymru, ac mae Cadw unwaith eto yn annog pobl i ymuno â’r fenter trwy gofrestru a diffodd.

Meddai Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth,

“O dreftadaeth arfordirol a morol Cymru i adeiladau a safleoedd hynafol, mae’n allweddol ein bod fel cenedl yn gweithio tuag at amgylchedd mwy gwyrdd ac yn diogelu treftadaeth amrywiol ac unigryw ein gwlad i genedlaethau'r dyfodol eu harchwilio.

“Mae tywyllu’r adeiladau eiconig hyn ar gyfer yr Awr Ddaear yn rhoi darlun teimladwy i ni o sut fydd pethau yng Nghymru os nad ydym yn ystyried ein hamgylchedd lleol.”

Meddai John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy,

“Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i daclo'r heriau a gyflwynir gan newid hinsawdd ac mae’n falch i gael cefnogi’r Awr Ddaear. Bydd y goleuadau’n cael eu diffodd yn nifer o’n prif safleoedd ledled ein hystâd ac rydym yn annog cyrff sector cyhoeddus eraill yng Nghymru i wneud yr un peth.

“Rwy’n annog pobl ledled Cymru i ymuno â miliynau o bobl ledled y byd trwy ddifodd goleuadau nad ydynt yn hanfodol ar nos Sadwrn. Dyma’ch cyfle i wneud cyfraniad, waeth pa mor fach, i ddigwyddiad byd eang sy’n amlygu pryderon ynglŷn â dyfodol ein planed.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cadw

Gwefannau

Earth Hour

Tagiau

Datblygu cynaliadwy 30 Mawrth 2012 Programme for Government - Sustainability Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i