Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Datblygu cynaliadwy

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Rhagfyr 2012
Mae’r Gweinidog Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, John Griffiths, ym Mrwsel ry er mwyn bod yn bresennol yng Nghyngor Amgylchedd yr UE ac Uwchgynhadledd Datblygu Cynaliadwy Brwsel.
 
07 Rhagfyr 2012
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, yn Uwch-gynhadledd y CU ar y Newid yn yr Hinsawdd yr wythnos hon.
 
06 Rhagfyr 2012
Mae Llywodraeth Cymru’n dechrau ar raglen waith a fydd yn helpu Lesotho i ddatblygu ei Strategaeth Newid Hinsawdd ei hunan. Dyna a gyhoeddodd gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, heddiw.
 
03 Rhagfyr 2012
Cafodd cynigion eu lansio ar gyfer deddf newydd fydd yn gwella’r broses o wneud penderfyniadau a bydd yn helpu ysgolion, ysbytai a llywodraeth leol Cymru yn yr hirdymor.
 
30 Tachwedd 2012
Fe wnaeth Llywodraeth Cymru leihau ôl troed carbon ei hystâd weinyddol 15 y cant yn 2011-12, cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt heddiw.
 
30 Tachwedd 2012
Bydd y Gweinidog yn tynnu sylw at y modd y mae Cymru yn mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd drwy bwysleisio dull strategol Cymru a’i chynnydd.
 
15 Tachwedd 2012
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, wedi ymweld â phrosiect tai yn Nolwyddelan, Conwy, lle y mae tai fforddiadwy yn cael eu hadeiladu o bren Cymreig.
 
23 Hydref 2012
Nos Lun, John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, oedd y siaradwr gwadd yng Nghyfarfod Blynyddol Gŵyl Maendy 2012 a gynhaliwyd yn Nhŷ Cymunedol Casnewydd.
 
29 Awst 2012
Mae’r ffigurau newydd ar ddatblygu cynaliadwy a gyhoeddwyd heddiw yn dangos i Gymru gynyddu’i hallbwn economaidd y llynedd, gan gynhyrchu mwy o ynni adnewyddadwy a gwella’r ffordd y mae’n rheoli dŵr.
 
31 Gorffennaf 2012
Mae'r Gweinidog Amgylchedd, John Griffiths, wedi lansio ymgynghoriad ar gyfer symleiddio ac adolygu safonau Rheoliadau Adeiladu ar gyfer adeiladau domestig ac annomestig newydd a phresennol.
 
22 Mehefin 2012
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, wedi dychwelyd o uwchgynhadledd lwyddiannus Rio.
 
15 Mehefin 2012
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths yn barod i ddweud wrth Lywodraethau o bob cwr o’r byd am ymdrechion Cymru i osod Datblygu Cynaliadwy wrth galon penderfyniadau.
 
01 Mehefin 2012
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, yn cwrdd â Gweinidog Amgylchedd Llywodraeth Denmarc, Ida Auken, i drafod pwysigrwydd gwneud cynaliadwyedd yn rhan annatod o bopeth a wnawn.
 
18 Mai 2012
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, wedi cadarnhau y bydd yn cynrychioli Cymru yn Uwch-gynhadledd Datblygu Cynaliadwy Rio+20 y mis nesaf.
 
08 Mai 2012
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, wedi lansio cynlluniau newydd â’r nod o sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn cynnig buddiannau tymor hir a chynaliadwy i bobl Cymru.
 
30 Mawrth 2012
Bydd rhai o dirnodau mwyaf eiconig Cymru, yn cynnwys Abaty Tyndyrn, Castell Coch a chestyll Caernarfon, yn y tywyllwch nod yfory (31 Mawrth) i nodi menter Awr Ddaear Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF).
 
12 Mawrth 2012
Nod y prosiectau yw helpu cymunedau yn Affrica Is-Sahara i ddatblygu a ffynnu mewn ffyrdd cynaliadwy a charbon isel.
 
02 Chwefror 2012
Mae cefnogaeth byd busnes i siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru yn parhau i dyfu
 
31 Ionawr 2012
Yn ôl adroddiad annibynnol gan PwC, mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i roi lle canolog i ddatblygu cynaliadwy ym mhopeth y mae’n ei wneud.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i