Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Datblygu cynaliadwy

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Mawrth 2014
Bydd Jeff Cuthbert, y Gweinidog Cymunedau, yn clywed am obeithion plant ar gyfer Cymru yn Ysgol Gynradd Llangewydd ym Mhen-y-bont heddiw (17 Mawrth).
 
05 Mawrth 2014
Dywedodd Jeff Cuthbert, cyn siarad â CBI Cymru sy'n cynrychioli rhai o'r cwmnïau mwyaf yng Nghymru, y gall y sector cyhoeddus ddysgu gan y sector preifat pan ddaw'n fater o chynaliadwyedd.
 
05 Chwefror 2014
Wrth baratoi i drafod â grŵp busnes dywedodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Jeff Cuthbert, fod gan y sector preifat swyddogaeth hollbwysig o safbwynt creu Cymru gwbl gynaliadwy.
 
27 Ionawr 2014
Pwnc y trafodaethau heddiw rhwng Llywodraeth Cymru ac UNICEF oedd sut i hyrwyddo datblygu cynaliadwy ymhlith pobl ifanc.
 
13 Ionawr 2014
Bydd un o gyrff adeiladu mwyaf y DU yn ymuno â Threnau Arriva Cymru ac ag elusennau blaenllaw i gynnal trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ynghylch sut i hybu datblygu cynaliadwy yng Nghymru
 
03 Rhagfyr 2013
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad newydd sy’n disgrifio’r gwaith y mae’n ei wneud i greu dyfodol tecach a mwy cynaliadwy i Gymru.
 
06 Tachwedd 2013
Heddiw mae’r Gweinidog Cymunedau, Jeff Cuthbert, wedi adnewydduymrwymiad Llywodraeth Cymru i helpu sefydliadau sicrhau bod datblygucynaliadwy yn brif egwyddor drefniadol.
 
07 Mawrth 2013
Yn ôl ffigurau sydd newydd eu cyhoeddi, bu gostyngiad o 18 y cant yn allyriadau carbon Llywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
 
17 Rhagfyr 2012
Mae’r Gweinidog Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, John Griffiths, ym Mrwsel ry er mwyn bod yn bresennol yng Nghyngor Amgylchedd yr UE ac Uwchgynhadledd Datblygu Cynaliadwy Brwsel.
 
07 Rhagfyr 2012
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, yn Uwch-gynhadledd y CU ar y Newid yn yr Hinsawdd yr wythnos hon.
 
06 Rhagfyr 2012
Mae Llywodraeth Cymru’n dechrau ar raglen waith a fydd yn helpu Lesotho i ddatblygu ei Strategaeth Newid Hinsawdd ei hunan. Dyna a gyhoeddodd gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, heddiw.
 
03 Rhagfyr 2012
Cafodd cynigion eu lansio ar gyfer deddf newydd fydd yn gwella’r broses o wneud penderfyniadau a bydd yn helpu ysgolion, ysbytai a llywodraeth leol Cymru yn yr hirdymor.
 
30 Tachwedd 2012
Fe wnaeth Llywodraeth Cymru leihau ôl troed carbon ei hystâd weinyddol 15 y cant yn 2011-12, cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt heddiw.
 
30 Tachwedd 2012
Bydd y Gweinidog yn tynnu sylw at y modd y mae Cymru yn mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd drwy bwysleisio dull strategol Cymru a’i chynnydd.
 
15 Tachwedd 2012
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, wedi ymweld â phrosiect tai yn Nolwyddelan, Conwy, lle y mae tai fforddiadwy yn cael eu hadeiladu o bren Cymreig.
 
23 Hydref 2012
Nos Lun, John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, oedd y siaradwr gwadd yng Nghyfarfod Blynyddol Gŵyl Maendy 2012 a gynhaliwyd yn Nhŷ Cymunedol Casnewydd.
 
29 Awst 2012
Mae’r ffigurau newydd ar ddatblygu cynaliadwy a gyhoeddwyd heddiw yn dangos i Gymru gynyddu’i hallbwn economaidd y llynedd, gan gynhyrchu mwy o ynni adnewyddadwy a gwella’r ffordd y mae’n rheoli dŵr.
 
31 Gorffennaf 2012
Mae'r Gweinidog Amgylchedd, John Griffiths, wedi lansio ymgynghoriad ar gyfer symleiddio ac adolygu safonau Rheoliadau Adeiladu ar gyfer adeiladau domestig ac annomestig newydd a phresennol.
 
22 Mehefin 2012
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, wedi dychwelyd o uwchgynhadledd lwyddiannus Rio.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2014
Ll M M I G S S
<< Maw    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i