Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Twristiaeth

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Ionawr 2015
2015 fydd y nawfed blwyddyn o'r Extreme Sailing Series™ sy'n ymweld ag wyth safle eiconig – a Bae Caerdydd yn eu plith.
 
19 Ionawr 2015
Bydd hysbyseb deledu newydd ar gyfer teuluoedd yn dechrau ymgyrch farchnata Cymru ar gyfer 2015 yn rhan o ymgyrch farchnata Croeso Cymru ar gyfer y Deyrnas Unedig ac Iwerddon yn mynd yn fyw heddiw.
 
08 Ionawr 2015
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi y bydd Harbwr Saundersfoot yn elwa ar gyllid gan yr UE.
 
29 Rhagfyr 2014
Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn edrych yn ôl ar flwyddyn ragorol i dwristiaeth yng Nghymru.
 
12 Rhagfyr 2014
Mae’r Bwrdd Cynghori Twristiaeth, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, wedi bod yn cwrdd â chynrychiolwyr y diwydiant twristiaeth yn y De-ddwyrain cyn iddo gynnal ei gyfarfod ar gyfer mis Rhagfyr.
 
12 Tachwedd 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cyllid ychwanegol ar gael i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy er mwyn ail-agor promenâd Cei Deganwy.
 
31 Hydref 2014
Bydd Croeso Cymru ac wyth o’i gyd-stondinwyr yn gwerthu Cymru i’r byd yn y World Travel Market ExCel, Llundain o 3-7 Tachwedd.
 
28 Hydref 2014
Mae ffigurau newydd yn dangos bod cynnydd wedi bod yng nghyfran Cymru o’r farchnad ymwelwyr domestig.
 
23 Hydref 2014
Mae 13 o westywyr gorau Cymru wedi cael cyfle i ddysgu oddi wrth rai o’r goreuon yn y busnes drwy dreulio diwrnod yn gwesty Raymond Blanc yn Swydd Rhydychen.
 
23 Hydref 2014
Dengys ffigurau diweddaraf bod marchnadoedd tramor yn dechrau dod at eu hunain gyda cynnydd sylweddol yn nifer y bobl o dramor â ymwelodd â Chymru.
 
09 Hydref 2014
Ap Alice in Wonderland a lluniau sy’n siarad, rhai o enghreifftiau o’r pethau fydd i’w gweld yn yr Arddangosfa Twristiaeth Ddigidol gyntaf hon a gynhelir y mis nesaf.
 
30 Medi 2014
Mae’r dyddiad cau ar gyfer cystadlu yng Ngwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru wedi cael ei ymestyn wrth i fusnesau twristiaeth ofyn am fwy o amser gan fod y tymor brig yn anarferol o hir.
 
23 Medi 2014
Dengys ffigurau diweddaraf Llywodraeth Cymru bod twristiaeth yng Nghymru wedi cael haf llwyddiannus.
 
22 Medi 2014
Bu Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar ymweliad â gwesty bychan gwahanol yn Sir Gaerfyrddin.
 
26 Mehefin 2014
Mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi bod pecyn cyllid gwerth cyfanswm o £4.15m yn cael ei roi i Conwy Adventure Leisure Ltd tuag at greu Surf Snowdonia.
 
23 Mai 2014
Wrth i ŵyl banc arall a gwyliau hanner tymor nesáu, mae ymchwil a gynhaliwyd dros gyfnod y Pasg yn dangos bod twristiaeth yng Nghymru wedi cael dechrau llwyddiannus i’r tymor.
 
21 Mai 2014
Roedd un o'r llongau mordeithio mwyaf i angori yn y Gogledd wedi galw ym Mhorthladd Caergybi gyda 2200 o deithwyr ar ei bwrdd yn ogystal â'r criw.
 
12 Mai 2014
Mae ffigurau Llywodraeth Cymru yn dangos bod twristiaeth awyr agored yng Nghymru yn werth £481 miliwn i'r economi ac yn cynnal 8,243 o swyddi yng Nghymru.
 
24 Ebrill 2014
Mae Edwina Hart, y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros Dwristiaeth, wedi cyhoeddi gyllid o £2.3 miliwn tuag at greu canolfan ymwelwyr ym mhencadlys y Bathdy Brenhinol.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2015
Ll M M I G S S
<< Rha    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i