Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Twristiaeth

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Hydref 2014
Mae 13 o westywyr gorau Cymru wedi cael cyfle i ddysgu oddi wrth rai o’r goreuon yn y busnes drwy dreulio diwrnod yn gwesty Raymond Blanc yn Swydd Rhydychen.
 
23 Hydref 2014
Dengys ffigurau diweddaraf bod marchnadoedd tramor yn dechrau dod at eu hunain gyda cynnydd sylweddol yn nifer y bobl o dramor â ymwelodd â Chymru.
 
09 Hydref 2014
Ap Alice in Wonderland a lluniau sy’n siarad, rhai o enghreifftiau o’r pethau fydd i’w gweld yn yr Arddangosfa Twristiaeth Ddigidol gyntaf hon a gynhelir y mis nesaf.
 
30 Medi 2014
Mae’r dyddiad cau ar gyfer cystadlu yng Ngwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru wedi cael ei ymestyn wrth i fusnesau twristiaeth ofyn am fwy o amser gan fod y tymor brig yn anarferol o hir.
 
23 Medi 2014
Dengys ffigurau diweddaraf Llywodraeth Cymru bod twristiaeth yng Nghymru wedi cael haf llwyddiannus.
 
22 Medi 2014
Bu Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar ymweliad â gwesty bychan gwahanol yn Sir Gaerfyrddin.
 
26 Mehefin 2014
Mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi bod pecyn cyllid gwerth cyfanswm o £4.15m yn cael ei roi i Conwy Adventure Leisure Ltd tuag at greu Surf Snowdonia.
 
23 Mai 2014
Wrth i ŵyl banc arall a gwyliau hanner tymor nesáu, mae ymchwil a gynhaliwyd dros gyfnod y Pasg yn dangos bod twristiaeth yng Nghymru wedi cael dechrau llwyddiannus i’r tymor.
 
21 Mai 2014
Roedd un o'r llongau mordeithio mwyaf i angori yn y Gogledd wedi galw ym Mhorthladd Caergybi gyda 2200 o deithwyr ar ei bwrdd yn ogystal â'r criw.
 
12 Mai 2014
Mae ffigurau Llywodraeth Cymru yn dangos bod twristiaeth awyr agored yng Nghymru yn werth £481 miliwn i'r economi ac yn cynnal 8,243 o swyddi yng Nghymru.
 
24 Ebrill 2014
Mae Edwina Hart, y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros Dwristiaeth, wedi cyhoeddi gyllid o £2.3 miliwn tuag at greu canolfan ymwelwyr ym mhencadlys y Bathdy Brenhinol.
 
16 Ebrill 2014
Dengys ffigurau a gyhoeddwyd heddiw y bu 2013 yn flwyddyn a hanner i dwristiaeth yng Nghymru.
 
10 Ebrill 2014
Dengys ffigurau a gyhoeddwyd heddiw bod gwerth twristiaeth golff i economi Cymru wedi cynyddu 14% yn 2013 o’i gymharu â 2012.
 
01 Ebrill 2014
Mae'r Gweinidog â chyfrifoldeb dros Dwristiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi ffordd newydd o weithio ar lefel ranbarthol yn y sector twristiaeth.
 
25 Chwefror 2014
Mae’r rheini oedd yn rhannu stondin â Chroeso Cymru yn Sioe Nwyddau Golff y PGA yn Orlando, Florida wedi deud bod eu presenoldeb wedi bod yn llwyddiannus.
 
24 Chwefror 2014
Does unman tebyg i Gymru. Dyma neges ymgyrch hysbysebu newydd Croeso Cymru, a fydd yn cael ei lansio ar Ddydd Gŵyl Dewi.
 
30 Ionawr 2014
Bydd chwe awdurdod lleol a gafodd eu taro gan y stormydd a’r llifogydd diweddar yn rhannu gronfa newydd gwerth £1.6 miliwn sy’n cael ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru.
 
16 Ionawr 2014
Fe wnaeth nifer yr ymweliadau dros nos â Chymru gan ymwelwyr o Brydain wedi cynyddu 8% yn ystod naw mis cyntaf 2013.
 
15 Ionawr 2014
Mae tri aelod newydd wedi cael eu penodi i Fwrdd Cynghori Twristiaeth Cymru.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2014
Ll M M I G S S
<< Med    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i