Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Twristiaeth

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
26 Mehefin 2014
Mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi bod pecyn cyllid gwerth cyfanswm o £4.15m yn cael ei roi i Conwy Adventure Leisure Ltd tuag at greu Surf Snowdonia.
 
23 Mai 2014
Wrth i ŵyl banc arall a gwyliau hanner tymor nesáu, mae ymchwil a gynhaliwyd dros gyfnod y Pasg yn dangos bod twristiaeth yng Nghymru wedi cael dechrau llwyddiannus i’r tymor.
 
21 Mai 2014
Roedd un o'r llongau mordeithio mwyaf i angori yn y Gogledd wedi galw ym Mhorthladd Caergybi gyda 2200 o deithwyr ar ei bwrdd yn ogystal â'r criw.
 
12 Mai 2014
Mae ffigurau Llywodraeth Cymru yn dangos bod twristiaeth awyr agored yng Nghymru yn werth £481 miliwn i'r economi ac yn cynnal 8,243 o swyddi yng Nghymru.
 
24 Ebrill 2014
Mae Edwina Hart, y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros Dwristiaeth, wedi cyhoeddi gyllid o £2.3 miliwn tuag at greu canolfan ymwelwyr ym mhencadlys y Bathdy Brenhinol.
 
16 Ebrill 2014
Dengys ffigurau a gyhoeddwyd heddiw y bu 2013 yn flwyddyn a hanner i dwristiaeth yng Nghymru.
 
10 Ebrill 2014
Dengys ffigurau a gyhoeddwyd heddiw bod gwerth twristiaeth golff i economi Cymru wedi cynyddu 14% yn 2013 o’i gymharu â 2012.
 
01 Ebrill 2014
Mae'r Gweinidog â chyfrifoldeb dros Dwristiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi ffordd newydd o weithio ar lefel ranbarthol yn y sector twristiaeth.
 
25 Chwefror 2014
Mae’r rheini oedd yn rhannu stondin â Chroeso Cymru yn Sioe Nwyddau Golff y PGA yn Orlando, Florida wedi deud bod eu presenoldeb wedi bod yn llwyddiannus.
 
24 Chwefror 2014
Does unman tebyg i Gymru. Dyma neges ymgyrch hysbysebu newydd Croeso Cymru, a fydd yn cael ei lansio ar Ddydd Gŵyl Dewi.
 
30 Ionawr 2014
Bydd chwe awdurdod lleol a gafodd eu taro gan y stormydd a’r llifogydd diweddar yn rhannu gronfa newydd gwerth £1.6 miliwn sy’n cael ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru.
 
16 Ionawr 2014
Fe wnaeth nifer yr ymweliadau dros nos â Chymru gan ymwelwyr o Brydain wedi cynyddu 8% yn ystod naw mis cyntaf 2013.
 
15 Ionawr 2014
Mae tri aelod newydd wedi cael eu penodi i Fwrdd Cynghori Twristiaeth Cymru.
 
31 Rhagfyr 2013
Wrth i bobl ddechrau cynllunio’u gwyliau ar gyfer 2014 bydd cylchgrawn gwyliau blynyddol Croeso Cymru ar gael i ddenu ymwelwyr i Gymru.
 
18 Rhagfyr 2013
Mae gwestai a llety gwesteion gorau Cymru wedi cael eu cydnabod gan Wobrau Aur Croeso Cymru 2014.
 
22 Tachwedd 2013
Datgelwyd enwau’r gorau ym maes twristiaeth Cymru yn seremoni cyflwyno Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru yn Llandudno.
 
06 Tachwedd 2013
Yr wythnos nesaf (14-17 Tachwedd) cynhelir Rali Cymru Prydain Fawr yn ei chartref newydd yng Ngogledd Cymru.
 
06 Tachwedd 2013
Mae canlyniadau Arolwg Ymwelwyr Cymru 2013 yn dangos bod Cymru’n cynnig profiad da i ymwelwyr.
 
25 Hydref 2013
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi lansio Cynllun Gweithredu Croeso Cymru ar Dwristiaeth Ffydd.
 
10 Hydref 2013
Mae Darganfod Cymru wedi bod yn llwyddiant mawr o ran codi ymwybyddiaeth o Gymru ymhlith trefnwyr teithiau.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2014
Ll M M I G S S
<< Aws    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
I'n dilyn ni trowch i