Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Twristiaeth

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
09 Hydref 2014
Ap Alice in Wonderland a lluniau sy’n siarad, rhai o enghreifftiau o’r pethau fydd i’w gweld yn yr Arddangosfa Twristiaeth Ddigidol gyntaf hon a gynhelir y mis nesaf.
 
30 Medi 2014
Mae’r dyddiad cau ar gyfer cystadlu yng Ngwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru wedi cael ei ymestyn wrth i fusnesau twristiaeth ofyn am fwy o amser gan fod y tymor brig yn anarferol o hir.
 
23 Medi 2014
Dengys ffigurau diweddaraf Llywodraeth Cymru bod twristiaeth yng Nghymru wedi cael haf llwyddiannus.
 
22 Medi 2014
Bu Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar ymweliad â gwesty bychan gwahanol yn Sir Gaerfyrddin.
 
26 Mehefin 2014
Mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi bod pecyn cyllid gwerth cyfanswm o £4.15m yn cael ei roi i Conwy Adventure Leisure Ltd tuag at greu Surf Snowdonia.
 
23 Mai 2014
Wrth i ŵyl banc arall a gwyliau hanner tymor nesáu, mae ymchwil a gynhaliwyd dros gyfnod y Pasg yn dangos bod twristiaeth yng Nghymru wedi cael dechrau llwyddiannus i’r tymor.
 
21 Mai 2014
Roedd un o'r llongau mordeithio mwyaf i angori yn y Gogledd wedi galw ym Mhorthladd Caergybi gyda 2200 o deithwyr ar ei bwrdd yn ogystal â'r criw.
 
12 Mai 2014
Mae ffigurau Llywodraeth Cymru yn dangos bod twristiaeth awyr agored yng Nghymru yn werth £481 miliwn i'r economi ac yn cynnal 8,243 o swyddi yng Nghymru.
 
24 Ebrill 2014
Mae Edwina Hart, y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros Dwristiaeth, wedi cyhoeddi gyllid o £2.3 miliwn tuag at greu canolfan ymwelwyr ym mhencadlys y Bathdy Brenhinol.
 
16 Ebrill 2014
Dengys ffigurau a gyhoeddwyd heddiw y bu 2013 yn flwyddyn a hanner i dwristiaeth yng Nghymru.
 
10 Ebrill 2014
Dengys ffigurau a gyhoeddwyd heddiw bod gwerth twristiaeth golff i economi Cymru wedi cynyddu 14% yn 2013 o’i gymharu â 2012.
 
01 Ebrill 2014
Mae'r Gweinidog â chyfrifoldeb dros Dwristiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi ffordd newydd o weithio ar lefel ranbarthol yn y sector twristiaeth.
 
25 Chwefror 2014
Mae’r rheini oedd yn rhannu stondin â Chroeso Cymru yn Sioe Nwyddau Golff y PGA yn Orlando, Florida wedi deud bod eu presenoldeb wedi bod yn llwyddiannus.
 
24 Chwefror 2014
Does unman tebyg i Gymru. Dyma neges ymgyrch hysbysebu newydd Croeso Cymru, a fydd yn cael ei lansio ar Ddydd Gŵyl Dewi.
 
30 Ionawr 2014
Bydd chwe awdurdod lleol a gafodd eu taro gan y stormydd a’r llifogydd diweddar yn rhannu gronfa newydd gwerth £1.6 miliwn sy’n cael ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru.
 
16 Ionawr 2014
Fe wnaeth nifer yr ymweliadau dros nos â Chymru gan ymwelwyr o Brydain wedi cynyddu 8% yn ystod naw mis cyntaf 2013.
 
15 Ionawr 2014
Mae tri aelod newydd wedi cael eu penodi i Fwrdd Cynghori Twristiaeth Cymru.
 
31 Rhagfyr 2013
Wrth i bobl ddechrau cynllunio’u gwyliau ar gyfer 2014 bydd cylchgrawn gwyliau blynyddol Croeso Cymru ar gael i ddenu ymwelwyr i Gymru.
 
18 Rhagfyr 2013
Mae gwestai a llety gwesteion gorau Cymru wedi cael eu cydnabod gan Wobrau Aur Croeso Cymru 2014.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2014
Ll M M I G S S
<< Med    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i