Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Twristiaeth

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Ebrill 2014
Dengys ffigurau a gyhoeddwyd heddiw y bu 2013 yn flwyddyn a hanner i dwristiaeth yng Nghymru.
 
10 Ebrill 2014
Dengys ffigurau a gyhoeddwyd heddiw bod gwerth twristiaeth golff i economi Cymru wedi cynyddu 14% yn 2013 o’i gymharu â 2012.
 
01 Ebrill 2014
Mae'r Gweinidog â chyfrifoldeb dros Dwristiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi ffordd newydd o weithio ar lefel ranbarthol yn y sector twristiaeth.
 
25 Chwefror 2014
Mae’r rheini oedd yn rhannu stondin â Chroeso Cymru yn Sioe Nwyddau Golff y PGA yn Orlando, Florida wedi deud bod eu presenoldeb wedi bod yn llwyddiannus.
 
24 Chwefror 2014
Does unman tebyg i Gymru. Dyma neges ymgyrch hysbysebu newydd Croeso Cymru, a fydd yn cael ei lansio ar Ddydd Gŵyl Dewi.
 
30 Ionawr 2014
Bydd chwe awdurdod lleol a gafodd eu taro gan y stormydd a’r llifogydd diweddar yn rhannu gronfa newydd gwerth £1.6 miliwn sy’n cael ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru.
 
16 Ionawr 2014
Fe wnaeth nifer yr ymweliadau dros nos â Chymru gan ymwelwyr o Brydain wedi cynyddu 8% yn ystod naw mis cyntaf 2013.
 
15 Ionawr 2014
Mae tri aelod newydd wedi cael eu penodi i Fwrdd Cynghori Twristiaeth Cymru.
 
31 Rhagfyr 2013
Wrth i bobl ddechrau cynllunio’u gwyliau ar gyfer 2014 bydd cylchgrawn gwyliau blynyddol Croeso Cymru ar gael i ddenu ymwelwyr i Gymru.
 
18 Rhagfyr 2013
Mae gwestai a llety gwesteion gorau Cymru wedi cael eu cydnabod gan Wobrau Aur Croeso Cymru 2014.
 
22 Tachwedd 2013
Datgelwyd enwau’r gorau ym maes twristiaeth Cymru yn seremoni cyflwyno Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru yn Llandudno.
 
06 Tachwedd 2013
Yr wythnos nesaf (14-17 Tachwedd) cynhelir Rali Cymru Prydain Fawr yn ei chartref newydd yng Ngogledd Cymru.
 
06 Tachwedd 2013
Mae canlyniadau Arolwg Ymwelwyr Cymru 2013 yn dangos bod Cymru’n cynnig profiad da i ymwelwyr.
 
25 Hydref 2013
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi lansio Cynllun Gweithredu Croeso Cymru ar Dwristiaeth Ffydd.
 
10 Hydref 2013
Mae Darganfod Cymru wedi bod yn llwyddiant mawr o ran codi ymwybyddiaeth o Gymru ymhlith trefnwyr teithiau.
 
01 Hydref 2013
Cynhaliwyd Gwobrau Lletygarwch 2013 yr AA yr wythnos ddiwethaf. Cafodd 23 o sefydliadau ac unigolion eu cydnabod am ragoriaeth eithriadol yn eu maes. 
 
30 Medi 2013
Yn sgil partneriaeth rhwng VisitBritain a Bloomingdale’s a chyda chymorth gan Croeso Cymru, bydd cyfle i gwsmeriaid siopau cadwynBloomingdale’s ddysgu rhagor am Gymru'r hydref hwn.
 
26 Medi 2013
Mae canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru wedi gwneud y broses o wneud cais am arwyddion cyrchfannau i draffig yn symlach a mwy tryloyw.
 
17 Medi 2013
Mae dyfodiad Pencampwriaeth Rali’r Byd yr FIA ddiweddarach eleni eisoes wedi cyflwyno lles sylweddol i'r economi Cymreig.
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2014
Ll M M I G S S
<< Maw    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i