Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
02 Ionawr 2015
Bydd T5, y gwasanaeth bysiau newydd bob awr rhwng Aberystwyth a Hwlffordd yn dechrau ddydd Llun 5 Ionawr.
 
17 Rhagfyr 2014
Yn sgil rheoliadau newydd a ddaeth i rym heddiw, bydd rhagor o bobl yn gymwys i gael Bathodynnau Glas.
 
12 Rhagfyr 2014
Bydd gorsaf drenau newydd gwerth £3.5m yn agor y penwythnos hwn yn Pye Corner, Casnewydd gyda’r trên cyntaf yn cyrraedd yno ddydd Sul (14 Rhagfyr).
 
12 Rhagfyr 2014
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth wedi cyhoeddi cyllid gwerth £500,000 i gyflwyno terfyn cyflymder gorfodol o 20mya y tu allan i wyth ysgol ledled Cymru.
 
11 Rhagfyr 2014
Mae’r Gwasanaeth Trên rhwng y Gogledd a’r De, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, wedi cael ei ailwampio a bellach, mae’n cynnig gwasanaeth ‘Dosbarth Busnes’.
 
11 Rhagfyr 2014
Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi datgelu canllawiau  ar ddarparu llwybrau cerdded a beicio o ansawdd
 
10 Rhagfyr 2014
Mae Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol newydd Llywodraeth Cymru wedi ei gyhoeddi gan Weinidog yr Economi, Edwina Hart, at ddibenion ymgynghori.
 
10 Rhagfyr 2014
Bydd y gwasanaeth hedfan ar ei newydd wedd yn dechrau heddiw. LinksAir fydd yn darparu’r gwasanaeth a bydd yn gadael Caerdydd heddiw.
 
25 Tachwedd 2014
Am yr ail flwyddyn o’r bron ni fydd prisiau tocynnau trên yng Nghymru yn cael codi’n fwy na chwyddiant.
 
20 Tachwedd 2014
Prif Weinidog yn croesawu cytundeb ar gyfer ariannu trydaneiddio'r rheilffyrdd
 
11 Tachwedd 2014
Mae y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi cyhoeddi y bydd y gwasanaeth awyr rhwng Gogledd a De Cymru yn parhau ac yn cynnig gwell amserlen ac amseroedd teithio mwy hyblyg.
 
31 Hydref 2014
Mae gwasaneth bws newydd rhwng Wrecsam a’r Bermo, sy’n cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru, yn dechrau penwythnos yma.
 
02 Hydref 2014
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cymeradwyo'r gwaith o ddeuoli’r A465 rhwng Gilwern a Brynmawr.
 
26 Medi 2014
Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, a fydd yn ei gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio yng Nghymru, wedi dechrau.
 
18 Medi 2014
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi ei bod am neilltuo £400,000 ychwanegol er mwyn creu llwybrau cerdded a beicio diogel i ddwy ysgol gynradd yn sir Pen-y-bont ar Ogwr.
 
17 Medi 2014
Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth wedi agor yn swyddogol lôn benodedig newydd oddi ar draffordd yr M4 wrth Gyffordd 32 a chefnffordd yr A470 tua'r gogledd.
 
28 Awst 2014
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer cam nesa Metro Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
 
11 Awst 2014
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi cadarnhau y bydd y gwasanaethau trên ychwanegol rhwng Abergwaun a Chaerfyrddin yn parhau.
 
08 Awst 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar newid t cyfyngiadau ar bwysau cerbydau pobl anabl ar briffyrdd Cymru.
 
Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2015
Ll M M I G S S
<< Rha    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i