Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
11 Awst 2014
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi cadarnhau y bydd y gwasanaethau trên ychwanegol rhwng Abergwaun a Chaerfyrddin yn parhau.
 
08 Awst 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar newid t cyfyngiadau ar bwysau cerbydau pobl anabl ar briffyrdd Cymru.
 
29 Gorffennaf 2014
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi croesawu'r penderfyniad i roi'r contract ar gyfer rhedeg gwasanaeth bws Gwennol Maes Awyr Caerdydd i New Adventure Travel.
 
14 Gorffennaf 2014
Bydd Gweinidog yr Economi yn ymweld â Sioe Awyr Ryngwladol Farnborough yr wythnos hon i hyrwyddo’r arbenigedd sydd gan Gymru yn y sector awyrofod.
 
03 Gorffennaf 2014
Bydd gwasanaeth bws T1 newydd rhwng Caerfyrddin, Llambed ac Aberystwyth yn dechrau ddydd Sul, 3 Awst, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.
 
19 Mehefin 2014
Heddiw bydd y gwaith o wneud gwelliannau sylweddol i'r rheilffordd rhwng y Gogledd a'r De yn dechrau.
 
17 Mehefin 2014
Mae Edwina Hart y Gweinidog Trafnidiaeth wedi cyhoeddi canllawiau newydd, cliriach ar gludiant i'r ysgol, gan gynnwys diogelu plant sy'n cerdded i'r ysgol.
 
09 Mehefin 2014
Mae bws Gwennol newydd Maes Awyr Caerdydd yn darparu'r gwasanaeth cyflym a rheolaidd i'r ddinas y mae teithwyr yn ei ddisgwyl, yn ôl adolygiad annibynnol.
 
03 Mehefin 2014
Mae mesurau i ymestyn cymhwyster ar gyfer Cynllun y Bathodyn glas wedi eu cyhoeddi gan Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.
 
23 Mai 2014
Mae Llywodraeth Cymru’n ceisio barn pobl am y gwasanaethau rheilffordd ychwanegol rhwng Abergwaun a Chaerfyrddin is asesu pa wasanaethau i’w darparu yn y dyfodol.
 
14 Mai 2014
Ymunodd John Griffiths â disgyblion o Ysgol Gynradd Marlborough yn y Rhath, Caerdydd wrth iddynt baratoi i gynnal eu digwyddiad blynyddol Cerdded i’r Ysgol am y pumed tro.
 
13 Mai 2014
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart wedi cyhoeddi £15.4m o gyllid ar gyfer 41 o brosiectau cyfalaf ledled Cymru i wella trafnidiaeth gyhoeddus, ffyrdd a chyfleusterau cerdded a beicio.
 
12 Mai 2014
Mae y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths, wedi lansio ymgynghoriadau ar ganllawiau ar gyfer gweithredu’r Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.
 
03 Mai 2014
Ymunodd John Griffiths AC, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, â Thaith Gerdded Fawr Cymdeithas y Cerddwyr am ddathliad arbennig i nodi ail benblwydd agor Llwybr Arfordir Cymru.
 
29 Ebrill 2014
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi cyhoeddi y bydd bron i £5 miliwn ar gyfer orsafoedd bysiau Casnewydd a Merthyr Tudful.
 
16 Ebrill 2014
Mae cynllun gwerth £68 miliwn i wella'r A477 rhwng Sanclêr a Rhos-goch wedi cael ei agor gan y Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart.
 
14 Ebrill 2014
Mae Llywodraeth Cymru’n rhybuddio am wefannau all dwyllo pobl a chodi ffî arnyn nhw i ymgeisio am Fathodyn Glas, sydd fel arfer ar gael am ddim.
 
08 Ebrill 2014
Bydd trenau ychwanegol bob awr ar yr oriau brig rhwng Aberystwyth a'r Amwythig ymysg y gwasanaethau newydd ar reilffyrdd y Cambrian a rheilffordd Calon Cymru.
 
01 Ebrill 2014
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi £5m o gyllid i greu llwybrau cerdded a beicio diogel ar draws Cymru.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2014
Ll M M I G S S
<< Gor    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i