Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Tachwedd 2014
Am yr ail flwyddyn o’r bron ni fydd prisiau tocynnau trên yng Nghymru yn cael codi’n fwy na chwyddiant.
 
20 Tachwedd 2014
Prif Weinidog yn croesawu cytundeb ar gyfer ariannu trydaneiddio'r rheilffyrdd
 
11 Tachwedd 2014
Mae y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi cyhoeddi y bydd y gwasanaeth awyr rhwng Gogledd a De Cymru yn parhau ac yn cynnig gwell amserlen ac amseroedd teithio mwy hyblyg.
 
31 Hydref 2014
Mae gwasaneth bws newydd rhwng Wrecsam a’r Bermo, sy’n cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru, yn dechrau penwythnos yma.
 
02 Hydref 2014
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cymeradwyo'r gwaith o ddeuoli’r A465 rhwng Gilwern a Brynmawr.
 
26 Medi 2014
Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, a fydd yn ei gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio yng Nghymru, wedi dechrau.
 
18 Medi 2014
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi ei bod am neilltuo £400,000 ychwanegol er mwyn creu llwybrau cerdded a beicio diogel i ddwy ysgol gynradd yn sir Pen-y-bont ar Ogwr.
 
17 Medi 2014
Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth wedi agor yn swyddogol lôn benodedig newydd oddi ar draffordd yr M4 wrth Gyffordd 32 a chefnffordd yr A470 tua'r gogledd.
 
28 Awst 2014
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer cam nesa Metro Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
 
11 Awst 2014
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi cadarnhau y bydd y gwasanaethau trên ychwanegol rhwng Abergwaun a Chaerfyrddin yn parhau.
 
08 Awst 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar newid t cyfyngiadau ar bwysau cerbydau pobl anabl ar briffyrdd Cymru.
 
29 Gorffennaf 2014
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi croesawu'r penderfyniad i roi'r contract ar gyfer rhedeg gwasanaeth bws Gwennol Maes Awyr Caerdydd i New Adventure Travel.
 
14 Gorffennaf 2014
Bydd Gweinidog yr Economi yn ymweld â Sioe Awyr Ryngwladol Farnborough yr wythnos hon i hyrwyddo’r arbenigedd sydd gan Gymru yn y sector awyrofod.
 
03 Gorffennaf 2014
Bydd gwasanaeth bws T1 newydd rhwng Caerfyrddin, Llambed ac Aberystwyth yn dechrau ddydd Sul, 3 Awst, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.
 
19 Mehefin 2014
Heddiw bydd y gwaith o wneud gwelliannau sylweddol i'r rheilffordd rhwng y Gogledd a'r De yn dechrau.
 
17 Mehefin 2014
Mae Edwina Hart y Gweinidog Trafnidiaeth wedi cyhoeddi canllawiau newydd, cliriach ar gludiant i'r ysgol, gan gynnwys diogelu plant sy'n cerdded i'r ysgol.
 
09 Mehefin 2014
Mae bws Gwennol newydd Maes Awyr Caerdydd yn darparu'r gwasanaeth cyflym a rheolaidd i'r ddinas y mae teithwyr yn ei ddisgwyl, yn ôl adolygiad annibynnol.
 
03 Mehefin 2014
Mae mesurau i ymestyn cymhwyster ar gyfer Cynllun y Bathodyn glas wedi eu cyhoeddi gan Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.
 
23 Mai 2014
Mae Llywodraeth Cymru’n ceisio barn pobl am y gwasanaethau rheilffordd ychwanegol rhwng Abergwaun a Chaerfyrddin is asesu pa wasanaethau i’w darparu yn y dyfodol.
 
14 Mai 2014
Ymunodd John Griffiths â disgyblion o Ysgol Gynradd Marlborough yn y Rhath, Caerdydd wrth iddynt baratoi i gynnal eu digwyddiad blynyddol Cerdded i’r Ysgol am y pumed tro.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i