Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Ebrill 2014
Mae cynllun gwerth £68 miliwn i wella'r A477 rhwng Sanclêr a Rhos-goch wedi cael ei agor gan y Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart.
 
14 Ebrill 2014
Mae Llywodraeth Cymru’n rhybuddio am wefannau all dwyllo pobl a chodi ffî arnyn nhw i ymgeisio am Fathodyn Glas, sydd fel arfer ar gael am ddim.
 
08 Ebrill 2014
Bydd trenau ychwanegol bob awr ar yr oriau brig rhwng Aberystwyth a'r Amwythig ymysg y gwasanaethau newydd ar reilffyrdd y Cambrian a rheilffordd Calon Cymru.
 
01 Ebrill 2014
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi £5m o gyllid i greu llwybrau cerdded a beicio diogel ar draws Cymru.
 
26 Mawrth 2014
Mae Edwina Hart wedi cyhoeddi ei bod yn estyn y cynllun tocynnau am ddim ar reilffyrdd gwledig y Canolbarth a’r Gogledd tan fis Mawrth 2015, a bydd yn agored i bawb sydd â phas bws am ddim.
 
20 Mawrth 2014
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi cyhoeddi y bydd £12 miliwn yn cael ei wario ar wella mynediad i bump o orsafoedd trenau ar draws Cymru.
 
13 Mawrth 2014
Gallai diwygiadau i’r llwybr a ffefrir ar gyfer ffordd osgoi arfaethedig y Drenewydd arwain at arbedion cost o ryw £5miliwn yn ôl y Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart.
 
18 Chwefror 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd £189 miliwn ar gael ar gyfer ei chynllun pasys bws am ddim ar draws Cymru.
 
28 Ionawr 2014
Yn ôl adroddiad newydd, mae’r gwelliannau i hygyrchedd gorsaf Stryd Fawr Abertawe yn cael eu hystyried yn arferion gorau ar gyfer prosiectau adfywio eraill.
 
13 Ionawr 2014
Mae ymgynghoriad ar y canllawiau ar gyfer darparu trafnidiaeth ysgol a’r cod ymddygiad ar deithio gan ddysgwyr yng Nghymru wedi'u lansio.
 
23 Rhagfyr 2013
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi cyhoeddi y bydd gostyngiad pellach yn y cynnydd uchaf a ganiateir yng Nghymru i brisiau tocynnau trên sy’n cael eu rheoleiddio.
 
20 Rhagfyr 2013
Mae Maes Awyr Caerdydd wedi trefnu bod awyrennau CityJet, sy’n rhan o grŵp awyrennau Air France, yn hedfan i Baris (Orly) a Glasgow, gan lenwi’r bwlch a adawyd gan Flybe heb unrhyw oedi.
 
11 Rhagfyr 2013
Bydd gwelliannau mawr yn cael eu gwneud i gydnerthedd a diogelwch yr A55 dros y tair blynedd nesaf yn sgil buddsoddiad cyfalaf gan Lywodraeth Cymru.
 
11 Rhagfyr 2013
Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi £10m o gyllid ad-daladwy er mwyn gwella cyfleusterau ym Maes Awyr Caerdydd.
 
09 Rhagfyr 2013
Rhaglen gwerth £24m, gyda chefnogaeth Ewrop, i weddnewid pum gorsaf reilffordd yng Nghymru.
 
18 Tachwedd 2013
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar asesu risgiau’r llwybrau y mae plant yn eu cerdded i’r ysgol.
 
01 Tachwedd 2013
Bydd tasglu newydd yn cynghori'r Gweinidog Trafnidiaeth ar sut y gall y Gogledd fanteisio ar waith i foderneiddio’r rheilffyrdd.
 
31 Hydref 2013
Heddiw (dydd Iau, 31 Hydref), cynhelir cyfarfod cyntaf y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol ar drafnidiaeth cludo nwyddau Cymru.
 
22 Hydref 2013
Mae grŵp wedi gael eu sefydlu i ystyried cynigion ar gyfer system fetro ar gyfer De-ddwyrain Cymru.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2012
Ll M M I G S S
<< Maw   Mai >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i