Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gymraeg

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
07 Tachwedd 2014
Heddiw fe wnaeth Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, lansio ymgynghoriad pedair wythnos ar y rheoliadau drafft a fydd, maes o law, yn Safonau'r Gymraeg.
 
04 Tachwedd 2014
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi ei fod yn rhoi £1m i ddatblygu canolfannau newydd ac arloesol, gan gynnwys lleoedd dysgu, i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.
 
14 Hydref 2014
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi agor heddiw gylch newydd o geisiadau o dan Gronfa Arloesi Bwrw Ymlaen gwerth £300,000 ar gyfer 2015-16.
 
01 Medi 2014
Cyhoeddodd y Prif Weinidog Carwyn Jones fod dau aelod newydd wedi'u penodi i Banel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg.
 
06 Awst 2014
Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn cyhoeddi cronfa fuddsoddi o £1.25 miliwn i ddatblygu canolfannau newydd arloesol ac ardaloedd dysgu ledled Cymru er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg.
 
17 Gorffennaf 2014
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi cyhoeddi mai Keith Bush CF fydd Llywydd cyntaf Tribiwnlys y Gymraeg.
 
04 Gorffennaf 2014
Cyhoeddodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, heddiw y bydd prosiectau technoleg Cymraeg ar draws Cymru yn rhannu cyfanswm o dros £186,000.
 
02 Gorffennaf 2014
Mae darparu gwasanaethau Cymraeg i gwsmeriaid ac annog y defnydd o’r Gymraeg o fewn y gweithle yn syml a gall hefyd sicrhau manteision di-ri a sylweddol i fusnesau.
 
17 Mehefin 2014
Mae’r Prif Weinidog wedi neilltuo £1.6 miliwn dros y ddwy flynedd nesaf i gryfhau’r cysylltiadau rhwng y Gymraeg a’r economi a chreu mwy o gyfle i bobl ddefnyddio’r iaith bob dydd.
 
15 Mai 2014
Y Prif Weinidog, Carwyn Jones a Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn ymateb i adroddiad allweddol Cymraeg ail iaith.
 
29 Ebrill 2014
Mae adroddiad newydd sy’n taflu goleuni ar anghenion cyflogwyr yng Nghymru o ran sgiliau yn y Gymraeg, heddiw ac yn y dyfodol, wedi cael ei groesawu.
 
25 Mawrth 2014
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi amlinelli ei ymateb i ddau adroddiad annibynnol allweddol wedi'u hanelu at gryfhau'r Gymraeg mewn cymunedau ledled Cymru.
 
14 Chwefror 2014
Mae Prif Weinidog Cymru yn annog cwmnïau ledled Cymru a thu hwnt i ymgeisio am y rownd ddiweddaraf o grantiau i hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o dechnoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.
 
23 Ionawr 2014
Mae’r gwaith o sefydlu Tribiwnlys unigryw i wrando ar apeliadau am faterion sy’n ymwneud â’r Gymraeg gam yn agosach heddiw wrth i’r dasg o chwilio am Lywydd ddechrau.
 
22 Ionawr 2014
Dywedodd y Prif Weinidog y byddai £90,000 yn ychwanegol yn cael ei neilltuo i’r Eisteddfod Genedlaethol eleni er mwyn ei galluogi i roi argymhellion ar waith.
 
05 Rhagfyr 2013
Y Nadolig hwn bydd rhieni yng nghymru’n cael eu hannog i roi’r anrheg o’r Gymraeg i’w plant.
 
04 Rhagfyr 2013
Heddiw, croesawodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, adroddiad a chynllun gwaith arfaethedig y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gymunedau Cymraeg.
 
29 Tachwedd 2013
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi cymeradwyo dros £5.6 miliwn i sicrhau bod gan ymarferwyr ym mhob cam o addysg a hyfforddiant sgiliau o safon uchel yn y Gymraeg.
 
18 Tachwedd 2013
Heddiw, lansiodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, ymgyrch yn rhoi gwybodaeth ac yn codi ymwybyddiaeth am addysg cyfrwng Cymraeg ac addysg ddwyieithog, Byw yng Nghymru: Dysgu yn Gymraeg?
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i