Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gymraeg

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Mawrth 2014
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi amlinelli ei ymateb i ddau adroddiad annibynnol allweddol wedi'u hanelu at gryfhau'r Gymraeg mewn cymunedau ledled Cymru.
 
14 Chwefror 2014
Mae Prif Weinidog Cymru yn annog cwmnïau ledled Cymru a thu hwnt i ymgeisio am y rownd ddiweddaraf o grantiau i hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o dechnoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.
 
23 Ionawr 2014
Mae’r gwaith o sefydlu Tribiwnlys unigryw i wrando ar apeliadau am faterion sy’n ymwneud â’r Gymraeg gam yn agosach heddiw wrth i’r dasg o chwilio am Lywydd ddechrau.
 
22 Ionawr 2014
Dywedodd y Prif Weinidog y byddai £90,000 yn ychwanegol yn cael ei neilltuo i’r Eisteddfod Genedlaethol eleni er mwyn ei galluogi i roi argymhellion ar waith.
 
05 Rhagfyr 2013
Y Nadolig hwn bydd rhieni yng nghymru’n cael eu hannog i roi’r anrheg o’r Gymraeg i’w plant.
 
04 Rhagfyr 2013
Heddiw, croesawodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, adroddiad a chynllun gwaith arfaethedig y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gymunedau Cymraeg.
 
29 Tachwedd 2013
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi cymeradwyo dros £5.6 miliwn i sicrhau bod gan ymarferwyr ym mhob cam o addysg a hyfforddiant sgiliau o safon uchel yn y Gymraeg.
 
18 Tachwedd 2013
Heddiw, lansiodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, ymgyrch yn rhoi gwybodaeth ac yn codi ymwybyddiaeth am addysg cyfrwng Cymraeg ac addysg ddwyieithog, Byw yng Nghymru: Dysgu yn Gymraeg?
 
24 Hydref 2013
Heddiw mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi croesawu cyhoeddi adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen yr Eisteddfod ar foderneiddio'r Eisteddfod Genedlaethol.
 
23 Hydref 2013
Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones, wedi croesawu cyhoeddi canfyddiadau sgwrs genedlaethol ar ddyfodol y Gymraeg a gynhaliwyd dros yr haf.
 
09 Hydref 2013
Mae Carwyn Jones a Huw Lewis wedi cwrdd yn y Senedd â'r unigolion a gyrhaeddodd y rhestr fer yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol, i'w llongyfarch ar eu llwyddiant.
 
11 Medi 2013
Y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn croesawu’r newyddion fod e-lyfrau Cymraeg ar gael yn awr i’w prynu a’u lawrlwytho o siop Kindle Amazon.com.
 
16 Awst 2013
Gofynnir i’r cyhoedd ddweud eu dweud am gynigion sydd wedi’u llunio i sicrhau bod mwy o blant yn gallu cael eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg.
 
08 Awst 2013
Mae Prif Weinidog Cymru a phenaethiaid S4C a BBC Cymru wedi croesawu adroddiad ymchwil a gomisiynwyd ar y cyd gan y tri chorff i’r defnydd o’r Gymraeg.
 
05 Awst 2013
Mae pawb yn cael eu hannog i ddysgu mwy am waith Grŵp Gorchwyl a Gorffen yr Eisteddfod Genedlaethol yn ystod yr ŵyl yn Ninbych eleni.
 
05 Awst 2013
Mae pobl Cymru yn teimlo bod polisïau Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg yn dilyn y trywydd iawn ond bod angen gwneud mwy i sicrhau dyfodol i’r iaith, yn ôl y casgliadau o drafodaeth genedlaethol.
 
19 Gorffennaf 2013
Mae’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen, a gafodd ei sefydlu i ystyried sut i gynyddu nifer y cymunedau Cymraeg eu hiaith, yn gofyn i aelodau o’r cyhoedd fynegi eu barn.
 
04 Gorffennaf 2013
Heddiw, mae pobl ar draws Cymru o bob oed a lefel iaith amrywiol wedi bod yn rhoi ei barn ar ddyfodol yr iaith.
 
04 Gorffennaf 2013
Heddiw, wrth i Brif Weinidog Cymru arwain cynhadledd genedlaethol, bydd pobl o bob rhan o Gymru yn cael y cyfle i ddweud eu dweud am ddyfodol y Gymraeg.
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2014
Ll M M I G S S
<< Maw    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i