Skip to content

Rheoli yng Ngwasanaeth Cyhoeddus Cymru (RhNgCC)

Rheoli Yng Ngwasanaeth Cyhoeddus Cymru

Rheoli yng Ngwasanaeth Cyhoeddus Cymru (RhNgCC)

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Rheoli yng Ngwasanaeth Cyhoeddus Cymru (RhNgCC) bellach wedi cwblhau'r broses o ddod yn Academi Wales - y ganolfan ragoriaeth ar gyfer sgiliau arwain yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru.

www.academiwales.org.uk

Fel rhan o'r broses, rydym wedi symud i wefan newydd sy'n cynnwys gwybodaeth am holl gyrsiau a rhaglenni Academi Wales. Ceir hefyd llawer o adnoddau dysgu fel fideos, traethodau ymchwil ac offer asesu. 

Os cewch drafferth cael gafael ar yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch, e-bostiwch academiwales@wales.gsi.gov.uk.