Skip to content

Canllawiau ac arwyddion

gwaharddsmygucymru.co.uk hafan

Canllawiau ac arwyddion

Logo Dim Smygu

Yma, cewch ganllawiau ar y ddeddfwriaeth ddi-fwg yng Nghymru.

Canllawiau

I’ch helpu i gydymffurfio â’r ddeddf, mae dogfennau canllaw wedi’u paratoi.  Maent yn rhoi cyngor ar bob agwedd ar y gyfraith ddi-fwg, gan gynnwys: 

  • Y diffiniad o fan caeedig;
  • Y cosbau am dorri’r gyfraith;
  • Yr hyn mae angen i chi ei wneud i gydymffurfio â’r gyfraith.

Arwyddion

Mae arwyddion Dim Smygu sydd wedi’u cymeradwyo ar gael mewn nifer o ieithoedd, ynghŷd â gwybodaeth am sut i gael mwy o gopïau.

Cwestiynau Cyffredin  

Darllenwch yr atebion i’r cwestiynau cyffredin ynglŷn â’r gyfraith ddi-fwg.  

Dolenni perthnasol

Cyfeiriadau, cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn.
Yr awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am orfodi’r ddeddfwriaeth ddi-fwg.