Skip to content

e-Fusnes

Dyn yn teipio ar ddau fysellfwrdd rhyngweithiol.

Mae e-Fusnes yn helpu busnesau Cymru i wneud y gorau o Dechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) trwy amrywiaeth o raglenni.

Mae TGCh yn medru gwneud y rhan fwyaf o’r prosesau sy’n bwysig i fusnesau allu llwyddo yn fwy effeithiol a llwyddiannus. 

Mae prosesau busnes yn cynnwys:

  • cyllid,
  • rheoli stoc,
  • rheoli gwybodaeth, a
  • rheoli’r gadwyn gyflenwi a chynllunio adnoddau.

Trwy gyflwyno a chynnal y prosesau hyn yn electronig, byddwch yn meithrin ac yn gwella’r berthynas rhwng cyflenwyr, cynhyrchwyr a chwsmeriaid, yn cyfathrebu’n well ac yn eu rheoli’n well.

Sut gallwn ni helpu

Mae TGCh yn helpu busnesau i dyfu, i leihau costau ac i wneud mwy o elw.  Fe welwch isod restr o raglenni ymarferol all helpu busnesau yng Nghymru i wireddu’r manteision hyn.

e-Drosedd Cymru

Mae ein rhaglen e-Drosedd Cymru yn rhannu ac yn dosbarthu gwybodaeth i fusnesau o Gymru allu gweithio’n ddiogel ar-lein.  Dysgwch fwy trwy fynd i wefan e-Drosedd Cymru. (Dolen allanol).

Archwiliad Iechyd busnes

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i gofrestru’ch busnes am archwiliad iechyd TGCh am ddim. Os ydych yn gymwys, dyma gyfle ichi gael cyngor annibynnol ac amhleidiol gan gynghorwyr fydd yn edrych ar gyfleoedd ichi ddefnyddio TGCh yn well.

Ecosystemau Digidol - Rhwydwaith Rhoi Dysgu ar Waith (DE-LAN)

Rhannu gwybodaeth a phrofiad ar draws Ewrop ar greu mathau newydd o rwydweithiau digidol ar gyfer busnesau. Dysgwch fwy trwy fynd i wefan DE-LAN (Saesneg yn unig) (Dolen allanol)

Cymorth e-Fusnes

Pecyn cymorth cynhwysfawr i helpu e-fusnesau â TGCh.