Skip to content

Digwyddiadau

Bachgen y tu allan i bafiliwn gwyddoniaeth Eisteddfod Genedlaethol 2011 yn mwynhau dysgu am gemegau.
Enghreifftiau o brosiectau yr ydym wedi’u hariannu i greu diddordeb yn y pynciau STEM - gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Pwrpas yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yw cael pobl i ymddiddori mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Ar y dudalen hon, cewch ddisgrifiad o ddigwyddiadau y tu allan i’r dosbarth a drefnwyd i oedolion a phlant gan sefydliadau yng Nghymru gyda chymorth yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol (NSA).

 

Byd Arall

Byd Arall

29/02/12
Arddangosfa yw hon am ffyngau chwedlau a hud a ffyngau mewn ecosystemau a deunyddiau eildro.
 
Plant yn cwrdd â robot.

Cwrdd â robot

29/02/12
Robot yn ein dysgu am wyddoniaeth.
 
Diwrnod gyrfaoedd cynaliadwy i ddisgyblion blwyddyn 9

Diwrnod gyrfaoedd cynaliadwy i ddisgyblion blwyddyn 9

27/02/12
Gweithio mewn amgylchedd cynaliadwy.
 

Ysbrydoli pobl ifanc mewn mathemateg, ffiseg a chemeg

27/02/12
Y thema ar gyfer gweithdy i athrawon Cyfnod Allweddol 3 oedd ‘Dod â’r “Ffactor Waw” i’r dosbarth’.
 
Y Penwythnos Anifeiliaid

Y Penwythnos Anifeiliaid

27/02/12
Cyfle i weld bywyd gwyllt yng nghanol Caerdydd.