Skip to content

Cymru Ddigidol

Dolenni perthnasol

Mae Llywodraeth Cymru a BT yn gweithio mewn partneriaeth ar raglen 'Cyflymu Cymru' i ddatblygu isadeiledd band eang drwy Gymru.
Logo Cymru Ddigidol.
Mae Cymru Ddigidol yn amlinellu dyfodol digidol disgleiriach i bawb yng Nghymru.

Cymru - cenedl wirioneddol ddigidol

Bydd yn helpu i sicrhau bod gan bawb sgiliau digidol, gwell gwasanaethau cyhoeddus ar-lein, seilwaith gyflymach a gwell derbyniad ar gyfer technolegau symudol.  Trwy Cymru Ddigidol rydym wedi ymrwymo i economi a chymdeithas mwy clyfar sydd â gwell cysylltiadau, a dod o hyd i atebion i gwestiynau allweddol, sef:

  • Sut gallwn sicrhau bod pawb yng Nghymru’n gallu elwa o fanteision technoleg ddigidol?
  • Sut gall ein busnesau ddefnyddio technolegau digidol er mwyn arloesi a thyfu?
  • Sut gallwn ddefnyddio technoleg ddigidol i gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus gwell, cyflymach a mwy effeithlon?

Dysgu mwy

Cliciwch ar y fframwaith i gael rhagor o fanylion, gan gynnwys fideo o astudiaethau achos sy’n egluro’n fframwaith gweithredu. Mae’r ddogfen fframwaith Cyflawni Cymru Ddigidol ar gael ar ochr dde’r dudalen hon o dan Dolenni Perthnasol, ac mae’n manylu ar ein strategaeth, ein nodau a’n gweledigaeth.

Bydd yr agenda hon yn datblygu’n gyson wrth i’r dirwedd ddigidol newid. Os hoffech gael gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf, beth am gofrestru i dderbyn ein cylchlythyr .

Rydym ar LinkedIn

Grŵp Cymru Ddigidol ar LinkedIn Drwy fynd i dudalen grŵp Cymru Ddigidol ar LinkedIn (dolen allanol), gallwch ddarllen yr wybodaeth a’r newyddion diweddaraf am Gymru Ddigidol.  Ei nod yw dod â busnesau, unigolion a sefydliadau eraill ledled Cymru a’r byd ynghyd.