Skip to content

Cymru Ddigidol: Cynllun Cyflawni

Dolenni perthnasol

Mae sicrhau cynhwysiant digidol i bobl Cymru yn elfen hollbwysig o gymdeithas gynaliadwy.
Mae datblygu addysg, dysgu a sgiliau’n ategu a galluogi llawer o’r amcanion o o fewn cymru digidol.
Mae hefyd yn alluogwr arloesedd o ran datblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd.
Byddwn yn gwneud mwy o wasanaethau cyhoeddus a gwasanaethau'r llywodraeth yn rhai digidol fel eu bod yn haws cael gafael arnynt, a'u bod yn fwy effeithlon a chyfleus.
Er mwyn bod yn genedl wirioneddol ddigidol sy’n elwa ar fanteision economaidd a chymdeithasol eang, mae’n gwbl hanfodol cael seilwaith digidol hyblyg sy’n gallu cystadlu’n fyd-eang.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r cynllun cyflawni yma yn dod a'r gweithgareddau a cyflenwir ar draws y 5 thema gyda'n gilydd.
Mae'r ddogfen yma yn nodi'r amcanion a'r gweithgareddau sydd angen eu cyflawni os yw Cymru'n ddod yn "Genedl Wirioneddol Ddigidol".