Skip to content

Cyhoeddiadau
Cyflawni Cymru Digidol yw fframwaith polisi Llywodraeth y Cynulliad. Mae'n tynnu ynghyd y prif weithgareddau ac ymyraethau a ddefnyddir i hyrwyddo technolegau digidol yng Nghymru.

Cyfeiriadur Prosiectau Cymru Ddigidol

Cyfeiriadur Prosiectau Cymru Ddigidol

26/04/13
Mae'r Cyfeiriadur yn rhestru'r prosiectau, y rhaglenni a'r gweithgareddau y cyfeirir atynt yng Nghynllun Cyflawni Cymru Ddigidol.
 
Cymru Ddigidol: Adolygiad o’r Cynllun Cyflawni

Cymru Ddigidol: Adolygiad o’r Cynllun Cyflawni

26/03/13
Mae’r ddogfen hon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y gwaith ar yr amcanion a osodwyd yn Cyflawni Cymru Ddigidol (2010).
 
Digidol yn Gyntaf – Cyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Ar-lein

Digidol yn Gyntaf – Cyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Ar-lein

22/03/13
Argymhellion gan Rwydwaith Ymgynghori Cymru Ddigidol ynghylch dull ‘Digidol yn Gyntaf’ o gyflenwi gwasanaethau ar-lein yng Nghymru.
 
Parhad Digidol: Categoreiddio a Chadw Cofnodion ar Yriannau a Rennir ac Archifau E-bost

Parhad Digidol: Categoreiddio a Chadw Cofnodion ar Yriannau a Rennir ac Archifau E-bost

14/02/12
Mae’r adroddiad hwn a baratowyd gan Brifysgol Cymru Casnewydd yn amlinellu’r fethodoleg a ddefnyddiwyd yn ystod yr astudiaeth a chanlyniadau’r prosiect.
 
Adroddiad Blynyddol Bwrdd Cynghori Cymru Ddigidol 2011

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Cynghori Cymru Ddigidol 2011

19/01/12
Yr adroddiad hwn yw Adroddiad Blynyddol cyntaf y Bwrdd. Mae'n cynnwys manylion y prif faterion ac argymhellion a ystyriodd y Bwrdd yn ystod 2011.
 
Cyflawni Cymru Ddigidol

Cyflawni Cymru Ddigidol

16/11/11
Fframwaith Amlinellol Llywodraeth Cymru ar gyfer Gweithredu er mwyn sicrhau dyfodol digidol disgleiriach i bawb yng Nghymru.
 
Strategaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) ar gyfer y Sector Cyhoeddus yng Nghymru

Strategaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) ar gyfer y Sector Cyhoeddus yng Nghymru

02/06/11
Mae'r Strategaeth TGCh ar gyfer y Sector Cyhoeddus yng Nghymru yn amlinellu'r dull gweithredu technegol, y bensaernïaeth, y seilwaith a'r safonau sydd eu hangen er mwyn gweithredu Cyflawni Cymru Ddigidol.
 
Cymru Ddigidol: Cynllun Cyflawni

Cymru Ddigidol: Cynllun Cyflawni

30/03/11
Mae'r cynllun cyflawni yma yn dod a'r gweithgareddau a cyflenwir ar draws y 5 thema gyda'n gilydd.