Skip to content

Adnewyddu’r Economi: cyfeiriad newydd

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae Adnewyddu’r Economi: cyfeiriad newydd yn nodi’r rhan y gall llywodraeth ddatganoledig ei chwarae i ddarparu’r amodau a’r fframwaith gorau i alluogi’r sector preifat i dyfu a ffynnu.

Yn y dyfodol, bydd adnoddau’r llywodraeth yn cael eu targedu i fynd i’r afael â materion eang, systematig o fewn Economi Cymru – buddsoddi mewn seilwaith, sgiliau a gwella’r amodau y mae busnesau’n gweithredu ynddynt.

Bydd Adnewyddu’r Economi’n symud oddi wrth gymorth uniongyrchol a chyffredinol i gwmnïau, ac yn canolbwyntio bellach ar greu’r amgylchedd cywir i fusnesau lwyddo.

Datblygwyd y polisi hwn ar ôl ymgynghori’n helaeth â busnesau, academyddion, undebau llafur a sefydliadau ac unigolion  allweddol eraill.