Skip to content

Cynlluniau Cofestru
Mae'r dudalen hon yn rhoi manylion y cynlluniau o Gymru sydd wedi'u cofrestru o dan Rheoliad Esemptiad Bloc Cyffredinol.

 

Cymorth Buddsoddi Cyfalaf a Chynllun Cymorth Cyflogaeth Llywodraeth Cymru Cyf: SA.39086

01/07/14
Nod y cynllun hwn yw darparu cymorth buddsoddi cyfalaf a chymorth cyflogaeth i gwmnïau yng Nghymru.
 
Cynllun Cymunedau 2.0 Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynllun Cymunedau 2.0 Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X878/2009

30/10/09
Mae'r ddogfen hon yn rhoi manylion am gyfeirnod Eithriad Bloc Cyffredinol Cynllun Cymunedau 2.0 Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X878/2009
 
Cynllun Grant Menter Gymdeithasol y Meysydd Glo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynllun Grant Menter Gymdeithasol y Meysydd Glo Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X759/2009

11/08/09
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion Cynllun Grant Menter Gymdeithasol y Meysydd Glo Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X759/2009
 
Cynllun Diogelu’r Amgylchedd Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynllun Diogelu’r Amgylchedd Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X760/2009

10/08/09
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion Cynllun Diogelu’r Amgylchedd Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X760/2009
 
Cynllun Cymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Cyflogaeth (Gweithwyr Anabl / Dan Anfantais)

Cynllun Cymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Cyflogaeth (Gweithwyr Anabl / Dan Anfantais) Cyf: X577/2009

15/06/09
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion am Gynllun Cymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Cyflogaeth (Gweithwyr Anabl / Dan Anfantais) Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol Cyf: X577/2009
 

Cynllun Cymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru i Entrepreneuriaid Cyf: X578/2009

15/06/09
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion am Gynllun Cymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru i Entrepreneuriaid Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol Cyf: X578/2009
 
Cynllun Busnes Ynni Pren

Cynllun Busnes Ynni Pren Cyf: X507/2009

11/05/09
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys manylion y Cynllun Busnes Ynni Pren, Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol Cyf: X507/2009
 
Cynllun Ymchwil a Datblygu ac Arloesi Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynllun Ymchwil a Datblygu ac Arloesi Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X329/2009

06/03/09
Mae’r ddogfen hon yn darparu manylion ynghylch Cynllun Ymchwil a Datblygu ac Arloesi Llywodraeth Cynulliad Cymru Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol Cyf: X329/2009
 
Cynllun Datblygu Eiddo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynllun Datblygu Eiddo Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X190/2009

30/01/09
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion am Gynllun Datblygu Eiddo Llywodraeth Cynulliad Cymru o dan Reoliad Eithriad Bloc Cyffredinol Cyf: X190/2009
 
Cynllun Datblygu Busnesau Bach a Chanolig Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynllun Datblygu Busnesau Bach a Chanolig Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X21/2009

22/12/08
Mae'r ddogfen hon yn rhoi manylion am Gynllun Datblygu Busnesau Bach a Chanolig Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X21/2009
 
Cynllun Hyfforddi cymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru (Saesneg yn unig)

Cynllun Hyfforddi Cymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X1/2009

17/12/08
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion Cynllun Hyfforddi Llywodraeth Cynulliad Cymru Ref: X1/2009