Skip to content

Cynlluniau Cofestru
Mae'r dudalen hon yn rhoi manylion y cynlluniau o Gymru sydd wedi'u cofrestru o dan Rheoliad Esemptiad Bloc Cyffredinol.

 

Welsh Government Culture and Heritage Conservation Scheme

29/07/14
This scheme aims to facilitate the development of heritage and cultural properties, sites or locations where the intention is to enable improved access, interpretation, and usage of these assets.
 

Welsh Government Wales Screen Fund Cyf: SA.39240

29/07/14
The fund will provide support for scriptwriting, development, production, distribution and promotion of audio-visual works.
 

Cynllun Hyfforddi Cymorth Llywodraeth Cymru Cyf: SA.39175

24/07/14
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion Cynllun Hyfforddi Llywodraeth Cymru
 

Cynllun Datblygu Eiddo Llywodraeth Cymru Cyf: SA.39138

24/07/14
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion am Gynllun Datblygu Eiddo Llywodraeth Cynulliad Cymru o dan Reoliad Eithriad Bloc Cyffredinol.
 

Cymorth Buddsoddi Cyfalaf a Chynllun Cymorth Cyflogaeth Llywodraeth Cymru Cyf: SA.39086

01/07/14
Nod y cynllun hwn yw darparu cymorth buddsoddi cyfalaf a chymorth cyflogaeth i gwmnïau yng Nghymru.
 
Cynllun Cymunedau 2.0 Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynllun Cymunedau 2.0 Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X878/2009

30/10/09
Mae'r ddogfen hon yn rhoi manylion am gyfeirnod Eithriad Bloc Cyffredinol Cynllun Cymunedau 2.0 Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X878/2009
 
Cynllun Grant Menter Gymdeithasol y Meysydd Glo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynllun Grant Menter Gymdeithasol y Meysydd Glo Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X759/2009

11/08/09
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion Cynllun Grant Menter Gymdeithasol y Meysydd Glo Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X759/2009
 
Cynllun Diogelu’r Amgylchedd Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynllun Diogelu’r Amgylchedd Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X760/2009

10/08/09
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion Cynllun Diogelu’r Amgylchedd Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X760/2009
 
Cynllun Cymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Cyflogaeth (Gweithwyr Anabl / Dan Anfantais)

Cynllun Cymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Cyflogaeth (Gweithwyr Anabl / Dan Anfantais) Cyf: X577/2009

15/06/09
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion am Gynllun Cymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Cyflogaeth (Gweithwyr Anabl / Dan Anfantais) Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol Cyf: X577/2009
 

Cynllun Cymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru i Entrepreneuriaid Cyf: X578/2009

15/06/09
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion am Gynllun Cymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru i Entrepreneuriaid Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol Cyf: X578/2009
 
Cynllun Busnes Ynni Pren

Cynllun Busnes Ynni Pren Cyf: X507/2009

11/05/09
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys manylion y Cynllun Busnes Ynni Pren, Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol Cyf: X507/2009
 
Cynllun Ymchwil a Datblygu ac Arloesi Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynllun Ymchwil a Datblygu ac Arloesi Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X329/2009

06/03/09
Mae’r ddogfen hon yn darparu manylion ynghylch Cynllun Ymchwil a Datblygu ac Arloesi Llywodraeth Cynulliad Cymru Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol Cyf: X329/2009
 
Cynllun Datblygu Busnesau Bach a Chanolig Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynllun Datblygu Busnesau Bach a Chanolig Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X21/2009

22/12/08
Mae'r ddogfen hon yn rhoi manylion am Gynllun Datblygu Busnesau Bach a Chanolig Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyf: X21/2009