Skip to content

Chwaraeon

Dolenni perthnasol

Y sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a ffyrdd egnïol o fyw.
Lawrlwythwch y strategaeth ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Mae gennym nifer o gynlluniau i annog plant a phobl ifanc i fod yn egnïol a chymryd rhan mewn chwaraeon.

Nofio am ddim

Gall pobl ifanc hyd at 16 oed nofio am ddim ar adegau penodol yn ystod gwyliau'r ysgol.

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Chwaraeon Cymru.

Campau'r Ddraig

Diben y fenter Campau'r Ddraig yw cynnig cyfleoedd chwaraeon hwyliog a phleserus i blant 7 - 11 oed.

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Campau'r Ddraig.

Rhaglen chwaraeon 5x60 ar gyfer ysgolion uwchradd 

Nod y rhaglen 5x60 yw cynyddu nifer y disgyblion uwchradd sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol am 60 munud, o leiaf bum gwaith yr wythnos.

Ceir rhagor o wybodaeth am y rhaglen 5x60 ar wefan y Cyngor Chwaraeon.

Mae gwefan 5x60 ar gyfer pobl ifanc hefyd.

Raise Your Game

Ceir fideos a chyfweliadau gyda dynion a menywod o fyd y campau yng Nghymru ar wefan Raise Your Game (yn Saesneg yn unig). Mae'n amlinellu'r pum cam y mae angen i chi eu cymryd er mwyn cyflawni'ch amcanion:

  • Ysbrydoliaeth
  • Cymhelliant
  • Paratoi
  • Canolbwyntio ac
  • Ymroddiad.

BBC Cymru sy'n gyfrifol am wefan Raise Your Game ac mae'n cael ei chefnogi gan y Llywodraeth Cymru a chan Gyngor Chwaraeon Cymru.