Skip to content

Ymestyn Hawliau - Eu Gwireddu (2004)

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Ymestyn Hawliau: Eu Gwireddu - Kevin Haines, Stephen Case, Eddie Isles, Ian Rees and Amy Hancock

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau a chasgliadau gwerthusiad peilot y polisi Ymestyn Hawliau, a gomisiynwyd gan Isadran Cyfranogiad Ieuenctid a Disgyblion Llywodraeth  Cynulliad Cymru. Nod y gwerthusiad oedd sefydlu set o fesurau gwaelodlin dangosol y gellir mesur effeithiolrwydd ac effaith Ymestyn Hawliau i’r dyfodol ohoni.