Skip to content

Ymestyn Hawliau - Eu Gwireddu (2004)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ymestyn Hawliau: Eu Gwireddu - Kevin Haines, Stephen Case, Eddie Isles, Ian Rees and Amy Hancock

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau a chasgliadau gwerthusiad peilot y polisi Ymestyn Hawliau, a gomisiynwyd gan Isadran Cyfranogiad Ieuenctid a Disgyblion Llywodraeth  Cynulliad Cymru. Nod y gwerthusiad oedd sefydlu set o fesurau gwaelodlin dangosol y gellir mesur effeithiolrwydd ac effaith Ymestyn Hawliau i’r dyfodol ohoni.