Skip to content

Ymestyn Hawliau - Gweithio gyda’n gilydd i roi hawliau i bobl ifanc - Ymatebion yr ymgynghoriad. (Tachwedd 2005)

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae’r ddogfen hon yn dangos yr ymatebion a gafwyd mewn nifer o weithdai ac hefyn yn ysgrifennedig i’r ymgyngoriad uchod.

Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r sylwadau a ddaeth i law i'r ymgynghoriad a gyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ym mis Mai ar y cynigion yn Ymestyn Hawliau: Gweithio gyda'n gilydd i roi hawliau i bobl ifanc.Wrth baratoi'r ddogfen hon, rydym wedi cynnwys sylwadau a wnaed yn ystod y 15 digwyddiad a gynhaliwyd ledled Cymru, yn ogystal â sylwadau ysgrifenedig
a ddaeth i law Llywodraeth Cynulliad Cymru.