Skip to content

Ymestyn Hawliau: cynorthwyo pobl ifanc o 11 i 25 oed yng Nghymru (Cyfarwyddyd a Chanllawiau, Gorffennaf 2002)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Cyfarwyddiadau a’r Canllawiau yn cwmpasu prif elfennau polisi’r llywodraeth ar gyfer pobl ifanc: dysgu, cynhwysiant, dinasyddiaeth a diogelwch.

Lluniwyd y Canllawiau hyn gyda golwg ar ddarparu strwythur sylfaenol ar gyfer rhoi egwyddorion adroddiad y Cynulliad "Ymestyn Hawliau: cynorthwyo pobl ifanc yng Nghymru" a’r Papur Gwyrdd "Mae Dysgu i Bawb" ar waith yn lleol. Dylid ei ddarllen ar y cyd â’r ddwy ddogfen hon. Mae’r Cyfarwyddiadau a’r Canllawiau yn cwmpasu prif elfennau polisi’r llywodraeth ar gyfer pobl ifanc: dysgu, cynhwysiant, dinasyddiaeth a diogelwch.